Українська мова за професійним спрямуванням

Лекція 5 Документація з кадрово-контрактних питань та довідково-інформаційні

Документи

1.     Резюме. Автобіографія.

2.      Характеристика. Рекомендаційний лист.

3.      Заява, види заяв.

4.      Особовий листок з відділу кадрів.

5.      Наказ щодо особового складу.

6.      Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.

7.      Візитна картка.

8.     Прес-реліз.

9.      Звіт.

10. Довідка.

11. Службова записка.

12. Протокол. Витяг з протоколу.

1. Резюме. Автобіографія.

Нині для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади особи, які претендують на ту чи іншу посаду, надсилають резюме - документ, у якому претендент повідомляє стислі відомості про освіту, трудову діяльність, професійний досвід і досягнення тощо. На відміну від автобіографії та характеристики, резюме зорієнтоване не на всебічний опис особи, а передусім на переконання роботодавця у наявності у претендента умінь, необхідних для виконання певної роботи відповідної освіти, організаційних навичок, досвіду тощо.

Документ стає конкурентоспроможним завдяки своєму вигляду і змісту. Вимоги до резюме - вичерпність та об'єктивність, достовірність відомостей про претендента, чіткість, структурованість, стислість (обсяг не більше однієї сторінки), грамотність і охайність викладу.

Зазвичай потрібно подавати такі відомості: мета, освіта, досвід роботи, професійні навички, досягнення, особисті відомості, рекомендації. На конкретну вакансію бажано складати окреме резюме.

Складаючи резюме, ви маєте виокремити не те, що ви хочете отримати і що вас цікавить особисто, а те, що ви можете запропонувати роботодавцеві, яку користь від вас матиме фірма. Розрізняють такі типи резюме:

•        Хронологічне - зазначають перелік місць роботи у хронологічній послідовності, вказуючи посадові обов'язки, таке резюме демонструє кар'єрне зростання і професійний досвід;

•         Функціональне - зауважують напрямок діяльності, обов'язки, навички і досягнення, цей тип резюме акцентує увагу на успіхах претендента.

•         Комбіноване - не тільки демонструє кваліфікацію та досягнення, а й дозволяє отримати точне уявлення про хронологію трудової біографії.

Структура резюме

1. Назва виду документа (посередині).

2.   Текст документа, який містить таку інформацію:

А)      контакти (домашня, електронна адреси, телефон (робочий, домашній, стільниковий);

Б)      прізвище, ім'я (у називному відмінку) виділяють жирним шрифтом; краще писати спочатку ім'я, а потім прізвище; по батькові вказують, якщо претендент професор або академік.

В)     мета написання документа (заміщення вакантної посади, участь у конкурсі, проекті);

Г)      досвід роботи подають у зворотному порядку: від останнього місця роботи до попереднього, зазначаючи період роботи, назву установи, сферу її діяльності, посаду, посадові обов'язки, досягнення; відомості про тимчасову роботу, роботу за сумісництвом, якщо вони відповідають посаді, на яку претендує особа.

Якщо досвід роботи відсутній, акцентують увагу на освіті й навичках.

Ґ) освіта: повна назва навчального закладу, спеціальність, рік вступу і рік закінчення; факультативні тренінги, курси, семінари, які стосуються очікуваної посади;

Д)      професійні уміння і навички (опис кожної навички має бути підкріплений відповідним фактом: зазначають швидкість друкування, категорію посвідчення водія, комп'ютерні навички (конкретні пакети програм), володіння іноземною мовою (кількість балів тоебь, омат, іеьт8, т8е або інших офіційних тестів) тощо;

Є) особисті відомості (рік народження, сімейний стан);

Є) додаткова інформація (відомості про громадську діяльність, про членство у професійних об'єднаннях, зазначення можливості відрядження, ненормованого робочого дня);

Ж) вказівка на можливість надання рекомендацій (вислови рекомендації будуть надані на вимогу або за потреби подам рекомендації можна вміщувати лише тоді, коли такі рекомендації насправді є).

У цілому варто дотримуватись міри, подаючи додаткову інформацію в резюме.

Аби досягти успіху, під час складання резюме рекомендують дотримуватися таких правил:

•         Формулюйте свою мету зрозуміло, чітко, дохідливо.

•       Намагайтеся не вживати такі слова, як я, ми, замість них вживайте на початку речення активні дієслова: організував, створив, керував, вивчав, допоміг.

