Підприємство як суб’єкт господарювання

52. Тарифна система оплати праці

Тарифна система - сукупність показників що використовуються для диференціації в оплаті працівників в залежності від рівня їх кваліфікації і складності виконуваних робіт.

    Елементи тарифної системи:

Тарифна ставка - величина оплати праці робітника, який виконує роботу відповідного тарифного розряду, за одиницю відпрацьованого роб часу при 100% виконанні норми.

Тарифна сітка шкала, яка включає в себе сукупність існуючих в цій галузі виробництва тарифних розрядів і відповідних до них тарифних коефіцієнтів.

Тарифний розряд - показник, який характеризує складність виконаної роботи і рівень кваліфікації робітника. Чим ↑ розряд, тим ↑ кваліфікація.

Тарифний коефіцієнт -  показує у скільки разів тарифна ставка вищого розряду більша порівняно з 1 розрядом. Зар.плата 1 розряду розраховується на базі мінімал зар.плати.

 Тарифно-кваліфікаційні довідники - містять перелік всіх видів робіт по галузям із зазначенням групи їх складності. (бувають ТКД посад, керівників, спеціалістів, службовців; ТКД професій, робіт).

Система посадових окладів - використовується для обчислення зар.плати працівників управлінського персоналу.

Змiст

1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства

38. Оборотні кошти підприємства, їх склад і структура. Нормовані та ненормовані

39.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИчого процесу

40. виробничий цикл та його складові

41. Методи організації виробництва

42. Типи організації виробництва

43. Планування діяльності підприємства. Основні принципи

44 Стратегічне планування на підприємстві

45 Тактичне планування на підприємтсві

46. Бізнес планування : сутність зміст та призначення

47 .Методи планування

48. Продукція під-ва та основні її вимірники

49. Виробнича програма та її ресурсне забезпечення

50. Матеріало-технічне забезпечення виробництва. Методи регулювання запасів матеріальних ресурсів.

51. Структура аробітної плати. Форми і системи оплати праці.

52. Тарифна система оплати праці

53. Фонд оплати праці

54 Суть показники та методи оцінки якості продукції.

55 Конкурентоспроможність продукції та  засоби  її підвищення.

56. Стандартизація та сертифікація продукції.

57. Витрати під-ва. Класифікація витрат

58 Собівартість продукції. Види собівартості.

59. Кошторис витрат виробництва

60 Калькуляція продукції : сутність та види

61. Загальна характристика ціни.види цін. Структурні елементи цін

62.Методи ціноутворення на продукцію.

63.Дохід підприємства, види доходів та джерела їх отримання. Чинники, що впливають на його величину.

64.Поняття і види прибутку підприємства.. Розподіл чистого прибутку підприємства.

65. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

66. Рентабельність, види рентабельності.

67.Види господарських товариств, особливості їх створення.

68.Поняття та класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції.

69. Виробнича програма підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми. Регулювання запасів матеріалів.

70. Сутність та основні показники якості продукції. Рівень якості продукції, характеристика основних видів.

71.Основні методи оцінки рівня якості продукції.

72.Конкурентоспроможність продукції. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

73. Стандартизація та сертифікація продукції.

74. Державне регулювання цін.

76.Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

77.Класифікація чинників підвищення ефективності діяльності підприємств.

78.Політика та стратегія ціноутворення.

80.Маркування продукції в Україні.


Нові надходження

Всього підручників:

292