Математика

Автор невiдомий
Криві другого порядку на площині 738
Співак В.А
Історія виникнення Європейських Співтовариств 1660
Автор невiдомий
Использование формул комбинаторики в классической схеме 580
Автор невiдомий
Условные вероятности 900
Єрьоменко В. О
Теорія ймовірностей і математична статистика 482
Якименко І З
Дискретна математика 500
Автор невідомий
Cучасні технології в машинобудуванні 558
В. В. ПАСІЧНИК
Для Вищих Навчальних Закладів 716
Автор невідомий
Методика та організація наукових досліджень 688
Автор невідомий
Теорія електричних та магнітних кіл 438
Васильків Н.М
Основи Алгоритмізації 513

Нові надходження

 • Автор невідомий
  Загальна концепція платіжної системи
 • Автор невідомий
  Біржовий ринок
 • Гайворонская Т Г
  Государственное регулирование экономики
 • Войтков В Г
  Информатика и компьютерная техника
 • Авдий Л И
  Инвестирование
 • Квасницка Р С
  Финансы предприятия
 • Радецкая Л
  Управленческий учет
 • Грицева А П
  Деловой язык
Всього підручників:

292