•     Якщо ви обіймали не надто високу посаду, то під час складання резюме краще зосередитися на досвіді роботи й набутих навичках.

•           Не вказуйте причини, через які пішли з попередньої роботи.

•           Не вказуйте розмір заробітної плати.

•             Оформіть резюме друкованим способом із застосуванням шрифтових виділень на якісному аркуші паперу формату а4.

Резюме можна надсилати до установи, що оголосила наявність вакантної посади (паперовий чи електронний варіант), або розміщувати в інтернеті на спеціальних мережевих сайтах. Рукописний варіант неприпустимий.

Взірець хронологічного резюме:

Резюме ірина борисенко

Тел. 2409805; 0509776954 е-mail: їгупа-ьогу[email protected]икг.ие1 мета: заміщення вакантної посади керівника рекламного відділу. Кваліфікація: більше 5 років досвід роботи в галузі розроблення і впровадження стратегій public relations компанії. Практичний досвід організації та проведення різноманітних заходів з рr.

Досвід роботи:

Січень 1998 року

Компанія «remcol» до тепер    начальник департаменту public relations

•         Створення концепцій і програм заходів з public relations.

•         Створення бюджету з public relations.

•         Планування роботи департаменту.

•         Контроль за виконанням і моніторинг результатів проведення рr-акцій.

•         Організація і проведення всіх корпоративних заходів з public relations. Серпень 1995 року - міжнародний центр інформації

Січень 1998 року - менеджер з public relations

Організація і проведення прес-конференцій. Участь у виставках.

Створення і підтримка сайту організації.

Липень 1992 року - підприємство «компкон».

Серпень 1995 року - менеджер з public relations.

Організація участі у виставках. Написання іміджевих, рекламних і аналітичних статей.

Проведення досліджень іміджу компанії.

Освіта:

1988-1992 - київський національний університет імені тараса шевченка. Спеціальність - філолог, спеціаліст української мови і літератури.

Особисті відомості: 1974 року народження, заміжня, маю доньку 10 років. Додаткова інформація:

Вільно володію українською, російською й англійською мовами. Посвідчення водія категорії «в».

Взірець функціонального резюме:

Резюме сергій пархоменко

Тел. 5479945 0678643245 е-таіі: 8ег

Е]_рагси@уаиоо.сот

Мета: заміщення вакантної посади керівника планового відділу.

Кваліфікація: дипломований спеціаліст з бухгалтерського обліку з 15-річним досвідом складання фінансової звітності, включаючи рік незалежної ревізійної діяльності і п'яти років роботи у галузі виробничої бухгалтерії. Великий досвід керівної роботи й участі в розробленні проектів.

Досвід роботи:

Загальна бухгалтерія. Маю значний досвід управління фінансовими

Справами, пов'язаними з діяльністю підприємства. Складав кошторис поточних витрат і відігравав провідну роль у реорганізації структури бухгалтерського обліку звітності у відділах, забезпеченні удосконаленого аналізу й управління.

Виробнича бухгалтерія. Значний досвід у розробленні нормативних

Витрат і ціноутворенні.

Керівний і викладацький досвід. Організовував і проводив семінари з

Бухгалтерського обліку для керівного складу з метою підвищення фінансової відповідальності шляхом вивчення методів максимізації доходів і мінімізації витрат. Розробив систему контролю бюджету капіталовкладень з метою забезпечення найбільш ефективного використання основних фондів.

Освіта:

Київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана, 1995. Спеціальність - бухгалтерський облік і аудит.

Додаткова інформація: дипломований аудитор, член асоціації фінансистів україни.

За потреби подам рекомендації.

 

 

Психологи радять!

 

 

Під час оформлювання резюме використовувати наступні шрифти: times, times

New roman, palatino - для традиційних посад; helvetica, verdana, arial, modern - щоб справити ефект новизни й сучасності; бажана посада - секретар-референт -

Times new roman; відповідальний, креативний - verdana.

 

 

 

Проте не бажано застосовувати більше двох шрифтів!

 

 

На сьогодні великої популярності набуває відеорезюме - ефективна і креативна технологія пошуку роботи, що дає можливість виокремитися претендентові на ринку праці.

