Ситуаційний менеджмент

ТЕМА 4. Кризові ситуації на підприємстві

План

4.1.                          Характеристика кризової ситуації.

4.2.                          Причини кризи й ознаки банкрутства фірми.

4.3.                          Реструктуризація підприємства як спосіб запобігання банкрутства.

4.4.                          Шляхи виходу підприємства з кризової ситуації.

4.1. Характеристика кризової ситуації

Кризи, хоча і не є бажаним атрибутом будь-якого підприємця, за своєю природою - закономірне явище. Вони є зворотним боком однієї медалі, на лицьовій стороні якої зображена стабільність. Але це слабка розрада. Кожна розсудлива людина намагається уникнути їх, в крайньому випадку, пом'якшити негативну сторону їх впливу.

Як правило, кризова ситуація не з'являється миттєво. Таке може відбутися тільки в результаті аварії чи стихійного лиха.

Кризи виникають у результаті дій або людей, або природних катастроф - пожежі, повені, землетрусу і т.д.

Якщо криза викликана людьми, це значить, що вони могли нанести фірмі шкоди ззовні навмисно або знов-таки ззовні зробити дії, що опосередковано створили для неї велику проблему.

Усередині організації кризи можуть бути викликані навмисне людьми, що намагаються нав'язати свою точку зору, або випадково, в результаті якої- небудь групи помилок при прийнятті рішень чи тривалого нагромадження помилок.

З іншого боку, криза може бути не чим іншим, як раптовою, непередбаченою подією, якій, певно, можна було запобігти.

В ідеальному розумінні кризи не повинні б відбуватися. Людина повинна була б знати, куди вона хоче прийти і що вона хоче знайти, і тільки невеликі відхилення можуть трапитися на його шляху. Проблеми повинні бути передбачувані, методи вирішення - теж. На жаль, такого ідеального порядку немає в реальному житті. Закон Мерфі напоготові в будь—який момент, - якщо що—небудь погане може відбутися, воно відбудеться.

Кризи можуть виглядати як щось таке, що відбувається раптово, але з цього не випливає, що вони непередбачені. До того, як криза розв'яжеться, часто з'являються тривожні ознаки катастрофи, що наближається. Навіть виверження вулкана можна передбачити [10].

Існують явища, які можна описати як "наближення кризи". Поступово, непомітно, але неминуче накопичуються події. Дощ випадає в кількостях, що перевищують норму; переповняється ріка, зливається з такими ж переповненими потоками, і тиск води збільшується. Сила її стає усе більш могутньою, поки під надмірним тиском греблю не прориває.

Почати керувати цим кризовим процесом треба було, зрозуміло, як тільки спостерігачі помітили перші ознаки - надзвичайно сильні зливи. Однак, помилка людей залишилася непоміченою, і греблю прорвало.

Поступове сповзання по слизькому схилі до повної кризи теж може мати місце, але вже не в результаті людських помилок, а в результаті людської впертості [10].

Криза характеризує різкий перелом у чому—небудь, важкий перехідний стан. Стан кризи є нетиповим, тимчасовим. В економічному механізмі криза для підприємства може мати локальний прояв, наприклад, затримка постачання комплектуючих деталей, зриви планового графіка випуску продукції, відключення електропостачання і т.п.

Набагато більш небезпечна для підприємства його загальна криза, наслідки якої можуть бути важко передбачувані.

Кризова ситуація є загальною закономірністю, властивою ринковій економіці, і розглядається як нерівномірний розвиток економіки чи окремих її частин, коливання обсягів виробництва і збуту, наявність значних спадів виробництва [12].

Кризові ситуації, що виникли в результаті відсутності відповідних профілактичних заходів, можуть привести до надмірного розбалансування економіки підприємства і нездатності продовження фінансового забезпечення виробничого процесу, що кваліфікується, як банкрутство підприємства. Подолання цього стану вимагає застосування спеціальних заходів (процедур) або припинення діяльності даного підприємства і його ліквідації.

