Стратегія підприємства

Тема 6 Основні поняття

Матриця. Матричні методи. Квадранти матриці. Матриця бкг. Матриця мак-кінсі. Матриця адл. Фази життєвого циклу галузі. Уточнені стратегії фірми адл. Матриця ансоффа. Модель абеля. Матриця купера.

1.   Контрольні запитання

1.  Що таке «матричні методи»? Охарактеризуйте основні етапи портфельного аналізу за ними.

2.   Яка загальна будова матриці бкг і кожного її квадранта?

3.  Як використати матрицю бкг для формулювання стратегії кожної соб?

4.   Яка будова матриці мак-кінсі і яке її значення для портфельного аналізу?

5.  Як послідовно будується матриця мак-кінсі?

6.   Як використати матрицю мак-кінсі для формулювання портфельної стратегії?

7.   У чому полягає значення матриці адл і яка її будова?

8.  Яка послідовність побудови матриці адл?

9.  Як використовується матриця адл у портфельному аналізі?

10. Які переваги і недоліки мають матриці бкг, мак-кінсі і адл.

11. У чому полягає зміст і призначення матриці ансоффа і як її використати для портфельного аналізу?

12. У чому полягає значення тривимірної моделі абеля для вибору бізнесу?

13. У чому полягає зміст і призначення портфельної матриці р. Купера?

2.  Тести

6. 01. Матриці здебільшого бувають:

1)      Двовимірними;

2)      Чотиривимірними;

3)      Багатовимірними;

4)      Чи одновимірними?

6. 02. Портфельна матриця бкг визначає наступну кількість основних позицій бізнесу, позначених маркетологічними назвами:

1)     Чотири;

2)   Шість;

3)  Вісім;

4)  Дев'ять.

6. 03. За портфельною матрицею бкг позиція бізнесу «корова» означає:

1)  Вихід з ринку;

2)   Отримання максимальних вигод;

3)  Утримання або покращення становища;

4)   Оптимізування?

6. 04. За портфельною стратегією бкг позиція бізнесу «знак запитання» означає:

1)  Вихід з ринку;

2)   Отримання максимальної вигоди;

3)  Збільшення частки ринку, ризикування;

4)   Оптимізування?

6. 05. Яку позицію згідно з матрицею бкг займає підприємство, бізнес якого висококонкурентний, але знаходиться на насиченому ринку:

1)  «зірка»;

2)   «знак запитання»;

3)  «корова»;

4)   «собака» ?

6. 06. Яку стратегію слід застосувати до слабких, без майбутнього «корів», таких же «знаків запитання» і «собак» (згідно з матрицею бкг):

1)  Збільшення частки ринку;

2)   Збереження частки ринку;

3)  «збирання врожаю»;

4)  Чи ліквідації бізнесу?

6. 07. Яку стратегію згідно з матрицею бкг слід застосувати до «корів», доходи від яких дуже потрібні для інновацій і тих видів бізнесу, що розвиваються:

1)  Збільшення частки ринку;

2)   Збереження частки ринку;

3)  «збирання врожаю»;

4)  Чи ліквідації бізнесу?

6. 08. Яку стратегію згідно з матрицею бкг застосовують до сильних «зірок» і «знаків запитання» :

1)  Збільшення частки ринку;

2)   Збереження частки ринку;

3)  «збирання врожаю»;

4)  Чи ліквідації бізнесу?

6. 09. Наскільки квадрантів матриця «мак-кінсі» більша від матриці бкг:

1)  Натри;

2)   На чотири;

3)   На п'ять;

4)   Чи на сім?

6. 10. Яку стратегію слід прийняти підприємству з середнім і низьким конкурентним становищем, на непривабливому ринку (згідно з матрицею «мак-кінсі»):

        Обмежено інвестувати;

         Інвестувати;

         Використовувати досягнутий стан;

         Чи реінвестувати, «збирати врожай» або відмовитись від бізнесу? 6. 11. Матриці переважно бувають:

1)  Двовимірними;

2)   Чотиривимірними;

3)   Багатовимірними;

4)   Чи одновимірними?

6. 12. На осях двовимірних матриць переважно відкладають:

1)  Відносні частку ринку і конкурентоспроможність;

2)   Динаміку ринку і потребу в фінансах;

3)  Темпи зростання або привабливість ринку і його відносну частку;

4)   Чи всі відповіді правильні?

6. 13. Відносна частка ринку підприємства чи соб свідчить:

1)  Про їх фінансовий стан;

2)   Про динаміку ринку;

3)   По їх конкурентоспроможність;

4)   Чи про їх прибутковість?

