Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Розділ 1 Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Розділ 2 Суть, принципи та методи управління зовнішньоекономічною діяльністю

Розділ 3 Базові теорії зовнішньої торгівлі і управління зовнішньоекономічною діяльністю

Розділ 4 Основні інститути та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Розділ 5 Структура та організація експортно- імпортних операцій

 Розділ 6 Механізми та практика валютного регулювання

Розділ 7 Шляхи стимулювання та захисту іноземних інвестицій

Розділ 8 Деякі проблеми та напрямки розвитку вільних економічних зон

Розділ 9 Важливі міжнародні фінансові організації

Розділ 10 Структура та організація діяльності міжнародних товарних ринків

Розділ 11 Особливості планування ринкової стратегії

Розділ 12 Маркетингові дослідження для виходу на зовнішній ринок

Розділ 13 Укладання контрактів у зовнішньо­економічній діяльності

Розділ 15 Політика цін на зовнішньому ринку

Розділ 16 Система розрахунків у зовнішньоторгових

Розділ 17 Організація та облік зовнішньоекономічних зв'язків підприємств

Розділ 18 Обслуговування зовнішньої торгівлі

Розділ 19 Захист зовнішньоекономічних операцій

Розділ 20 структура та зміст бізнес-плану

Розділ 21 Інвестиційний аналіз капіталовкладень

Розділ 22 Фінансовий аналіз інвестиційних проектів

Розділ 23 Механізми залучення кредитних ресурсів для

Термінологічний словник

Змiст

Розділ 1 Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Розділ 2 Суть, принципи та методи управління зовнішньоекономічною діяльністю

Розділ 3 Базові теорії зовнішньої торгівлі і управління зовнішньоекономічною діяльністю

Розділ 4 Основні інститути та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Розділ 5 Структура та організація експортно- імпортних операцій

 Розділ 6 Механізми та практика валютного регулювання

Розділ 7 Шляхи стимулювання та захисту іноземних інвестицій

Розділ 8 Деякі проблеми та напрямки розвитку вільних економічних зон

Розділ 9 Важливі міжнародні фінансові організації

Розділ 10 Структура та організація діяльності міжнародних товарних ринків

Розділ 11 Особливості планування ринкової стратегії

Розділ 12 Маркетингові дослідження для виходу на зовнішній ринок

Розділ 13 Укладання контрактів у зовнішньо­економічній діяльності

Розділ 15 Політика цін на зовнішньому ринку

Розділ 16 Система розрахунків у зовнішньоторгових

Розділ 17 Організація та облік зовнішньоекономічних зв'язків підприємств

Розділ 18 Обслуговування зовнішньої торгівлі

Розділ 19 Захист зовнішньоекономічних операцій

Розділ 20 структура та зміст бізнес-плану

Розділ 21 Інвестиційний аналіз капіталовкладень

Розділ 22 Фінансовий аналіз інвестиційних проектів

Розділ 23 Механізми залучення кредитних ресурсів для

Термінологічний словник


Нові надходження

Всього підручників:

292