У загальному випадку результатом виходу підприємства з кризи може бути три варіанти:

• повернення в колишній стан;

•                           Перехід в інший сприятливий стан;

•                           Припинення діяльності підприємства.

Головним завданням керування підприємством є оцінка і діагностика фінансового стану підприємства, контроль і своєчасне запобігання кризових ситуацій, що наближаються.

Оцінка і діагностика кризових ситуацій складається з декількох етапів:

•                           Аналіз фінансового стану підприємства;

•                           Прогноз розвитку ринкової ситуації;

•                           Виявлення ознак прийдешнього неблагополуччя фірми;

•                                 Своєчасне виявлення причин і основних факторів, що сприяють розвитку кризових ситуацій.

Кризова ситуація може привести до наступних негативних наслідків (особливо у випадку ліквідації підприємства):

•                             До втрати працівниками робочих місць і загострення в цьому зв'язку соціальної напруженості в суспільстві;

•                                  До втрати кредиторами підприємства (банками, інвестиційними компаніями, фондами, державним бюджетом і т.п.) Значних засобів, вкладених у підприємство;

•                              До розпилення й омертвіння неліквідного майна, внаслідок того, що, часом, ліквідатори не можуть знайти йому покупців. Однак, можна виявити і позитивні моменти цього явища:

•                                Закриття нерентабельних виробництв, що приводить до зниження витрат і підвищення ефективності суспільного виробництва;

•                                     Вивільнення ресурсів, залучених у неконкурентоспроможне виробництво;

•                              Ротація управлінського персоналу, що забезпечує ріст кваліфікації, посилення заповзятливості, зацікавленості менеджерів і робітників у кінцевих результатах своєї діяльності;

•                              Придбання досвіду і формування ефективної інвестиційної політики підприємств, що здійснюють ці інвестиції.

4.2. Причини кризи й ознаки банкрутства фірми

Банкрутство - це відмова юридичної чи фізичної особи платити за своїми борговими зобов'язаннями через відсутність засобів.

У юридичній практиці під банкрутством розуміється засвідчена судом повна неплатоспроможність боржника, що є підставою для припинення його економічної діяльності як юридичної особи з метою погашення боргів.

Банкрутство підприємства є одним з можливих результатів його економічної неспроможності, коли вичерпані інші можливі шляхи поліпшення його фінансового становища.

Головна причина неспроможності і банкрутства підприємства в умовах ринкової економіки полягає в неплатоспроможності, обумовленій відсутністю оборотних коштів, інфляцією і фінансовою недостатністю. Більш глибокі причини варто шукати в неможливості працівників апарату керування передбачати кон'юнктуру ринку і дії конкурентів в окремій перспективі, внаслідок їхньої низької компетентності. Навіть незначні прорахунки у вивченні потреб клієнтів, політики уряду, калькуляції витрат на виготовлення продукції, а також проникнення на ринок нових товарів, нових фірм з іншої галузі, зміна цін на матеріали, напівфабрикати, сировину, енергоносії і багато чого іншого може привести до втрати конкурентоспроможності і банкрутства.

Фактори, що зумовлюють виникнення кризової ситуації, в загальному вигляді розподіляються на зовнішні і внутрішні.

До зовнішніх факторів, на які фірма не може вплинути, відносяться:

•                          Розмір і структура потреб населення;

•                          Рівень доходів і накопичень населення (його купівельна спроможність);

•                             Рівень цін і можливість одержання споживчого кредиту, що істотно впливає на підприємницьку активність;

•                           Політична стабільність і спрямованість внутрішньої політики держави;

•                           Розвиток науки і техніки, що визначає всі складові процеси виробництва товару і його конкурентоспроможність;

•                             Рівень культури, тобто звички і норми споживання, переваги одних товарів і негативне відношення до інших;

•                            Міжнародна конкуренція, при якій закордонні фірми в одних випадках виграють за рахунок дешевої сировини, а в інших - за рахунок зроблених технологій;

•                           Наслідки економічного спаду, інфляції;

•                          Різке зменшення державного замовлення й ін.