6. 14. На осі «темпи зростання ринку» матриці бкгрозмежування між низькими і високими темпами зростання проходить на відмітці:

1)                      5;

2)   10;

3)   15;

4)   Чи 20?

6.15.     Можливі стратегії для «знаків запитань»:

1)  Ризикування;

2)   Збільшення частки ринку і перетворення на «зірки»;

3)  Для окремих «збирання врожаю» і деінвестування;

4)   Чи всі відповіді правильні?

6.16.     Можливі стратегії для «зірок»;

1)     Деінвестування;

2)      «збирання врожаю»;

3)    Збільшення частки ринку і оптимізацію;

4)    Чи збереження частки ринку? 6. 17. Можливі стратегії для «корів»:

1)    «збирання врожаю» для слабких;

2)    Збереження частки ринку;

3)    Отримання максимальної вигоди;

4)    Чи всі відповіді правильні?

6. 18. Можливі стратегії для «собак» :

1)    Вихід з ринку;

2)    «збирання врожаю»;

3)    Деінвестування;

4)    Чи всі відповіді правильні?

6. 19. Що не є недоліком матриці бкг:

1)    Надто приблизна оцінка можливостей соб;

2)    Низькі можливості балансування портфеля бізнесів з точки зору

Фінансування;

3)    Труднощі у визначенні темпів розвитку ринку і його частки, що

Належить соб;

4)    Чи надмірна спрощеність внаслідок чого ряд чинників залишається

Поза аналізом?

6. 20. Скільки чинників привабливості галузі і конкурентної позиції соб (кфу) може братися до уваги при використання матриці мак-кінсі:

1)    Два;

2)    Чотири;

3)    Дев'ять;

4)    Чи безліч?

6. 21. Які розрахунки експертів відкладають на осях матриці мак-кінсі:

1)    Суму добутків ваги кожного чинника на його оцінку;

2)    Оцінку експертами прояву чинників у перспективі;

3)    Вагу кожного чинника для діяльності соб;

4)    Чи всі відповіді правильні?

6. 22. Матриця адл демонструє залежність:

1)    Між привабливістю ринку і конкурентоспроможністю соб;

2)    Між динамікою ринку і часткою на ньому соб;

3)    Між темпами зростання ринку і конкурентоспроможністю соб;

4)    Між конкурентною позицією соб і фазою життєвого циклу галузі? 6. 23. Конкурентну позицію соб для матриці адл можна визначити:

1)    За певною (приблизною) характеристикою конкурентних позицій

Соб;

2)    За формулою для аналогічної дії з матриці мак-кінсі;

3)    За методикою матриці мак-кінсі для аналогічної дії;

4)    Чи всі відповіді підходять?

6. 24. Особливою заслугою фірми адл для вдосконалення матричних методів формування корпоративної стратегії є:

         Виділення 24 так званих уточнених стратегій;

          Розробка рекомендованих стратегій залежно від квадранту

Перебування соб на матриці адл;

         Розробка формули розрахунку позиції соб на матриці адл;

          Чи правильні відповіді 1 і 2?

4. Перелік запитань для бліцопитування (відповідати одним -

Двома словами на кожне)

1.  Яку портфельну матрицю називають багато факторною?

2.  Як умовно називає бкг стратегію, коли абсолютна і відносна долі ринку низькі і доводиться з нього йти?

3.  На скільки полів матриця «мак-кінсі» більша від матриці бкг?

4.  Які моделі здебільшого використовують у портфельному аналізі?

5.  За альтернативною стратегією збільшення частки ринку, на що за бкг перетворюються «знаки запитання»?

6.  На якій портфельній матриці показано співвідношення різних можливостей з розширення ринку за різних рівнів конкурентоспроможності?

7.  Який рівень означає відносну долю ринку на матриці?

8.  Якщо на ринку, можливість розширення якого висока, підприємство приймає стратегію, позначену бкг «знаком запитання», то яка конкурентоспроможність підприємства?

9.  Як матриця бкг позначає високо конкурентний бізнес на швидко зростаючих ринках?

10.  Якою ще маркетинговою назвою позначають позицію бізнесу крім «корови», «зірки», «собаки»?

11.  Якщо можливість розширення ринку низька, а конкурентоспроможність підприємства висока, яку стратегію слід застосовувати (за умовним позначенням бкг)?

12.  Скільки вимірів здебільшого мають матриці корпоративного аналізу?

13.  Що ще є суттєвою перевагою матриці мак-кінсі, крім гнучкості і широти застосування?

14.  Яку стратегію можна застосувати за матрицею мак-кінсі, коли досить конкурентоспроможне підприємство перебуває на дуже привабливому ринку?

