Экономика

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 1030
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 664
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 948
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 534
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 527
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 770
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 668
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 3010
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 1017
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 601
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 502
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 595
кредитні системи А. Матюх
Грошово 471
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 475
М. Михайловська
Переддипломна практика 611
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 471
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 470
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 477
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 529
Сохацька О.М
Біржова справа 730
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 472
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 470
Тюрін Н.М
Економіка праці 724
Александрова Н.А
Економіка 471
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 469
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 484
Автор невідомий
Контролінг 472
Автор невідомий
Контролінг 475
undefined
Контролінг 479
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 698
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 514
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 495
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 468
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 472
Автор невідомий
Введення в Економіку 469
Автор невідомий
Банківський нагляд 472
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 570
Автор невідомий
Митна справа 939
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 478
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 475
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 731
Автор невідомий
Регіональна економіка 479
Автор невідомий
Системи передавання даних 501
Автор невідомий
Статистика 532
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 558
Автор невідомий
Статистика 494
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 481
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 483
Гой І В
Основи підприємництва 792
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 510
Сокирниками И В
Делопроизводство 556
Михайловская и М
Деньги и кредит 757
Михайловская И
Деньги и кредит 467
Авдий Л И
Инвестирование 469
Радецкая Л
Управленческий учет 477
Грицева А П
Деловой язык 468

Нові надходження

 • Михайловская И
  Деньги и кредит
 • Войтков В Г
  Информатика и компьютерная техника
 • Автор невідомий
  Розміщення продуктивних сил
 • Автор невідомий
  Внутрішній економічний механізм підприємства
 • Автор невідомий
  Банківський Роздрібний Бізнес
 • Співачук В Л
  Історія економічних вчень
 • Бевз М В
  Логіка і риторика, Основи красномовства
 • Гайворонская Т Г
  Государственное регулирование экономики
Всього підручників:

292