Ситуаційний менеджмент

Вступ

Господарському керівнику необхідно вміти передбачати причини і джерела виникнення проблемних ситуацій і мати про запас заздалегідь спроектований механізм їхнього розв'язання для того, щоб наявними ресурсами і можливостями можна було, якщо і не досягати поставленої мети, то хоча б не мати збитків.

Це завдання може і повинен вирішувати спеціальний вид керування - ситуаційний менеджмент, який ще називають адаптивним, або альтернативним менеджментом.

Ситуаційний підхід доповнює сформований (традиційний) механізм організації планування і керування виробництвом, а не застосовується замість нього.

Головне завдання при реалізації системного підходу полягає в розробці адекватних його суті інструментальних методів і засобів, що дозволяють виявляти й описувати потенційні ситуації, проектувати варіанти процедур їхнього розв'язання і відповідну до цих процедур інформаційну базу керування. При цьому велика увага в роботі приділяється психологічним аспектам керівництва, від яких значною мірою залежить успіх чи невдача розв'язання тих чи інших проблемних ситуацій.

Доцільність реалізації ситуаційного підходу в керуванні виробництвом обумовлена і необхідністю удосконалювання організаційних структур в умовах керування, що швидко змінюються.

Прогнозування проблемних ситуацій, що виникають в організаціях на всіх етапах їхнього функціонування, дозволяє заздалегідь розробляти процедури їхнього розв'язання з урахуванням обмежень на час вироблення управлінського рішення і впливу, наявність людських, фінансових, матеріальних ресурсів, науково-технічного наробку і т.д.

МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета викладання дисципліни - сформувати у студентів комплекс знань про основи ситуаційного менеджменту його компоненти і завдання, економічні явища що призводять до виникнення проблемних ситуацій на підприємствах, і їх ефективне усунення та прищепити їм практичні навички, необхідні при виконанні робіт, що входять до компетенції ситуаційного менеджера.

ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Високий ступінь невизначеності розвитку подій у зовнішнім середовищі і такі ж несподівані її впливи на підприємства змушує їх динамічно функціонувати, пристосовуючись до "капризів" і "примх" зовнішнього впливу.

Звичайно, загострення кризи в Україні приводить до появи різних проблемних ситуацій, розв'язання яких диктується виробничою ситуацією і викликає потребу в ефективному керуванні. Вимога практики, в свою чергу, викликає розробку теоретичної концепції ситуаційного керування, аналізу й узагальнення світового досвіду.

В результаті вивчення курсу студент повинен:

•                   Розуміти, що ситуаційне керування є однією з найважливіших складових керування будь-якою організацією і, саме через це, потрібне докорінне знання основ, категорій та принципів ситуаційного менеджменту;

•                   Розуміти, що ситуаційний підхід доповнює сформований (традиційний) механізм організації планування і керування виробництвом, функціональним менеджментом, а не застосовується замість нього.

•                   Вміти передбачати причини і джерела виникнення проблемних ситуацій і мати про запас заздалегідь спроектований механізм їхнього розв'язання для того, щоб наявними ресурсами і можливостями можна було, якщо і не досягати поставленої мети, то хоча б не мати збитків.

•                   Набути необхідних навичок для використання на практиці методів ситуаційного керування.

Лекції з курсу "Ситуаційний менеджмент"

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292