Підприємство як суб’єкт господарювання

53. Фонд оплати праці

Фонд опл. праці - це джерело виплати з.п. на під-ві. Формується або розробл згідно з інструкції зі стат. з.п. №323

Основні елементи:

1) Фонд основн з.п.:

- з.п. за викон роботу відпов до встан норм праці за тарифн ставками, відрядн розцінками робітн

- суми відсотк або коміс нарах отрим від реаліз

- гонорари штат працівн

- оплата праці висококваліф працівн

- опл праці за час перебув у відрядж

2) фонд додатк з.п. включ :

- всі доплати і надбавки тарифн ставок

- суми виплат, пов'яз з індексац з.п

- сума компенсації працівн втрати частини з.п., у зв'язку з поруш термінов її виплати

- оплата за невіпрац час, оплата додатк віпусток

3) інші захоч та компенс виплати:

- премії за сприяння винахідництву

- В-ть безкошт наданих працівн акцій$-матер допомога, яка має сист характер$ -дотації на харчув працівн;  - на утрем дітей працівн в дошкільн заходах  - в-ть путівок  - Вартістьть проїздних квитків

Виплати, що не належать до фонду ЗП:

1.                Допомога по тимчасовій непрацездатності

2.                По вагітності і пологам

3.                При народженні дитини

4.                При похованні

5.                Допомога по дитині до 3 років.

Види фонду оплати праці:

Годинний- зп нараховується за фактично відпрацьований час в умовах нормальної тривалості зміни

Денний – сума нараховується за фактично відпрацьований час+ оплата з аневідпрацьований час+ доплата в понаднормовий час+ в сяткові дні+ оплата перерв не з вини працівника+ оплата праці матерям , що годують дітей груддю, виконання громадських та державних обов’язків

Місячний- денний фонд ЗП, виплати за стаж роботи, виплати вихідної допомоги+ проходження навчання.

Методи нарах ФОП:

1) за середньорічн працюючих і середньорічн ставкою з/п, на основі штатн розпису

2) нормативний - в основі - стабільні номративи витрат з.п. на одиницю виготовл прод

3) розрахунковий - визнач за сумою розцінок за кожен виготовл виробіток, помнож на к-ть одиниць прод за планом

Змiст

1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства

38. Оборотні кошти підприємства, їх склад і структура. Нормовані та ненормовані

39.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИчого процесу

40. виробничий цикл та його складові

41. Методи організації виробництва

42. Типи організації виробництва

43. Планування діяльності підприємства. Основні принципи

44 Стратегічне планування на підприємстві

45 Тактичне планування на підприємтсві

46. Бізнес планування : сутність зміст та призначення

47 .Методи планування

48. Продукція під-ва та основні її вимірники

49. Виробнича програма та її ресурсне забезпечення

50. Матеріало-технічне забезпечення виробництва. Методи регулювання запасів матеріальних ресурсів.

51. Структура аробітної плати. Форми і системи оплати праці.

52. Тарифна система оплати праці

53. Фонд оплати праці

54 Суть показники та методи оцінки якості продукції.

55 Конкурентоспроможність продукції та  засоби  її підвищення.

56. Стандартизація та сертифікація продукції.

57. Витрати під-ва. Класифікація витрат

58 Собівартість продукції. Види собівартості.

59. Кошторис витрат виробництва

60 Калькуляція продукції : сутність та види

61. Загальна характристика ціни.види цін. Структурні елементи цін

62.Методи ціноутворення на продукцію.

63.Дохід підприємства, види доходів та джерела їх отримання. Чинники, що впливають на його величину.

64.Поняття і види прибутку підприємства.. Розподіл чистого прибутку підприємства.

65. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

66. Рентабельність, види рентабельності.

67.Види господарських товариств, особливості їх створення.

68.Поняття та класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції.

69. Виробнича програма підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми. Регулювання запасів матеріалів.

70. Сутність та основні показники якості продукції. Рівень якості продукції, характеристика основних видів.

71.Основні методи оцінки рівня якості продукції.

72.Конкурентоспроможність продукції. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

73. Стандартизація та сертифікація продукції.

74. Державне регулювання цін.

76.Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

77.Класифікація чинників підвищення ефективності діяльності підприємств.

78.Політика та стратегія ціноутворення.

80.Маркування продукції в Україні.


Нові надходження

Всього підручників:

292