Технічно відеорезюме— це короткий презентаційний ролик, у якому пошукач відповідає на типові запитання, що можуть виникнути у роботодавця, або ж просто розповідає, чому він хоче і повинен працювати в цій компанії. Якщо вакансія потребує креативності, слід виявити 'її, але якщо претендент бере участь у конкурсі на заміщення вакантної посади бухгалтера, то креативність може зашкодити.

Відеорезюме повинно бути до 3-х хвилин «ефірного часу». Під час фільмування претендент має дивитися в об'єктив камери або побудувати презентацію у вигляді бесіди, у якій він відповідає на запитання інтерв'юера, - тоді у кадрі можуть бути дві особи. Варто пам'ятати: відтворення письмового резюме у кадрі не справить на роботодавця гарного враження, тому розповідь має бути невимушеною й щирою.

Автобіографія - це документ з незначним рівнем стандартизації, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії, є обов'язковою складовою особової справи працівника.

Реквізити:

1.           Назва виду документа (автобіографія пишеться посередині рядка, трохи нижче за верхній берег).

2.         Текст, у якому зазначають:

•         Прізвище, ім'я, по батькові (я, мерзлий дмитро миколайович, народився...);

•         Дата і місце народження (17листопада 1994року в м. Києві);

•         Відомості про освіту (повне найменування усіх навчальних закладів, у яких довелося навчатися, назви отриманих спеціальностей, як зазначено в дипломі);

•         Відомості про трудову діяльність (стисло, у хронологічній послідовності назви місць роботи і посади);

•         Відомості про громадську роботу;

•         Стислі відомості про склад сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посада, місце роботи (навчання); неодружені вказують відомості про батьків, сестер, братів, які не мають своєї сім'ї; одружені повідомляють про членів власної родини - чоловік / дружина, діти).

3.    Дата (оформлюють ліворуч, без абзацного відступу під текстом: 17 серпня 2010року або 07.09.2010).

4.         Підпис (без розшифрування - праворуч під текстом).

Залежно від особливостей фаху, умов написання автобіографії зауважують й інші відомості, зокрема, науковці зазвичай вказують час здобуття вченого звання, наукового ступеня, кількість наукових праць, розробок тощо.

 

Під час викладу інформації у хронологічній послідовності бажано надавати

Перевагу числівниково-іменниковим конструкціям без прийменника:

 

 

2010року, а не у 2010році.

 

 

 

Кожне нове повідомлення варто писати з абзацу, дотримуючись таких вимог: вичерпність відомостей, лаконізм викладу.

Автобіографія - це один з небагатьох документів, текст якої викладають від першої особи, проте у тексті на особу автора вказують особові закінчення дієслів- присудків: вступив, закінчила, здобула, звільнився, а займенник я не вживають. Автобіографія має дві форми:

•      Автобіографія-розповідь - з елементами опису й характеристикою згадуваних у ній людей.

•       Автобіографія-документ - з точним поданням фактів.

Взірець автобіографії: автобіографія

Я, мерзлий дмитро миколайович, народився 17 грудня 1990 року в м. Бровари київської області.

1996 року пішов до першого класу загальноосвітньої школи № 7 м. Бровари, яку закінчив 2007 року з відзнакою (золотою медаллю).

2007 року вступив до інституту філології київського національного університету імені тараса шевченка за спеціальністю «східні мови», де навчаюсь і зараз.

З вересня 2009 року очолюю студентську раду інституту філології.

Склад сім'ї:

Батько - мерзлий микола анатолійович, 1967 року народження, головний редактор інформаційно-аналітичної агенції «свобода слова».

Мати - мерзла любов василівна, 1969 року народження, головний бухгалтер видавничого дому «дивосвіт».

Сестра - мерзла ірина миколаївна, 1992 року народження, студентка інституту мистецтв національного педагогічного університету.

27.04.2009                                                                         власноручний підпис

2. Характеристика. Рекомендаційний лист.

Характеристика - це документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника, оцінено його ділові та моральні якості. Її складають на вимогу особи або письмовий запит іншої установи. Реквізити:

1.      Назва виду документа.

2.         Текст складається з 3 структурних частин:

1) анкетні відомості особи, якій видається характеристика (прізвище, ім'я, по батькові у родовому відмінку без прийменника на, посада, вчений ступінь і наукове звання, рік народження, освіта).