15.  Яку стратегію застосовують до соб, що перебувають у позиції сильних «корів», тобто на ринках, які ще розвиваються?

16.  Який критерій відбору стратегій, крім привабливості ринку, пропонує купер?

17.  Якими є фінансові потреби соб, що перебувають на ринках, які народжуються або розвиваються?

18.  У чому полягає перевага матриці бкг, що нерідко переростає у її недолік?

19.  Якщо на одній осі двовимірної матриці дається оцінка розвиткові ринку, то яка дається на другій?

20.   Більше кого має продавати підприємство даного товару, щоб його бізнес можна було показати у лівій половині матриці бкг?

21.   Що у матриці адл означають поняття: сильна, слабка, ведуча тощо?

22.   Як називається альтернативна стратегія за матрицею ансоффа, коли новий товар просувається на новий ринок?

23.   Скільки уточнених стратегій виділено фірмою «артур д. Літл» ?

24.   Яку стратегію застосовують до збиткових і безнадійних «собак» та знаків питання» ?

25.   На що при побудові матриці мак-кінсі перемножують експертну оцінку кожного чинника привабливості ринку, щоб отримати зважену оцінку?

26.   Який показник на осі матриці бкг розділяє швидкі і повільні темпи зростання ринку?

27.   Що ще є параметром моделі абеля крім технології і потреб ринку?

28.   Скільки квадрантів у матриці адл?

29.   Скільки стратегічних альтернатив у матриці ансоффа?

30.   Як використовуцють показники зважених оцінок привабливості ринку або конкурентної позиції підприємства при побудові матриці мак- кінсі. На що їх відкладають?

31.   На що перетворюється фактор «відносна частка ринку» матриці бкг у матриці мак-кінсі?

32.   Яку відносну частку ринку засвідчують позначення «знаки питання» і «собака» на матриці бкг?

33.   Яку стратегію застосовують для слабких «корів» та «знаків питання» і «собак», які не мають майбутнього?

34.   На якій концепції ґрунтується матриця адл?

35.   Яким критерієм для вибору бізнесу абель доповнив пропозиції левітта й ансоффа?

36.   Чим користуються при позиціонуванні соб на матриці адл?

37.   В умовах якого ринку для вибору стратегії застосовується матриця ансоффа?

38.   Чого потребують високі темпи зростання і розвитку ринку за матрицею бкг?

39.   Як визначається вага кожного чинника при побудові матриці мак- кінсі?

40.   На який ринок просувається старий товар, якщо підприємство здійснює стратегію ринкової експансії за матрицею ансоффа?

41.   Які стратегії розробила фірма «артур д. Літл» відповідно до квадранта перебування соб на однойменній матриці?

42.  На яких за темпами зростання ринках перебувають «зірки» і «знаки питання» ?

43.  Яку стратегію слід застосовувати для перетворення «знаків питання» у «зірки», а для «зірок» - для утримання і дальшого збільшення частки ринку?

44.  Яка матриця забезпечує найширший діапазон вибору стратегій?

45.  Скільки критеріїв використовують для оцінки привабливості ринку чи конкурентної позиції підприємства при побудові матриці мак-кінсі?

46.  На що вказує висока частка ринку за матрицею бкг?

47.  З відбору чого починають побудову матриці мак-кінсі?

48.  Який галузевий ризик у фазі зрілості або спаду згідно з матрицею адл?

49.  На що перетворюється фактор «темпи зростання ринку» матриці бкг у матриці мак-кінсі?

50.  Який ризик мають соб, конкурентна позиція яких відноситься до ведучої?

5. Вправи

Вправа № 6. 01

Встановлено наступну ситуацію на підприємствах: 1. На м'ясокомбінаті - можливість розширення ринку м'ясопродуктів вичерпана, відносна частка ринку, залишаючись поки що високою, має чітку тенденцію до зниження. 2. На молоко-переробному комбінаті - і конкурентоспроможність, і можливість розширення ринку залишаються вкрай низькими. З. На винзаводі - хоча можливість розширення ринку вин залишається високою, однак це коштуватиме йому занадто дорого. Відносна ж частка ринку, яку контролює завод, - незначна. Завдання: 1. В якому квадранті відомої портфельної матриці знаходиться продукція на кожному із трьох підприємств 2. Які стратегії ви запропонуєте названим підприємствам щодо охарактеризованої продукції зважаючи на їх портфель?