До внутрішніх факторів, що залежать від організації роботи самої фірми, відносяться:

•                           Напрямок і принципи її діяльності;

•                          Ресурси і їхнє використання;

•                          Якість і рівень використання маркетингу;

•                                  Виникнення збитків підприємства в зв'язку з незадовільною організацією роботи з ринком, не конкурентоспроможністю товарів, несвоєчасним відновленням асортименту товарної продукції;

•                            Різке підвищення рівня витрат виробництва і збуту товарів у зв'язку з нераціональною структурою керування, численністю штату керування, застосуванням дорогих технологій, засобів і предметів праці і т.д;

•                               Зниження рівня культури виробництва і культури підприємства в цілому, включаючи кваліфікацію персоналу, технічний рівень виробництва, взаємини в колективі, його впевненість в ефективній роботі;

•                           Відсутність стимулів у праці в персоналу підприємства й ін.

Ранніми ознаками банкрутства є:

•                           Затримки в наданні звітності, що свідчать про погану роботу фінансових служб підприємства;

•                             Зміни в статтях бухгалтерського балансу з боку пасивів і активів і порушення визначеної їхньої пропорційності;

•                            Збільшення чи зменшення матеріальних запасів, що може свідчити або про зацікавленість, або про можливу нездатність підприємства виконувати свої зобов'язання з постачання;

•                           Збільшення заборгованості підприємства постачальникам і кредиторам;

•                              Зменшення доходів підприємства і зниження прибутковості фірми, знецінювання акцій підприємства, встановлення підприємством нереальних (високих чи низьких) цін на свою продукцію;

•                            Конфлікти на підприємстві, звільнення кого—небудь з керівництва, різке збільшення числа прийнятих рішень і т.д.

Різкі зміни в структурі балансу і звіту про фінансові результати викликають:

•                             Різке зменшення грошей на рахунках (збільшення грошей також може свідчити про неможливість подальших капіталовкладень);

•                                Збільшення дебіторської заборгованості (різке її зниження також свідчить про утруднення зі збутом, якщо супроводжується ростом запасів готової продукції);

•                           Старіння дебіторських рахунків;

•                           Порушення балансу дебіторської і кредиторської заборгованості;

•                                 Збільшення кредиторської заборгованості (різке її зниження при наявності грошей на рахунках також свідчить про зниження обсягів діяльності);

•                               Зниження обсягів продажів (несприятливим може виявитися і різке збільшення обсягів продажів, тому що в цьому випадку банкрутство може наступити в результаті наступного порушення балансу боргів, якщо піде непродумане збільшення закупівель, капітальних витрат, крім того, ріст обсягів продажів у натуральному вимірі може свідчити про скидання продукції перед ліквідацією підприємства).

Розрізняють три стадії банкрутства:

Прихована стадія, при якій відбувається сховане (особливо, якщо налагоджений спеціальний управлінський облік) зниження ціни підприємства (V), що визначається капіталізацією прибутку:

Г=П,

К                                                                                                                           (3)

Де П - очікуваний прибуток до виплати податків, а також відсотків за позиками і дивідендами;

К - середньозважена вартість пасивів (зобов'язань) фірми, тобто середній відсоток, що показує відсотки і дивіденди, які необхідно буде виплачувати у відповідності зі сформованими на ринку умовами за позиковий і акціонерний капітали. Друга стадія - фінансова нестійкість, тобто виникнення труднощів з готівкою й обов'язковими платежами.

Третя стадія - явне, юридично очевидне, банкрутство, тобто підприємство не може вчасно оплачувати свої борги.

