Правоохоронна і правозахисна діяльність

1. Здійснення правосуддя в Україні; поняття, основні завдання та ознаки

Правосуддя - особлива функція державної влади, що здійснюється через розгляд і вирішення в судових засіданнях цивільних справ зі спорів, стосовних до прав та інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань та кримінальних справ і застосування встановлених законом карних заходів щодо осіб, винних у вчиненні злочину, або виправдання невинних.

Згідно зі ст. 55 Конституції України кожному громадянинові гарантується право на захист у суді його порушених прав і свобод.

Правосуддя в Україні регулюється статтями 124- 131 Конституції України, законодавством про судоустрій, конституційне, цивільне, кримінальне та арбітражне судочинство.

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Суди відповідно до ст., 6 Конституції України є самостійною гілкою влади і діють незалежно від законодавчої та виконавчої влади. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Завданнями правосуддя є:

- всебічне зміцнення законності й правопорядку;

- запобігання злочинам та іншим правопорушенням;

- охорона від будь-яких посягань закріплених у Конституції України суспільного ладу, його політичної та економічної систем, соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод громадян, проголошених і гарантованих Конституцією та законами України, прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань;

- виховання громадян у дусі точного й неухильного виконання Конституції та законів України, додержання дисципліни праці, чесного ставлення до державного і громадського обов'язку, поваги до прав, честі й гідності громадян;

- виправлення й перевиховання осіб, які порушили закон.

Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності й спеціалізації. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Згідно із Законом «Про судоустрій України», який набув чинності 1 червня 2002 року, судова влада в Україні реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі конституційного, цивільного, господарського, адміністративного та кримінального судочинства.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України, який здійснює правосуддя та забезпечує однакове застосування законодавства усіма судами загальної юрисдикції.

Система судів загальної юрисдикції

Верховний Суд України — найвищий судовий орган

Судова палата у цивільних справах

 

Судова палата у кримінальних справах

 

Судова палата у господарських справах

 

Палата в адміністративних справах

 

Військова судова колегія

 

Перегляд окремих рішень у касаційному порядку та справ у порядку повторної касації, та

апеляції судами загальної юрисдикції в касаційному порядку

 

Президія Верховного Суду

 

Пленум Верховного Суду

 

Науково-консультативна рада

 

Організаційне забезпечення

 

Організаційно-методичне забезпечення

 

Науково-методичне забезпечення

 

Вищі спеціалізовані суди

Адміністративний (1)

 

Господарський (1)

 

Інші спеціалізовані суди

 

Перегляд рішень апеляційних і місцевих адміністративних судів у касаційному порядку

 

Перегляд рішень апеляційних і місцевих господарських судів у касаційному порядку

 

Перегляд рішень апеляційних та інших спеціалізованих місцевих судів у касаційному порядку

 

Вищі спеціалізовані суди

 

Президія вищого спеціалізованого суду

 

Пленум вищого спеціалізованого суду

 

Науково-консультативна рада

 

Організаційне забезпечення

 

Організаційно-методичне забезпечення

 

Науково-методичне забезпечення

 

Касаційний суд України (1)

Перегляд у касаційному порядку справ, віднесених до його підсудності

 

Судова палата у цивільних справах

 

Судова палата у кримінальних справах

 

Військова судова  палата

 

Президія Касаційного суду

Апеляційний суд України (1)

Перегляд справ у апеляційному порядку відповідно до процесуального закону

 

Судова палата у  кримінальних справах

 

Судова палата у цивільних справах

Військова судова палата

 

Президія Апеляційного суду

 

Апеляційні суди (40)

Загальні (31)

 

Спеціалізовані (9)

 

АРК, областей, м. Києва і Севастополя (27)

 

військові регіонів і Військово-морських сил України (4)

 

господарські (9)

 

адміністративні

 

Перегляд рішень в апеляційному порядку та розгляд окремої категорії справ у першій інстанції

 

Перегляд рішень місцевих господарських судів в апеляційному порядку

Перегляд рішень в апеляційному порядку та розгляд окремої категорії справ у першій інстанції

Суд присяжних

 

Розгляд справ, визначених процесуальним законом

Місцеві суди (791)

Загальні (764)

 

Спеціалізовані (27)

 

районні, міські, районні у містах, міськрайонні (740)

 

військові гарнізонів (24)

 

господарські АРК, областей, м. Києва і Севастополя (27)

 

адміністративні (окружні)

 

Розгляд кримінальних, цивільних та ін. справ у першій інстанції

 

Розгляд справ щодо військовослужбовців у першій інстанції

 

Розгляд господарських справ у першій інстанції

 

Розгляд адміністративних справ у першій інстанції

 

 

Примітка. Цифрами позначена кількість відповідних судів.

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292