Экономика

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 977
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 626
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 890
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 503
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 491
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 694
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 632
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 2849
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 969
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 558
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 473
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 561
кредитні системи А. Матюх
Грошово 440
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 434
М. Михайловська
Переддипломна практика 578
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 434
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 434
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 435
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 500
Сохацька О.М
Біржова справа 680
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 436
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 443
Тюрін Н.М
Економіка праці 665
Александрова Н.А
Економіка 432
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 436
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 447
Автор невідомий
Контролінг 436
Автор невідомий
Контролінг 442
undefined
Контролінг 444
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 658
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 474
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 450
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 443
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 443
Автор невідомий
Введення в Економіку 447
Автор невідомий
Банківський нагляд 435
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 535
Автор невідомий
Митна справа 915
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 440
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 452
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 682
Автор невідомий
Регіональна економіка 437
Автор невідомий
Системи передавання даних 467
Автор невідомий
Статистика 503
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 507
Автор невідомий
Статистика 457
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 455
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 445
Гой І В
Основи підприємництва 722
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 488
Сокирниками И В
Делопроизводство 518
Михайловская и М
Деньги и кредит 716
Михайловская И
Деньги и кредит 440
Авдий Л И
Инвестирование 433
Радецкая Л
Управленческий учет 435
Грицева А П
Деловой язык 435

Нові надходження

 • Александрова Н.А
  Економіка
 • Михеева Л В
  История педагогики и общей перагогикы
 • Зінченко С.Г
  ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
 • Автор невідомий
  Закон і зброя
 • Н.Н.Філіпінська
  Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг
 • Автор невідомий
  Математичне програмування Постановка задач математичного програмування
 • Автор невідомий
  Загальна концепція платіжної системи
 • Бевз М В
  Логіка і риторика, Основи красномовства
Всього підручників:

292