Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Рудавський р.а., капінос г.і.

Хмельницький національний університет

В статі розглянуто процес впровадження та сертифікації на підприємствах різних сфер діяльності систем управління якістю згідно з вимогами міжнародного стандарту iso 9001: 2000, який сприяє покращанню якості продукції, підвищенню її конкурентоспроможності та розвитку виробництва.

Актуальність теми дослідження. Нові часи спонукають до нових рішень. З пожвавленням економічних процесів в україні і поліпшенням інвестиційного клімату вітчизняна економіка опинилася в нових умовах, за яких одним із головних пріоритетів стає якість. Як свідчить світовий досвід, забезпечення якості завжди було і залишається одним із самих складних завдань, з якими доводиться зіштовхуватися при виробництві продукції і наданні послуг. Одним з найбільш ефективних шляхів вирішення цієї задачі є впровадження системи менеджменту якості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною базою при дослідженні даної теми можуть слугувати праці відомих вчених та авторів таких як доктор е. Демінг, пол карон, доктор дж. Джуран, м. Грунінгер, клайд пірч, дайна ріхтер, аріє де геус, роберт в. Піч, адлер ю.п., постика в.м., кириченко л.с., матвєєва і.в., огвоздін в.ю. та інші.

Метою даної статті є аналіз впровадження і сертифікації сучасної системи якості у відповідності до

Міжнародного стандарту iso серії 9001: 2000.

Виклад основного матеріалу. Основна концепція стандартів iso серії 9000 полягає у визначенні набору вимог і рекомендацій до системи управління якістю організацій. Причому, одна з головних особливостей моделі iso полягає в універсальності вимог. Таким чином, вимоги стандартів iso можна застосовувати для будь-якої організації незалежно від її сфери діяльності, ринку, кількості службовців тощо.

Якщо розглядати структуру стандартів "сімейства" iso 1994 року, то основними стандартами є три стандарти: iso 9001: 94, iso 9002: 94 і iso 9003: 94. Вони мають назву - "моделі забезпечення якості". Стандарти iso розроблялися шляхом аналізу досвіду по забезпеченню і гарантії якості провідних світових організацій і орієнтувалися на всесвітньо відомий підхід до забезпечення якості - теорії "tqm" (total quahty management). Теорія tqm визначає наступну концепцію: для того, щоб організація могла успішно існувати на ринку, їй необхідно досягти задоволення вимог всіх зацікавлених в існуванні організації сторін: клієнтів організації, співробітників організації, власників організації, субпідрядників організації, держави, суспільства в цілому.

Однак структура стандартів iso серії 9000 кардинально помінялася з виходом нової версії стандартів в 2000 році. Модель забезпечення якості iso 9001: 2000 увібрала в себе всі три моделі: iso 9001: 94, iso 9002: 94 і iso 9003: 94. Була переглянута структура і принципи стандарту, але основна ідея і ціль залишилися незмінними - визначити набір вимог до системи управління якістю.

У світі видано біля півмільйона сертифікатів, що підтверджують відповідність систем якості вимогам iso серії 9000. В україні на початок 2003 року кількість виданих сертифікатів перевищила 600. Але ніхто на цьому не зупинився, тисячі підприємств проводять підготовчі роботи до сертифікації у відповідності до міжнародних стандартів iso серії 9000. Основними причинами масового прагнення підприємств і організацій до виконання вимог стандартів iso серії 9000 є:

1.             Відповідність зовнішнім вимогам. У наш час необхідна вимога для всіх підприємств - це наявність сертифікованої системи якості для постачальників продукції по державному замовленню. У тих країнах, де держзамовлення в явному вигляді відсутні, обов'язковість сертифікації поширюється на виробників, що обслуговують потреби військової, космічної і суміжних з ними галузей промисловості. Розвиток галузевих систем стандартів та системи управління і відповідної сертифікації, які в значній мірі сумісні по механізмах управління з вимогами iso серії 9000. Наприклад, стандарт gmp для фармацевтичних підприємств, стандарт насср для підприємств харчової галузі, стандарти qs 9000 для автомобілебудування, стандарт efamro для маркетингових агенств.

Розглянемо зв'язок із сертифікацією продукції. У багатьох країнах діють регуляторні акти, якими за певних умов дозволяється не проводити повторної сертифікації продукції по параметрах безпеки, якщо на підприємстві діє сертифікована система якості.

Державні, громадські та приватні організації використовують тендери і конкурси для визначення найбільш прийнятних постачальників. Найчастіше однією з умов участі або переваги організаторів тендерів виступає наявність у постачальників сертифікованої системи якості. Тут найбільш чітко проявляється роль сертифікованої системи якості як гаранта виконання підприємством своїх зобов'язань.

Ефект від відповідності зовнішнім вимогам виражається в зростанні таких показників, як обсяги укладених угод, кількість виграних тендерів, зниження витрат на сертифікацію продукції, поліпшення інших показників.

