Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Комарницький о.а., гавловська н.і.

Хмельницький національний університет

У статті розглянуто кількість та структуру банків. Проаналізовано тенденції та динаміку розвитку банківського сектору україни протягом 2004- 2006років.

Банківська система є однієї з основних частин ринкової інфраструктури, що забезпечує ефективність мікропроцесів, є інструментом для рішення важливих макроекономічних цілей. Реформування економічної системи неможливо без існування стабільного фінансового сектор. Саме тому, комерційні банки в умовах ринку є одним із найважливіших елементів організації руху грошових і капітальних ресурсів, як держави в цілому, так і суб'єктів господарювання зокрема.

З проникненням іноземного капіталу в банківський сектор економіки, змінюється вагомість та впливовість окремих комерційних банків. Надходження значних інвестицій сприяє динамічному розвитку фінансових інститутів.

Підтвердженням цього є динаміка розвитку банківської системи україни, яка не зважаючи на складнощі обумовлені політичною ситуацією в державі та посиленням нестабільності валютного, фінансового ринків протягом 2004 - 2006 років розвивалася динамічніше, ніж інші сектори економіки й залишалася найбільшим сегментом фінансового ринку україни. Кількість банків, включених до державного реєстру та їх зміну наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Кількість і структура банків в україні протягом 2000-2006 років             

Показники

2004

2005

2006

Кількість банків за реєстром (на кінець року)

182

186

193

У тому числі зареєстровано протягом року

7

5

13

Із них банки за організаційно-правовою формою господарювання:

- акціонерні товариства:

132

133

134

- відкриті

92

92

91

- у тому числі державні

2

2

2

- закриті

40

41

43

- товариства з обмеженою відповідальністю

28

32

35

- кооперативні

-

-

-

Банки з іноземним капіталом:

- кількість банків

19

23

35

У тому числі зі 100 % іноземним капіталом

7

9

13

- статутний капітал, млн грн.

1630

3602

10023

У тому числі зі 100 % іноземним капіталом, млн грн.

689

1056

2045

Кількість банків, які мають ліцензію національного банку україни на здійснення валютних операцій (на кінець року)

158

162

167

Крім того, кількість інших фінансово-кредитних установ, яким надано ліцензію на здійснення банківських операцій

1

1

1

Статутний капітал діючих банків у гривневому еквіваленті, млн грн.

11605

16111

26372

Кількість банків, виключених з державного реєстру (за період)

4

1

6

 

Таким чином, кількість банків зареєстрованих у 2004 році становило 182 у 2005 році - 186, у 2006 році - 193. Протягом 2004 року було зареєстровано 7 банків, у 2005 році - 5, а у 2006 році - 13 банків. Кількість банків з іноземним капіталом у 2004 році було 19, у 2005 році - 23, а у 2006 році - 35. Найбільша кількість банків протягом 2004-2006 років за організаційно-правовою формою становлять акціонерні товариства (у 2004 році - 132, у 2005 році - 133, а у 2006 році - 134), друге місто посідають відкриті товариства (у 2004 році - 92, у

2005                   Році - 92, а у 2006 році - 91), на третьому місці закриті товариства (у 2004 році - 9240, у 2005 році - 41, а у

2006                   Році - 43), товариств з обмеженою відповідальністю по кількості знаходять на четвертому місці (у 2004 році - 28, у 2005 році - 32, а у 2006 році - 35), кооперативних банків протягом 2004 - 2006 років не зареєстровано.

За розміром активів українські банки поділяються на чотири групи: і група - активи більше 2,5 млрд грн.; іі група - активи більше 1,3 млрд грн.; ііі група - активи більше 0,4 млрд грн.; iv група - активи менше 0,4 млрд грн.

Якщо ж розглядати активи по групам, то у і групі загальна сума активів у 2004 році становила 71356872 тис. Грн, у 2005 році - 123501883 тис. Грн. (зростання на 73,0 %), а у 2006 році - 211760824 тис. Грн. (зростання на 71,4 %); у іі групі загальна сума активів у 2004 році становила 24250586 тис. Грн, у 2005 році - 37600802 тис. Грн. (зростання на 55,0 %), а у 2006 році - 64808091 тис. Грн. (зростання на 72,3 %); у ііі групі загальна сума активів у 2004 році становила 21772876 тис. Грн, у 2005 році - 27811046 тис. Грн. (зростання на 27,7 %), а у 2006 році - 29278079 тис. Грн. (зростання на 5,2 %); у iv групі загальна сума активів у 2004 році становила 16967546 тис. Грн, у 2005 році - 24964250 тис. Грн. (зростання на 47,1 %), а у 2006 році - 34322295 тис. Грн. (зростання на 37,4 %).

