Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту

Модуль 1. Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту

2.1. Зародження світової управлінської думки. Передфаза.

3.1. Суть і класифікація організацій.

4.1. Сутність, особливості та класифікація функцій менеджменту.

5.1. Сутність та особливості функції організування

6.1. Сутність і теоретико-прикладні засади мотивування.

7.1. Сутність, види та основні завдання контролю

8.1. Сутність та особливості формування методів менеджменту

9.1. Місце управлінських рішень у процесі управління

10.1. Сутність комунікацій та їх інформаційне забезпечення

11.1. Сутність, основні засади керівництва та лідерства

12.1. Юридична та соціальна відповідальність у менеджменті

13.1. Організаційні зміни та організаційний розвиток як об'єкти управління

14.1. Поняття про операції та операційну систему

15.1. Особливості японської системи менеджменту

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292