Потильчака олександра валентиновича, завідувача кафедри джерелознавства і спеціальних історичних дисциплін, доктора історичних наук, професора, 1965року народження, освіта вища

Іванченко марії василівни, студентки 3 курсу інституту дистанційної освіти національного педагогічного університету імені м.п. Драгоманова, 1993року народження

2)   Власне текст, який містить оцінку трудової діяльності працівника (з якого часу працює в цій установі, на якій посаді), ставлення до службових обов'язків та трудової дисципліни (вказують найбільш значущі досягнення, рівень професійної компетентності), моральних якостей (риси характеру, ставлення до інших членів колективу).

3)  Висновок; призначення характеристики (за потреби).

3.  Дата.

4.   Підпис.

5.  Печатка.

Характеристику оформлюють на стандартному аркуші паперу формату а4 у двох примірниках: перший видають особі, а другий підшивають до особової справи.

Взірець характеристики:

Характеристика

Кімнацької наталії василівни, доцента кафедри журналістики національного педагогічного університету імені м.п. Драгоманова, 1975 року народження, освіта вища кімнацька наталія василівна працює на посаді доцента кафедри журналістики з листопада 2003 року.

У своїй практиці викладання застосовує традиційні та новітні методики, які дозволяють досягти ефективних результатів у вивченні основ літературного редагування. До виконання службових обов'язків ставиться сумлінно. Має високий фаховий рівень, виявляє творчу активність у створенні науково-методичних розробок. Показує приклад наполегливості, конструктивного підходу до справи. Доброзичлива, щира, відповідальний, компетентний викладач. Критична в оцінці своїх вчинків і вимоглива до студентів.

Характеристику видано для подання в науковий відділ.

25.05.2010

Директор інституту

Української філології                                                      проф. А. В. Висоцький

Завідувач кафедри                                                          проф. О. В. Жадько

Рекомендаційні листи в діловому світі практикуються дуже широко й давно вже стали невід'ємною складовою ділових стосунків.

Рекомендаційний лист - це документ, який подають у ситуації клопотання про посаду, влаштування на нову відповідальну роботу, подання на здобуття стипендії, гранту тощо. Особа-претендент бажає заручитися поважною рекомендацією, коли влаштовується на роботу чи подає клопотання про матеріальне заохочення.

На відміну від характеристики, рекомендація не обов'язково подається з місця роботи, зацікавленою в рекомендації може бути або сама людина, або ж організація чи установа.

За рекомендаційним листом можна звертатися до особи, яка добре знає претендента, його професійні та моральні якості, наукові/фахові здобутки, коло зацікавлень тощо, а також має авторитет та визнання у своїй галузі. Той, хто рекомендує, несе відповідальність за рекомендовану особу, тому інформація має бути об'єктивною та правдивою.

Рекомендації можуть бути й негативними, якщо автор вважає, що претендент не відповідає посаді, про яку клопочеться (не зможе виконувати покладених на нього обов'язків, програма наукового дослідження не входить у коло його інтересів тощо): захарчук с. В. Принциповий, уважний до клієнтів, однак, на жаль, я не можу взяти на себе відповідальності високо оцінити його професійні якості, бо посада, на яку він претендує, дуже відповідальна й вимагає великого досвіду роботи в нашій галузі та навичок спілкування із зарубіжними партнерами.

Рекомендаційні листи складаються зазвичай з двох частин.

У першій частині вказуються мінімальні відомості про рекомендованого: з якого часу, звідки, як його знаєте, з якими його працями чи досягненнями знайомі тощо.

У другій частині має бути чітко сформульоване те, заради чого пишеться рекомендація: рекомендую чи не рекомендую. Зрештою висловлюється готовність нести певну відповідальність за рекомендовану особу.

Деколи для полегшення роботи і охоплення всіх рис претендента на премії, гранти тощо додають формуляри рекомендацій. Той, хто рекомендує, має лише заповнити відповідні пункти.

Взірець рекомендаційного листа:

Вельмишановний анатолію васильовичу!

Хочу порекомендувати вам звернути увагу на зінченко тетяну миколаївну. Знаю її ще зі студентських років, коли вона блискуче захистила магістерську роботу на тему «інноваційні технології в освіті». Згодом працювала під моїм керівництвом під час реалізації освітньої програми «українська мова на мапі світу» та проекту «українська мова вчора, сьогодні, завтра в україні і світі», зарекомендувала себе старанним, досвідченим, наполегливим фахівцем.