2.             Підтримка заходів щодо поліпшення іміджу і зміцнення репутації ("ми сертифіковані, значить ми гідні довіри!"). У цих цілях сертифікація може розглядатися як важливий маркетинговий інструмент, що допомагає підприємству зміцнити відносини з партнерами, вийти на нові ринки і полегшити укладення нових контрактів.

"зовнішні" вигоди полягають у підвищенні задоволеності клієнтів, якості готової продукції, конкурентоспроможності підприємств. Як наслідок цього зростає ступінь довіри до постачальника.

Виражається ефект від підтримки заходів щодо поліпшення іміджу і зміцнення репутації у зростанні таких показників, як частка ринку, обсяги продажів, позиція в споживчих рейтингах, володіння преміями з якості, зниження претензій від споживачів по культурі обслуговування, поліпшення інших показників.

3.            Підвищення ефективності існуючої системи управління. Не поставивши перед собою мети підвищення ефективності системи управління, підприємство втрачає величезні резерви росту конкурентоспроможності. Використовувати підходи стандартів iso серії 9000 або іншу методику оптимізації системи управління - це рішення залежить від конкретного випадку, однак варто пам'ятати, що для ваших конкурентів на ринку "найкращий конкурент - той, який спить".

Як відзначають експерти "низька виконавча дисципліна" на українських підприємствах (до 40 % рішень не виконуються!) Пов'язана саме з поганою підготовкою рішень. Наприклад, нездатність підготувати підприємство до сертифікації протягом року показує, що в підприємства проблеми з управлінням. Бізнес же настільки динамічний, що підприємство не може чекати роками в стані непевності в тому, що процес завершиться. Управлінські рішення мають властивість - якщо вони не прийняті вчасно, їхня цінність після настання критичної дати стає рівною "нулю". Одне з головних завдань сучасної системи якості - забезпечити гнучке управління підприємством для його пристосування до вимог замовників, які змінюються. Причому підприємства в цілому, а не його окремих підрозділів або виконуваних функцій.

Виражається ефект від підвищення ефективності існуючої системи управління у таких показниках, як спрощення і прискорення процедур взаємодії з клієнтами, скорочення обсягів бракованої продукції, виробничих витрат і строків виконання замовлень, відносне зниження собівартості продукції, поліпшення

Інших показників.

4. Виконання очікувань власників. Сертифікована система якості є інструментом підвищення прибутковості, що, як правило, найбільшою мірою цікавить власників. У тому числі за рахунок можливості пропонувати і реалізовувати продукцію на ринку по більш високій ціні, за рахунок гарантування якості продукції і послуг загальноприйнятими способами, тобто за допомогою сертифікованої системи якості. У ряді випадків інтерес до впровадження і сертифікації систем якості може бути обумовленим намірами залучити значні інвестиції. Демонстрація інвесторові можливостей колективу, що домігся сертифікації в авторитетній організації по сертифікації, сприятливо позначається на впевненості інвестора в окупності вкладених у розвиток бізнесу коштів. Це також стосується дії інвестиційних фондів, які купують підприємства для їхнього наступного перепродажу за більш високою ціною. Наявність сертифікованої системи якості підвищує ринкову вартість підприємства.

Ефект від виконання очікувань власників виражається у таких показниках, як зростання прибутковості підприємства, підвищення заробітної плати вищих керівників і зниження частоти зміни керівництва, зростання вартості акцій підприємства, поліпшення інших показників.

На сьогоднішній день існують три основних напрямки впровадження системи управління якістю.

Розробка формального пакета документації, що відповідає стандартам ко серії 9000 з наступним проведенням робіт з їхнього впровадження. При реалізації даного напрямку ефект від впровадження розроблених процедур мінімальний, тому що реальних змін в економіці та організації виробництва практично не відбувається. На такий варіант звичайно йдуть керівники компаній, яким необхідний тільки сертифікат як документ і яким не цікавий процес перетворення підприємства і поліпшення якості продукції, що виробляється. Даний шлях звичайно пропонується підприємствам, які не претендують на сертифікацію у всесвітньо визнаних органах по сертифікації і продукція яких не експортується.

Другий напрямок пов' язаний зі спробами творчого переосмислення існуючих управлінських стандартів підприємства і приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами ко серії 9000 з урахуванням особливостей певної галузі. По такому шляху переважно йдуть великі виробничі підприємства зі сталими традиціями. Як правило, на таких підприємствах був багаторічний досвід роботи із системами управління якістю, такими як кс уяп (комплексна система управління якістю продукції), канарспи (качество, надежность, ресурс с первых изделий) і т.д. Тому персонал звик працювати в системі. Однак, впровадження психології управління якістю на таких підприємствах відбувається важко, тому що людям треба переосмислювати підхід до поняття "якість". Якщо раніше це слово мало на увазі лише відбраковування неякісної продукції, то тепер потрібно запобігати навіть можливості виникнення браку. Цей напрямок дозволяє домогтися певної впорядкованості в діяльності підприємства. Разом з тим, перші два шляхи не міняють сам процес менеджменту, спрямований на поліпшення якості продукції, що випускається, а лише вносять деякі елементи відстеження і коректування.