У світовій практиці процедура банкрутства полягає в тому, що кредитори (фізичні і юридичні особи, яким винне дане підприємство) домагаються санації чи ліквідації підприємства—банкрута. Власники підприємства втрачають право власності на майно підприємства—банкрута, а скликані збори кредиторів вирішують долю підприємства.

4.3. Реструктуризація підприємства як спосіб запобігання банкрутства

Причиною того, що значна частина підприємств виявилася на грані банкрутства, є не тільки неефективна макроекономічна політика, але й неадекватні дії самих підприємств. Зміна господарської системи неминуче вимагає перегляду основ господарювання і керування на самім підприємстві.

Реструктуризація - спосіб зняття протиріччя між вимогами ринку і застарілою логікою дії підприємства. Щоб адекватно вписатися в нові відносини, необхідні кардинальні всебічні зміни, які не слід зводити тільки до приватизації чи одержання іноземних інвестицій.

Реструктуризації підприємства передує оцінка його стану. Однак і аналіз, і реформування можна проводити, якщо відома мета реструктуризації.

Відомості про стан підприємства можна одержати, зробивши оцінку трьох його предметних сфер - корпоративної культури, фінансового стану, впливу на навколишнє середовище.

Звичка дивитися на підприємство, як на набір конкретних систем (виробництво, технологія, маркетинг, ціноутворення, товарна політика й ін.), не дозволяє бачити те, що поєднує і рухає ці системи. Корпоративна культура, тобто ціннісні установки, культивовані керівниками, впливають на поведінку співробітників. Якщо вони деструктивні, досягти злагодженої роботи неможливо. Тому, перш ніж робити значні стратегічні зміни в конкретних системах, необхідно вирішити першорядну проблему: на якому ступені культура підприємства може стати перешкодою для реформ. Професійне вирішення проблеми допускає оцінку культури, перевірку її сумісності з ідеологією реформ, вибір способу поєднання реформ і культури, реструктуризацію культури.

Якщо стиль керівництва підприємства характеризується острахом змін, відсутністю ринкових орієнтацій, нерозумінням причин поганого фінансово- економічного становища і його цілей, страхом перед втратою комфортних зон, відсутністю бачення перспективи - це перші ознаки загнивання фірми.

Якщо керівник володіє високим рівнем самовдоволення, довіри тільки до власних уявлень про реформи, наявністю великої мережі особистих небезкорисливих відносин, монополією на інформацію, забороною для одних і вседозволеністю для інших, задоволенням, насамперед, особистих цілей керівників, чванством і т.п. - то це ознаки сильної деструктивної корпоративної культури, що веде до банкрутства. Підприємства з такою культурою не піддаються реформуванню, їхня доля - повільне руйнування і ліквідація. Єдиний спосіб їхнього оздоровлення - звільнення керівників, руйнування створених ними соціальних мереж.

Якщо корпоративна культура - перший "мастильний матеріал" підприємства, то гроші - другий. Фінансовий стан можна визначити, використовуючи показники ліквідності, платоспроможності, ризику банкрутства. Навіть якщо вони "зашкалюють", не варто завчасно оголошувати себе банкрутом.

Головне - встановити причини наближення банкрутства: відсутність попиту на продукцію підприємства; невміння ініціювати попит; зменшення своєї частки на ринку; ігнорування особливостей типу ринку, на якому продається товар; невірна маркетингова політика.

Можливо, причини ховаються у відсутності адекватної реакції на поведінку конкурентів чи відсутня перевірка платоспроможності клієнтів; здирство міністерств; застаріла технологія; нерегулярність постачань сировини; відсутність керування грошовими потоками (бюджет). А може в компанії ведеться невірна кадрова політика, наявні надмірні виробничі й адміністративні витрати, низький професіоналізм керівників, надмірна централізація керування, відсутність реакції на зовнішні погрози підприємству, хибність обраних напрямків капіталовкладень і т.д.