Як дослідник зінченко т. М. Має нестандартне мислення, прагне до пошуків нових шляхів реалізації задуманого. Останнім часом її професійні інтереси все більше схилялися до кола проблем, які вирішує ваша організація. Саме тому спільна діяльність може дати добрі результати для вас обох.

Пані зінченко - впевнена у собі й водночас привітна й комунікабельна людина. Вважаю, що прийнявши зінченко тетяну миколаївну на посаду консультанта- редактора мовного центру, ви зробите вдалий вибір. З правдивим поцінуванням професор кафедри культури української мови інституту журналістики київського університету

Імені тараса шевченка                           підпис                                 і. В. Кукал

25.06.2010

3. Заява, види заяв.

Заява - це письмове прохання, оформлене за певним взірцем, яке подають на ім'я офіційної особи або до установи чи організації з метою реалізації прав або захисту інтересів.

Заяву пишуть власноручно в одному примірнику.

За місцем виникнення розрізняють заяви внутрішні й зовнішні, за походженням - особисті й службові, за складністю - прості й складні (умотивовані). Склад і оформлення реквізитів заяви:

1.     Адресат. Відомості про адресата подають праворуч на відстані 92 мм, вказуючи назву організації або посадовця, кому адресовано заяву, в давальному відмінку.

Ректорові національного педагогічного університету імені м. П. Драгоманова академікові апн україни андрущенкові в. П.

2.     Адресант. Відомості про заявника розміщують під реквізитом адресат, у зовнішній заяві - прізвище, ім'я, по батькові у родовому відмінку, домашня адреса; у внутрішній заяві - посада, прізвище, ім'я, по батькові у родовому відмінку без прийменника від.

Андрійчука миколи сергійовича, що проживає за адресою: вул. Постишева, 17кв. 39, м. Київ; тел. 486-77-67

Доцента кафедри української мови лободи тетяни михайлівни

3.     Назву виду документа пишуть з великої літери посередині рядка, крапку не ставлять.

4.     Текст розпочинають з абзацу, дотримуючись у викладі такої структури: прохання (прошу надати, прошу зарахувати, прошу перевести, прошу звільнити тощо) і обґрунтування прохання (у зв'язку з, оскільки, за, для, через тощо).

5.   Додаток подають у складній заяві, оформлюють кількома способами: а) після тексту заяви з великої літери пишуть до заяви додаю і подають повні назви документів у формі знахідного відмінка; б) після тексту пишуть до заяви

Додаються такі документи або додаток і вказують назви документів у формі називного відмінка.

До заяви додаю:

1.        Копію диплома про вищу освіту.

2.         Трудову книжку.

Додаток:

1.        Копія диплома про вищу освіту.

2.         Трудова книжка.

6.          Дату оформлюють цифровим або словесно-цифровим способом ліворуч без абзацного відступу.

7.         Підпис заявника без розшифрування - праворуч.

Заяви з кадрових питань влаштовуючись на роботу, особа подає заяву, у якій викладає прохання прийняти її на певну посаду до певного структурного підрозділу підприємства. Заява, адресована керівникові підприємства, після її розгляду разом з іншими необхідними документами слугує підставою для видання наказу про зарахування особи на роботу. Заяву про переведення на іншу посаду оформлюють на трафаретному бланку або на чистому аркуші паперу, у відомостях про себе заявник зазначає обійману ним посаду, прізвище та ініціали. У заяві про надання чергової відпустки обов'язково вказують дату початку відпустки. Заява про надання від­пусти без збереження заробітної плати або навчальної відпустки має бути вмотивованою, рішення щодо такої заяви приймає керівник і наносить резолюцію, яка є підставою для формування наказу. Заява про звільнення з обійманої посади за складом реквізитів подібна до заяви про переведення на іншу посаду.

Взірець складної заяви про зарахування на роботу з візою і резолюцією:

Олійникові о. В.                                            Ректорові київського національного

Підготувати проект наказу                            університету імені тараса шевченка

До 29.08.2010                                             академікові нан україни

Власноручний підпис                                      губерському л. В.

28.09.2010                                                  кукал ірини володимирівни,

Що мешкає за адресою: вул. Гагаріна, 29 кв.171, м. Київ; тел. 547-98-49

Заява

Прошу призначити мене на посаду заступника директора інституту української філології з 01 вересня 2010 року. Додаток:

1.  Трудова книжка.