Одним з основних елементів забезпечення стабільної діяльності українських банків є наявність у достатньому обсязі високоліквідних активів (готівкових коштів, коштів в нбу, коштів на коррахунках в інших банках). Найбільшу кількість активів мають банки і і іі груп, саме вони мають більші можливості кредитувати великі проекти, визначати напрямки кредитної політики, а отже, відіграють важливу роль у соціально- економічному розвитку країни.

Кредитна політика українських банків дедалі стає інвестиційно орієнтованою. Що відповідає потребам розвитку економіки за інноваційно-інвестиційною моделлю.

Кредитний портфель банків значно зріс, станом на 01.01.2004 р. Він становив 73442 млн грн, 01.01.2005 р. - 97197 млн грн, 01.01.2006 р. - 156385 млн грн, 01.01.2007 р. - 269688 млн грн. Загальний приріст становить 267,2 %. В кредитному портфелі кредити надані суб'єктам господарювання на 01.01.2004 р. Становили 57957 млн грн, 01.01.2005 р. - 72875 млн грн, 01.01.2006 р. - 109020 млн грн, 01.01.2007 р. - 167661 млн грн. Кредити надані фізичним особам на 01.01.2004 р. Становили 8879 млн грн, 01.01.2005 р. - 14599 млн грн, 01.01.2006 р. - 33156 млн грн, 01.01.2007 р. - 77755 млн грн. Велику частку в кредитному портфелі займають довгострокові кредити, так станом на 01.01.2004 р. Вони становили 28136 млн грн, 01.01.2005 р. - 45531 млн грн, 01.01.2006 р. - 86227 млн грн, 01.01.2007 р. - 157224 млн грн. В загальній сумі кредитного портфеля збільшилась частка проблемних кредитів (прострочених і сумнівні): станом на 01.01.2004 р. Вони становили 2500 млн грн, 01.01.2005 р. - 3145 млн грн, 01.01.2006 р. - 3379 млн грн, 01.01.2007 р. - 4456 млн грн.

З метою забезпечення фінансової стійкості банки повинні формувати в необхідному обсязі резерви за активними операціями з урахуванням їх ризику.

Загальна сума резервів за активними операціями банків україни, станом на 01.01.2004 р. Вони становили 5355 млн грн, 01.01.2005 р. - 7250 млн грн, 01.01.2006 р. - 9370 млн грн, 01.01.2007 р. - 13289 млн грн. У тому числі сума можливих витрат на відшкодування витрат за кредитними операціями станом на 01.01.2004 р. Становили 4632 млн грн, 01.01.2005 р. - 6367 млн грн, 01.01.2006 р. - 8328 млн грн, 01.01.2007 р. - 12246 млн грн.

Сформовані резерви за активними операціями перевищують суму проблемних активів. Оскільки, резерви за активними операціями виконують захисну функцію, і кожен банк повинен формувати резерви в достатньому обсязі, а також, вживати заходи для поліпшення якості активів.

Однією з головних задач банків україни є забезпечення прибутковості та якісного розвитку за рахунок підвищення рентабельності діяльності. Найбільший чистий прибуток мають банки і групи, до якої у 2006 році належали: приватбанк, райффайзен банк аваль, укрсиббанк, укрсімбанк, промінвестбанк, укрсоцбанк, ощадбанк, отп банк, бак "надра", банк "форум", банк "фінанси та кредит", кредитпромбанк, укрпромбанк, брокбізнесбанк, перший український міжнародний банк.

Протягом 2004 - 2006 років відмічається збільшення чистого прибутку о всім групам банків. Так. Чистий прибуток по і групі у 2004 році становив 581914 тис. Грн.; у 2005 році - 1257733 тис. Грн, а у 2006 році - 2825685 тис. Грн, приріст чистого прибутку протягом 3 років склав 385,58 %.