Як правило, кризовий стан підприємства зумовлений не однією, а безліччю причин, їх тим більше, чим значніше запізнювання реакції на зміну типу господарської системи. Люди за своєю природою не готові до змін доти, поки якісь серйозні події не поставлять їх перед необхідністю крутих змін.

Якщо врахувати, що більшість підприємств запізнюються з освоєнням методолога роботи в ринкових умовах, то зрозуміло, чому їхнє пояснення свого становища неправильне. Професійний погляд на проблеми підприємства з боку часто - єдиний спосіб позбавити його від самоудушення.

Індивідуальність умов конкретного підприємства не дозволяє викласти технологію реструктуризації таким чином, щоб була забезпечена можливість зняти проблеми конкретного підприємства, тому необхідно зосередити увагу на загальній методології реструктуризації, орієнтуючись при цьому не тільки на вирішення поточних проблем, але й на перебудову підприємства відповідно до мети реструктуризації.

На підставі отриманого результату оцінки фінансового стану забезпечується можливість ініціювати наступні дії. Якщо збут значно скоротився, а корекцією збутової, товарної, цінової політики, зміною схем постачання, реструктуризацією боргів, залученням банку істотно поліпшити стан неможливо, то вводиться політика обмеженого бюджету (і таким він повинен бути завжди). Витрати приводяться у відповідність з доходами, для чого розробляється програма зниження витрат. Ліквідується виробництво нерентабельної продукції, що не має попиту; майно продається, здається в оренду, консервується.

Вийти з цього стану можна різними способами - шляхом підвищення якості продукції, організації виробництва подібних виробів, перепрофілювання й ін. Це вимагає сегментації ринку, вивчення потреб покупців, а також наявності грошей. Для одержання засобів не обов'язково прагнути до залучення іноземних інвестицій. Існують й інші способи - випуск облігацій, емісія акцій, переуступка капіталу, довірче керування часткою акцій, що належать державі, продаж нерухомості, організація спільної діяльності, об'єднання з фінансово- стійкими підприємствами й ін. Можуть бути застосовані неакціонерні форми участі чужого капіталу - франчайзинг, консалтинг.

Стратегічний характер мають зміни організаційно-правової форми підприємства, злиття його з іншими підприємствами чи розукрупнення. При злитті, насамперед, необхідно враховувати сумісність корпоративних культур підприємств, що об'єднуються. Відповідно до світової статистики, несумісність культур є причиною більше 50 відсотків невдалого злиття підприємств.

Розукрупнення - основний спосіб підвищення відповідальності на підприємстві (без якого також неможлива злагоджена робота його ланок). Його можна провести за рахунок наближення стимулів до працюючих, дебюрократизації керування, підвищення керованості, чутливості до змін на ринку чи розосередження фінансового ризику. Часто це - єдина можливість залучити іноземні інвестиції у вузькопрофільне виробництво. Однак виконане непрофесійно, без обліку меж подільності, розукрупнення може стати однією з причин банкрутства підприємства.

Якщо після змін у ціновій, товарній політиці, стратегії маркетингу, виробничій і організаційній структурах, а також надходження інвестицій з'явилися кошти, виникає спокуса зупинити внутрішні реформи. Це велика помилка, в результаті якої підприємство може повернутися в колишній стан. Щоб закріпити досягнутий результат, необхідно створити запас організаційної міцності, для чого предметні сфери, що залишилися поза межами уваги, варто також перешикувати у відповідності зі стандартами ринково-орієнтованого підприємства.

Системна трансформація допускає також зміну організації оплати праці, створення системи оціночних показників (підприємства в цілому і його підрозділів), визначення стратегії розвитку підприємства. Трансформація може також допускати розробку системи запобігання втрати ринків збуту, перехід до твердого керування грошовими потоками, створення умов інноваційної діяльності (чим більше новаторських ідей, тим стійкіше становище підприємства). При цьому необхідно вести роботу на підтримку іміджу фірми, перебудову інформаційної системи, комп'ютеризацію керування, зміну кадрової політики, навчання персоналу поведінки в ринковому середовищі, реформування організаційної культури й ін.