2.     Копія диплома.

3.     Рекомендаційний лист.

28.08.2010                                                                     власноручний підпис

Директор інституту

Української філології                   власноручний підпис                   г. Ф. Семенюк

28.08.2010

Взірець простої внутрішньої заяви:

Проректорові з наукової роботи

Національного педагогічного університету

Імені м.п. Драгоманова

Проф. Кудіну а. П.

Студента 51 групи інституту

Дистанційної освіти

Маленовського степана юрійовича

Заява

Прошу дозволити мені користуватися дисертаційним фондом бібліотеки для написання магістерської роботи.

17.03.2010                                                                    власноручний підпис

4. Особовий листок з відділу кадрів.

Особовий листок з обліку кадрів - це обов'язковий документ, який заповнює особа під час зарахування її на посаду, навчання, для участі в певному конкурсі тощо. Він узагальнює автобіографічні відомості працівника шляхом таблиці- анкети.

Реквізити:

1.      Назва виду документа.

2.       Прізвище, ім'я, по батькові; дата і місце народження.

3.       Світлина (фотокартка) особи, яка заповнює документ.

4.       Відомості про освіту, науковий ступінь, вчене звання.

5.      Якими мовами володіє.

6.         Трудова діяльність.

7.       Державні нагороди.

8.       Вітчизняні, зарубіжні та міжнародні наукові відзнаки.

9.       Відомості про родину.

10. Паспортні дані.

11.   Домашня адреса.

12. Підпис.

13.   Дата заповнення.

Особовий листок з обліку кадрів заповнює особисто працівник чорнилом або кульковою ручкою, розбірливо, без виправлень. Правильність заповнення особового листка з обліку кадрів (дати, найменування підприємства, посада, кваліфікація, населений пункт) обов'язково звіряють із записами у трудовій книжці, дипломі, військовому квитку тощо.

5. Наказ щодо особового складу.

Наказ - це розпорядчий документ, який видає керівник підприємства, установи. Накази щодо особового складу регламентують призначення, звільнення, відрядження, відпустки, заохочення і стягнення працівників.

Реквізити:

1.      Назва підприємства або установи, що видає наказ.

2.       Назва виду документа.

3.       Місце видання наказу.

4.       Номер документа.

5.       Дата підписання.

6.       Заголовок до тексту.

7.       Текст документа, у якому виокремлюють констатаційну і розпорядчу частини.

8.       Підпис керівника установи.

Накази щодо особового складу, за винятком окремих видів, мають лише розпорядчу частину. Кожен пункт наказу розпочинається дієсловом у неозначеній формі, яке має значення вказівки: зарахувати.., призначити..., надати.., оголосити подяку.., звільнити.., після якого ставлять двокрапку. У наступному рядку з абзацу оформлюють текст розпорядчої частини. Прізвище друкують великими літерами, ім'я, по батькові - звичайним шрифтом. Далі зазначають посаду, структурний підрозділ та зміст дії стосовно особи, про яку йдеться. У наказі про призначення на посаду вказують назву цієї посади, посадовий оклад і дату зарахування. У наказі про надання відпустки зазначають вид відпустки, кількість наданих робочих днів і дати початку й закінчення відпустки. У наказі про звільнення вказують статтю кзпп україни, на підставі якої звільнено працівника.

У наказах щодо особового складу в кінці кожного пункту зазначається підстава для його складання. Проект наказу в разі потреби погоджують з відповідними посадовцями, яких визначає керівник установи.

У груповому наказі, яким передбачено декілька питань, розміщують їх у такій послідовності:

•         Прийняття на роботу (призначення на посаду);

•         Переведення на іншу постійну роботу;

•         Звільнення з роботи;

•         Надання відпусток;

•         Заохочення;

•         Стягнення.

У кожній групі питань прізвища працівників розміщують за абеткою.

Взірець групового наказу:

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни київський національний університет імені тараса шевченка

Наказ

25.08.2010                                      м. Київ                                       № 95-к

1. Призначити:

1.1.     Захарчук світлану вікторівну на посаду доцента кафедри української літератури з 28 серпня 2010 року з посадовим окладом відповідно до штатного розпису.

Підстава: заява захарчук с. В.

1.2.  Цимбал ярину володимирівну на посаду заступника головного бухгалтера за переведенням з міністерства освіти і науки україни з посадовим окладом 3800 гривень на місяць.