Найбільш перспективний третій напрямок. Для його реалізації необхідно виконати комплекс робіт не тільки по створенню системи управління якістю, але і одночасному створенню умов для її ефективної роботи. Це означає необхідність створення таких виробничих відносин, які засновані на зацікавленості виробника в задоволеності замовника. Причому, ця зацікавленість повинна надходити як від вищого керівництва компанії, так і від всіх ії співробітників. При цьому поняття "якість" розглядається не тільки стосовно готового продукту, але і на кожному етапі життєвого циклу продукції. Третій напрямок впровадження стандартів ко серії 9000 дозволяє одержати оптимальну результативність і ефективність від функціонування системи управління якістю підприємства. Цей шлях пропонується для підприємств, які серйозно заявляють про свій курс на "здобуття якості".

Розглянемо основні етапи впровадження системи управління якістю.

Завжди виконується попередній аналіз діяльності підприємства на відповідність міжнародним стандартам ко серії 9000, аналізуються схема побудови організаційної структури управління, виробничі процеси, наявні письмові процедури і нормативно-технічна документація, ресурси, що забезпечують проведення політики в області якості і реалізацію поставлених цілей в області якості.

Підготовчий етап. На даному етапі серед персоналу компанії ведеться робота з вивчення стандартів ко серії 9000, роз'ясняються їхні основні вимоги, проводяться семінари по ознайомленню з основними принципами управління якістю. Розробляється структура системи, проводиться розподіл обов' язків і відповідальності в області якості між співробітниками підприємства. Виробляються основні документи системи управління якістю.

Також немаловажним є визначення механізму контролю і керування процесом розробки і впровадження системи. У рамках цього етапу визначається структура та ідентифікація документів, які будуть використовуватися в системі. Для компетентного здійснення внутрішнього аудита кілька співробітників компанії проходять навчання з видачею сертифіката внутрішнього аудитора по системах якості.

Етап впровадження системи управління якістю. Користувачами процесів проводиться досконалий аналіз адекватності розроблених процедур, при якому виявляються недоліки і недоробки. Після повного узгодження документованих процедур з вищим керівництвом підприємства виконується впровадження документації, відповідно до якої починає працювати весь персонал компанії. Після того як компанія якийсь час функціонувала відповідно до впровадженої документації, проводяться внутрішні аудити з метою підтвердження відповідності функціонування системи встановленим вимогам і усунення виявлених невідповідностей. Після проведення внутрішнього аудита та усунення виявлених невідповідностей подається заявка на сертифікацію.

Серед загальних проблем, що виникають при впровадженні системи управління якістю можна відзначити наступні: діяльність створених на підприємстві робочих і керівних органів в області якості не відповідає традиційному менеджменту і викликає відчуття зайвої документованості; розроблені процедури управління якістю сприймаються персоналом організації як формальність, а не як план логічних і погоджених дій; важко розуміються вимоги стандарту і прив'язка вимог до діяльності підприємства.

Етап сертифікації системи управління якістю.

Сертифікація системи управління якістю містить у собі дві складові:

1.             Перевірка документації, у ході якої експертами - аудиторами організації, що сертифікує, перевіряються всі документи системи на відповідність стандарту iso 9001: 2000.

2.             Аудит відповідності на об' єкті управління, у ході якого перевіряється діяльність підприємства на відповідність документації системи управління якістю. Так само перевіряється виконання вимог стандарту iso 9001: 2000, які не регламентувалися в документах системи.

У випадку успішного проходження цих складових експертами - аудиторами складається звіт і приймається рішення про видачу сертифіката відповідності iso 9001: 2000.

Висновки. Про значення якості відомо всім. Усі ми споживачі різноманітної продукції та послуг і, безперечно, найголовнішим фактором для нас є їхня якість. Саме якість у сучасних соціально-економічних умовах стає чи не найголовнішою конкурентною перевагою, вагомим аргументом виробників у боротьбі за прихильність споживачів до своєї продукції. І можна сміливо стверджувати, що в цій боротьбі не може бути переможених. Кожна копійка, витрачена на підвищення якості продукції, у перспективі обов' язково принесе здобуток, і не обов' язково виражений фінансово. Найголовніше - це створення високого іміджу виробника, задоволення усіх потреб споживачів та моральне задоволення від високої якості своєї продукції.

Література

1.            Альперин л. Современный взгляд на системы качества и их развитие // стандарты и качество. - 1998. - № 10. - с.32-35.

2.             Бичківський р. В., столярчук п. Г., гамула п. Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. - л., вид-во "львівська політехніка", 2002. - 560 с.

3.             Кириченко л. С., мережко н. В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю: навчальний посібник / київський національний торговельно-економічний ун-т. - к., 2001. - 445 с.

4.             Джуран дж.м. Все о качестве: зарубежный опыт. Вып. 2. Высший уровень руководства и качество. - м., 1993. - 256 с.

5.             http://qsys.com.ua/

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292