По іі групі у 2004 році становив 259886 тис. Грн.; у 2005 році - 415632 тис. Грн, а у 2006 році - 690703 тис. Грн, приріст чистого прибутку протягом 3 років склав 165,77 %.

По ііі групі у 2004 році становив 304322 тис. Грн.; у 2005 році - 410352 тис. Грн, а у 2006 році - 325559 тис. Грн, приріст чистого прибутку протягом 3 років склав 7,0 %.

По iv групі у 2004 році становив 116627 тис. Грн.; у 2005 році - 410352 тис. Грн, а у 2006 році - 302525 тис. Грн, прирст чистого прибутку протягом 3 років склав 159,4 %.

Протягом 2004 - 2006 років банківські доходи зростали більш високими темпами, ніж витрати, що обумовило поліпшення цих показників. Саме зростання доходів спричинило збільшення прибутків банків різних груп, що в свою чергу, позитивно вплинуло на рівень ефективності їх діяльності.

Отже, прибуткова діяльність є забезпеченням фінансової стабільності і необхідною умовою нормального функціонування фінансової установи. Банки повинні орієнтуватися на підвищення прибутковості, шляхом зростання та поліпшення якості і структури активів за рахунок збільшення частки саме дохідних активів.

Окрім того, одним з найголовніших факторів, що впливають на фінансовий стан банків та перспективи їх розвитку є рівень капіталізації. В умовах посилено контролю з боку банківського нагляду за рівнем капіталізації, підвищення вимог щодо якості капіталу мала місце тенденція до підвищення рівня капіталізації банків.

Збільшення регулятивного капіталу банків, в основному відбулося, за рахунок збільшення сплаченого статутного капіталу: на 01.01.2004 року розмір сплаченого статутного капіталу банків україни складав 8116 млн грн, на 01.01.2005 року - 11648 млн грн, 01.01.2006 року - 16144 млн грн, 01.01.2007 року - 26266 млн грн. Приріст сплаченого зареєстрованого статутного капіталу протягом 4 років становить 223,6 %. Окрім того. Його збільшення спричинило зростання прибутків банків, субординованого капіталу та переоцінки основних засобів.

Балансовий капітал банків протягом чотирьох років також збільшився на 204, 3 % (на 01.01.2004 року - 12882 млн грн, на 01.01.2005 року - 18421 млн грн, 01.01.2006 року - 25451 млн грн, 01.01.2007 року - 42566 млн грн.

Завдяки вжитим заходам нбу та банками україни вдалося підвищити та поліпшити якість капіталу, однак, це і надалі залишається одним з пріоритетних завдань.

Протягом 2004 - 2006 років по всім групам банків відбулося зростання зобов'язань, яке було викликане, в основному, за рахунок збільшення вкладень фізичних осіб та юридичних осіб.

Таким чином, як і раніше, основну роль в ресурсному забезпеченні банків продовжують відігравати вклади населення. Окрім того, посилилася значущість вкладень юридичних осіб у формуванні ресурсної бази банків. Прогресивні зрушення та раціональна структура зобов' язань є важливою передумовою забезпечення ліквідності і платоспроможності банків, а також, прибуткової їх діяльності.

Для покращення своєї діяльності банки повинні вживати заходи для збільшення обсягів залучених коштів, к фізичних так і юридичних осіб (в першу чергу орієнтуватися на довгострокові зобов'язання).

Отже, з метою подальшої успішної діяльності українські банки повинні орієнтуватися на:

1.            Покращення якості та структури активів, та забезпеченні достатнього обсязі високоліквідних активів. Окрім того українські банки повинні формувати в необхідному обсязі резерви за активними операціями з урахуванням їх ризику, для забезпечення стабільної діяльності;

2.             Підвищення рівня ліквідності та платоспроможності банків, шляхом збалансованості активів і

Пасивів;

3.             Підвищення рівня капіталізації та достатності капіталу банків україни, для забезпечення стабільного і ефективного розвитку;

4.             Підвищення вартості національної валюти;

Забезпечення прибутковості та якісного розвитку за рахунок підвищення рентабельності діяльності.

Література

1.            Основні показники діяльності банків україни // вісник нбу- 2005- березень.

2.             Основні показники діяльності банків україни // вісник нбу- 2006- березень.

3.            Основні показники діяльності банків україни // вісник нбу- 2007- березень.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292