Підстава: заява цимбал я. В., лист від 17.08.2010 № 024-45.

2.    Перевести:

2.1. Борисюка юрія васильовича, старшого викладача кафедри східних мов, на посаду доцента кафедри сходознавства за його згодою з 01 вересня 2010 року з окладом 3500 гривень на місяць.

Підстава: заява борисюка ю.в.

3.  Звільнити:

3.1. Головача олександра в'ячеславовича, старшого викладача кафедри теорії держави і права, 29 серпня 2010 року за власним бажанням - ст. 38 кзпп україни. Виплатити головачу о. В. Грошову компенсацію за 10 днів невикористаної відпустки.

Підстава: заява головача о. В.

4.    Надати:

4.1. Вереті валентині іванівні, методисту відділу аспірантури, щорічну відпустку на 24 календарні дні з 01 по 25 вересня 2010 р. Підстава: графік відпусток.

Ректор                                          підпис                                 в. Г. Грінченко

6. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.

Договір трудовий - угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник - виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін.

Трудовий договір вважається укладеним, коли сторони досягли згоди з усіх умов, у тому числі з обов'язкових та додаткових.

Під час укладення трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством,- також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

Трудовий договір укладається як в усній, так і письмовій формі.

Письмова форма трудового договору в сучасних умовах є найбільш оптимальною. Особливо її значення збільшується зі зростанням договірного регулювання праці та розширенням прав підприємств у регулюванні трудових відносин, відносин щодо додаткового соціального забезпечення працівників.

Трудовий договір може бути:

•           Безстроковим, тобто таким що укладається на невизначений термін;

•             Строковим, якщо трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами;

•           Може укладатися на час виконання певної роботи.

Під час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. При цьому слід враховувати, що умова про випробування обов'язково повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. Якщо працівник відмовляється від випробування, трудовий договір не може вважитися укладеним.

На період випробування на працівника поширюється законодавство про працю. Це означає, що, з одного боку, працівник зобов'язаний виконувати усі трудові обов'язки, покладені на нього трудовим договором і законодавством, а з другого - випробування не тягне ніяких обмежень трудових прав працівника, в тому числі і в розмірі заробітної плати.

У певних випадках встановлення випробування законодавством заборонено. Так, випробування не встановлюється під час прийняття на роботу: осіб, які не досягли 18-ти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально- виховних закладів та молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів (які були працевлаштовані на підставі направлення на роботу); осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також у разі прийняття на роботу в іншу місцевість і переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

Строк випробування під час прийняття на роботу, якщо інше не встановлено законодавством україни, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним комітетом профспілки,- шести місяців. Для робітників строк випробування не може перевищувати одного місяця. Якщо працівник у період випробування був відсутній на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

Якщо строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах. У випадку, коли протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, роботодавець має право розірвати трудовий договір.

Припинення трудового договору - це юридичний факт, що є підставою для розірвання трудових правовідносин. Підставами припинення трудового договору є: 1) згода сторін; 2) закінчення терміну трудового договору, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не поставила вимогу про їх припинення; 3) призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу; 4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, або на вимогу профспілкового, чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу; 5) переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду.

Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірв

Змiст

Лекція 1. Сучасна українська літературна мова - основа державної мовної політики і мови

Лекція № 2 Норми української літературної мови в професійному спілкуванні. Мовний і мовленнєвий етикет.

Лекція № 3 Стилі української літературної мови

Лекція № 4 тема: "писемне мовлення.

Лекція 5 Документація з кадрово-контрактних питань та довідково-інформаційні

Лекція № 7. Тема: лексика у професійному спілкуванні.

Лекція 8 термінологія як основа документації

Лекція 9 тема: українська лексикографія

Лекція № 10 Тема: фразеологізми, їх місце в діловій мові. Словотвір ділової мови.

Лекція 11 тема: суть і види перекладу

Лекція 12 Тема: орфоепічні та акцентологічні норми української мови

Лекція 13 Морфологічні особливості професійного мовлення

Лекція 14: синтаксичні особливості українського ділового мовлення

Лекція 15: службове листування

Лекція 16: усне професійне спілкування

Лекція 17: риторика і мистецтво презентації

Лекція 18: форми колективного обговорення професійних проблем


Нові надходження

Всього підручників:

292