Системну трансформацію можна здійснити за 1,5-2 роки при наявності компетентного керування реформами [13].

4.4. Шляхи виходу підприємства з кризової ситуації

Для успішного функціонування ринкової економіки держава повинна забезпечити права приватної власності, конкуренцію і вільний обмін товарів і послуг; можливість оголошення неспроможності і банкрутства.

Держава повинна активно брати участь у процесах санації і ліквідації підприємств. З цією метою господарське законодавство країни повинно мати відповідну нормативну базу, що регламентує процедуру санації і ліквідації підприємства. Законодавство про банкрутство, з одного боку, повинно захищати права власності і дозволяти власникам підприємств приймати будь— які економічні рішення, що не суперечать закону, і, власне, брати на себе всю повноту відповідальності за рішення і ризик. А з іншого боку, захищати кредиторів від несумлінних і неплатоспроможних партнерів, гарантувати їм одержання вкладених у підприємство засобів.

Формами оздоровлення підприємства є перетворення і санація.

Перетворення (поділ, перехід в іншу форму) застосовується тоді, коли аналіз підтверджує неможливість збереження підприємства в існуючому вигляді, з метою знайти вихід із кризи шляхом зміни формальної організації і правового становища.

Санація - це комплекс заходів щодо оздоровлення виробничо— господарської діяльності суб'єкта господарювання.

Звичайно, при цьому відбувається зміна керівництва, розробляється нова концепція керування, стратегія виробничо—господарської діяльності, а також може відбуватися реструктуризація.

Програма виходу підприємства з кризової ситуації допускає цілий набір ефективних засобів стратегії і тактики, необхідних для конкретного випадку і конкретного підприємства.

Найбільш поширені два види стратегії і тактики: Захисна, котра передбачає:

•                           Скорочення витрат;

•                           Скорочення виробництва і збуту;

•                           Закриття підрозділів;

•                            Скорочення персоналу. Наступальна, що передбачає:

•                           Активний маркетинг;

•                           Вивчення і завоювання нових ринків збуту;

•                              Збільшення витрат на удосконалення виробництва за рахунок його модернізації, відновлення основних фондів, впровадження перспективних технологій;

•                          Удосконалення керування;

•                           Використання резервів виробництва (ресурсозберігаючі заходи).

Для досягнення цілей фінансування заходи щодо виходу з кризи можна поділити на: оперативні і стратегічні. Оперативні заходи включають:

•                          Усунення збитків;

•                           Виявлення резервів (в першу чергу внутрішніх);

•                           Залучення фахівців;

•                           Кадрові зміни;

•                           Відстрочки платежів;

•                           Залучення кредиторів;

•                                  Зміцнення виробничої дисципліни і т.д. Стратегічні заходи передбачають:

•                                Аналіз і оцінку стану підприємства, його науково-технічного й організаційно-управлінського потенціалу;

•                           Перегляд існуючих стратегій фірми;

•                               Проведення необхідних змін у виробничій структурі і виробничій культурі, пов'язаних зі зміною стратегії,

•                          Розробку (перегляд) концепції інноваційної політики підприємства;

•                          Розширення маркетингових досліджень;

•                           Програму технічного переозброєння (реконструкції) підприємства;

•                          Розробку (перегляд) кредитної політики фірми;

•                          Удосконалювання кадрової політики підприємства;

•                          Розробку бізнес-плану підприємства з урахуванням вироблених заходів.

Основним документом, що описує важливі аспекти санації й обґрунтовує

Необхідність проведення тих чи інших конкретних санаційних заходів, є бізнес- план, у якому показується, яким чином керівництво фірми планує перебороти кризову ситуацію, що виникла на підприємстві, і які намічені шляхи запобігання банкрутства.

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292