Вправа № 6. 02

Внаслідок аналізу середовища підприємства встановлено, що товари а і б займають досить вузьку частку ринку. Ринок товару а до того ж уже насичений, а товару б хоча і розвивається, але для підприємства достатньо незручний, вимагає великих інвестицій, яких обмаль. Товар в знаходиться на ринку, що бурно розвивається, але його частка на ньому ще невисока. Товар г, навпаки, займає широкий сегмент повністю насиченого ринку. Завдання: 1. Визначте, до яких квадрантів відомої портфельної матриці можна віднести кожен із названих товарів. 2. Запропонуйте стратегії для кожного товару. З. Обґрунтуйте свої пропозиції.

Вправа № 6. 03

Результат аналізу середовища дозволив встановити, що на підприємстві а загрози зовнішнього середовища значно перевищують можливості, а слабких сторін внутрішнього середовища значно більше, ніж сильних, тобто стратегічна обстановка дуже погана. Та і ринок, на якому діє підприємство, вкрай непривабливий. Підприємство б, навпаки, має стратегічне становище середнього рівня і діє на ринку, що бурхливо розвивається, є надзвичайно перспективним.

Завдання: 1. Яку портфельну матрицю можна застосувати для стратегічного аналізу обох підприємств? 2. До якого квадранту цієї матриці можна віднести бізнес кожного підприємства? З. Яку стратегію ви запропонуєте кожному підприємству?

Вправа № 6. 04

Підприємство к діє на ринку, що розвивається надто повільно, мляво. До того ж продукція підприємства недостатньо конкурентоздатна і особливих сподівань на посилення конкурентних позицій на перспективу немає. Підприємство д, навпаки, має значні конкурентні переваги на своєму ринку, який до того ж динамічно розвивається. Завдання: 1. Запропонуйте альтернативні корпоративні стратегії для кожного підприємства, користуючись відомою матрицею вибору стратегій залежно від динаміки ринку і конкурентної позиції підприємства. 2. Які при цьому маркетингові стратегії варто реалізовувати?

Вправа № 6. 05

Експерти присвоїли чинникам конкурентної позиції і привабливості ринку наступну вагу і дали наступну оцінку у балах, відповідно: рівень маркетингу - 0.25 і 3; законодавчі обмеження бізнесу - 0.10 і 2; переваги географічного розташування підприємства - 0.15 і 1; ефективність номенклатури - 0.10 і 2; рівень персоналу - 0.15 і 4; рівень конкуренції - 0.35 і 5; розміри важливих сегментів ринку - 0.20 і 3; конкурентоспроможність підприємства - 0.30 і 5; бар'єри входження у галузь - 0.25 і 2; технологічний рівень підприємства - 0.20 і 3. Завдання: визначте, до якого квадранта відомої портфельної матриці можна віднести бізнес даного підприємства і яку стратегію йому можна запропонувати?

Вправа № 6. 06

Галузь у якій працює підприємство, характеризує наступне: велика кількість постійних споживачів, технологія найменш потрібна, кількість конкурентів скорочується, стабільність ринку висока, галузь не зростає. А позиція підприємства, у свою чергу, така: відносна частка ринку у 1.4 разу перевищує частку найбільшого конкурента, хоча абсолютної переваги на ринку ще немає.

Завдання: 1. Визначте квадрант відомої матриці, до якого можна віднести бізнес підприємства та, користуючись уточненими стратегіями відомої консультативної фірми, запропонуйте підприємству можливі стратегії за вибором. Охарактеризуйте також прибутки, грошові потоки та інвестиційну активність даного бізнесу підприємства.

6.  Завдання для самостійного вивчення

1.  Позиціонування груп товарів на матрицях мак-кінсі та адл за формулою.

2.  Матриця ансоффа.

3.  Тривимірна модель абеля.

4.  Портфельна матриця р. Купера.

7.  Теми рефератів

1. Використання матриці бкг для потреб портфельного аналізу.

2.  Організація застосування матриці мак-кінсі для стратегічного аналізу.

3.  Використання матриці адл для потреб портфельного аналізу.

8.  Рекомендована література

1. Горемьпсин в. А., богомолов о. А. Экономическая стратегия предприятия. - учебник. - м.: «филинъ», рилант. - 2001. - с. 95 - 100.

2.   Любанова т. П., мясоедова л. В., олейникова ю. А. Стратегическое планирование на предприятии: учеб. Пособие. - м.: «издательство «приор». - 2001. - с. 46 - 66.

3.  Немцов в. Д., довгань л. Є. Стратегічний менеджмент: навч. Посібник. -к: 2002.-с. 258-296.

4.   Оберемчук в. Ф. Стратегія підприємства: курс лекцій. - к.: мауп, 2000. С. 61-65.

5.  Саєнко м. Г. Стратегія підприємства: навчальний посібник. - тернопіль: «тайп». - 2003. - с. 95 - 111.

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292