Початки людської цивілізації на терені України

1. Початки людської цивілізації на терені України.

2. Державні утворення неслов'янських народів на терені України.

3. Проблеми етногенезу слов'ян та їх стародавньої історії в сучасній науці.

4. Основні слов'янські етнополітичні угрупування. Державність у східних слов'ян. Антська держава.

5. Передумови утворення Київської Русі. Теорії походження держави.

6. Русь-Україна в період політичної єдності Київської держави (80-ті роки ІХ - перша половина ХП ст.).

10.Політична роздробленість.

11.Монголо-татари.

12. Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русь.

13. Основні риси та особливості розвитку українських земель у складі Великого князівства Литовського.

15. Галмцько-Волинська держава - спадкосмниця Київської Русі (ХП - XI У ст.).

17. Берестейська унія 1596 р.: її етнічні та культурні наслідки.

18. Селянсько-козацькі повстання кінця ХVI - 20-30-х рр. ХVI ст.

19. Визвольна війна українського народу, основні її етапи.

31. Руїна (1660-1687 рр.).

42. Український національний рух та виникнення політичний Україні.

43. Суспільно-політичний і національний рух в Україні напри початку XX ст. Виникнення українських політичний парі і

44. Україна в роки першої світової війни.

45. Центральна Рада: організація, склад, взаємовідносини з 1

46. Універсали Центральної Ради. Їх історична оцінка.

47. Основні події Українського національно^-демократичного ;періоду Центральної Ради.

48. Відносини Центральної Ради з Радянською Росією.

50. Історичне значеним та уроки боротьби українського народ > в 1917.1920рр.

51. Основні події національно-демократнчної революції періо, і УНР.

52. Входження України до складу СРСР: ііолітнко-правовий .і

53. "Українізація": причини і наслідки

55. Особливості здійснення нової економічної політики в Укр<і

56. Насильницька колективізація в Україні. Голодомор 1932-1933 рр.

57. Західноукраїнські землі в системі радянсько-німецького дії і Їх правова оцінка.

59. Радянізація західних областей України в 40-х - 50-х рр. Ру ^неукраїнських землях в П пол. 40-х - 50-х рр.

60 . "Відлига" в культурному житті України. Поява нового пирків-критиків у 60-х - 80-х роках.

Змiст

1. Початки людської цивілізації на терені України.

2. Державні утворення неслов'янських народів на терені України.

3. Проблеми етногенезу слов'ян та їх стародавньої історії в сучасній науці.

4. Основні слов'янські етнополітичні угрупування. Державність у східних слов'ян. Антська держава.

5. Передумови утворення Київської Русі. Теорії походження держави.

6. Русь-Україна в період політичної єдності Київської держави (80-ті роки ІХ - перша половина ХП ст.).

10.Політична роздробленість.

11.Монголо-татари.

12. Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русь.

13. Основні риси та особливості розвитку українських земель у складі Великого князівства Литовського.

15. Галмцько-Волинська держава - спадкосмниця Київської Русі (ХП - XI У ст.).

17. Берестейська унія 1596 р.: її етнічні та культурні наслідки.

18. Селянсько-козацькі повстання кінця ХVI - 20-30-х рр. ХVI ст.

19. Визвольна війна українського народу, основні її етапи.

31. Руїна (1660-1687 рр.).

42. Український національний рух та виникнення політичний Україні.

43. Суспільно-політичний і національний рух в Україні напри початку XX ст. Виникнення українських політичний парі і

44. Україна в роки першої світової війни.

45. Центральна Рада: організація, склад, взаємовідносини з 1

46. Універсали Центральної Ради. Їх історична оцінка.

47. Основні події Українського національно^-демократичного ;періоду Центральної Ради.

48. Відносини Центральної Ради з Радянською Росією.

50. Історичне значеним та уроки боротьби українського народ > в 1917.1920рр.

51. Основні події національно-демократнчної революції періо, і УНР.

52. Входження України до складу СРСР: ііолітнко-правовий .і

53. "Українізація": причини і наслідки

55. Особливості здійснення нової економічної політики в Укр<і

56. Насильницька колективізація в Україні. Голодомор 1932-1933 рр.

57. Західноукраїнські землі в системі радянсько-німецького дії і Їх правова оцінка.

59. Радянізація західних областей України в 40-х - 50-х рр. Ру ^неукраїнських землях в П пол. 40-х - 50-х рр.

60 . "Відлига" в культурному житті України. Поява нового пирків-критиків у 60-х - 80-х роках.


Нові надходження

Всього підручників:

292