Финансы

Автор невiдомий
Суперечливий характер впливу ринкових вiдносин на економiчнi iнтереси сусьпiльства 523
Автор невiдомий
РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 631
С.В. Мищенко
Совершенствование безналичных розничных платежей 2300
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 456
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 755
Автор невiдомий
Аналіз показників оборотності оборотних коштів 494
Автор невiдомий
Аналіз показників рентабельності 644
Автор невiдомий
Аналіз показників фінансової стійкості 498
Автор невiдомий
Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар» 913
Автор невiдомий
Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств 867
Автор невiдомий
Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 3275
Автор невiдомий
Сутність і склад державних фінансів 514
Автор невiдомий
Фінансові відносини суб’єктів господарювання 3453
Автор невiдомий
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 431
Ковальчук С.В
Фінанси 570
Рясних Є.Г
ФІНАНСИ 466
Р. С. Квасницька
Фінанси і кредит 619
Зінченко С.Г
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 409
Башняко.С
Фінансове право 437
Автор невідомий
Конкурентоспроможність фірми 547
В. В. Кириленка
Макроекономіка 440
Автор невідомий
Макроекономіка як наука 533
Барановський О.І
Актуальні Проблеми Функціонування Фінансової Системи України В Контексті Європейської Інтеграції 418
Автор невідомий
Біржовий ринок 414
Автор невідомий
Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 429
Автор невідомий
Введення до інтелектуальної власності 792
Автор невідомий
Виникнення і розвиток аутсорсинг 440
Автор невідомий
Внутрішній економічний механізм підприємства 418
Саєнко M.Г
Внутрішній економічний механізм підприємства 453
Автор невідомий
Конспект лекцій з курсу Фінанси 821
Автор невідомий
Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси міжнародних корпорацій 426
Автор невідомий
Регулювання Зовнішньої Торгівлі 419
Автор невідомий
Управління конкурентоспроможністю підприємства 413
Автор невідомий
Фінансова безпека лекції 528
Автор невідомий
Фінансова Діяльність Суб'єктів Господарювання 443
Автор невідомий
Фінансовий менеджмент в банку 485
Литвин Н.Б
Фінансовий облік у банках 818
Автор невідомий
Банківська статистика 420
Автор невідомий
Банківське кредитування фізичних осіб 491
Автор невідомий
Банківське право у системі права україни 695
Автор невідомий
Банківський аудит 411
Автор невідомий
Управління Проектами 687
Автор невідомий
Управління проектами в зед 462
Овдій Л І
Iнвестування 415
Шацька В М
БАНКІВСЬКА СПРАВА 428
Скальський В В
Державне регулювання економіки 470
Гайворонська Т Г
Державне регулювання економіки 534
Сокирник І В
Діловодство 737
Михайловська І М
Грошi та кредит 555
Квасницка Р С
Финансы предприятия 414
Форкун И В
Финансы 446
Автор неизвестен
финансовой менеджмент 648

Нові надходження

 • Авдий Л И
  Инвестирование
 • Радецкая Л
  Управленческий учет
 • Автор невідомий
  Розміщення продуктивних сил України
 • Н.Н.Філіпінська
  Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг
 • Зінченко С.Г
  ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
 • Автор невідомий
  Регіональна економіка
 • Михеева Л В
  История педагогики и общей перагогикы
 • С.В. Ковальчук
  Методичні вказівки та завдання до курсової роботи
Всього підручників:

292