Підприємство як суб’єкт господарювання

50. Матеріало-технічне забезпечення виробництва. Методи регулювання запасів матеріальних ресурсів.

Матеріально-технічним забезпеченням на п-ві займається відділ постачання або відділ МТЗ – матеріально-технічного забезпечення.Склад відділу МТЗ:

·                   Групи планування

·                   Групи матеріальні;

·                   Групи комплектації;

·                   Диспетчерська група.

Функції відділу МТЗ.

Разом з плановим відділом визначають скільки і яких необхідно матеріалів.

1.                         Пошуки постачальників та укладання з ними договорів, матеріалів, сировини. Договори на сировину та матеріали укладаються тоді, коли п-ву потрібні великі обсяги сировини, матеріалів, палива, що мають надходити постійно.

2.                         Організація поставок сировини та матеріалів на п-во.

3.                         Вантажно-розвантажувальні роботи спільно із складськими господарствами.

4.                         Регулювання запасів.

Матеріально-технічне забезпечення робочих місць.

Робочі місця можуть забезпечуватися сировиною, матеріалами, інструментами двома способами:

1.                         Централізовано – в цехах є камори, комірник замовляє в певні терміни в центральні склади необхідну к-ть сировини та матеріалів, отримує їх і потім роздає на робочих місцях.

2.                         Децентралізовано – сировина та матеріали на робочі місця надходять відразу від постачальника до робочого місця.

Більш ефективний децентралізований метод.

Методи регулювання запасів:

Стандартних поставок – надходження ресурсів у встановленому обсязі.

Стандартних інтервалів – надходження партії через стандартні проміжки часу.МАХ-МІN – запаси поставляється до рівня не нижче мінімальної величини, а після надходження чергової партії обсяг мат., ресурсів не повинен бути більшим за встановлену максимальну величину. При застосуванні даного методу розраховується оптимальна партія.

Змiст

1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства

38. Оборотні кошти підприємства, їх склад і структура. Нормовані та ненормовані

39.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИчого процесу

40. виробничий цикл та його складові

41. Методи організації виробництва

42. Типи організації виробництва

43. Планування діяльності підприємства. Основні принципи

44 Стратегічне планування на підприємстві

45 Тактичне планування на підприємтсві

46. Бізнес планування : сутність зміст та призначення

47 .Методи планування

48. Продукція під-ва та основні її вимірники

49. Виробнича програма та її ресурсне забезпечення

50. Матеріало-технічне забезпечення виробництва. Методи регулювання запасів матеріальних ресурсів.

51. Структура аробітної плати. Форми і системи оплати праці.

52. Тарифна система оплати праці

53. Фонд оплати праці

54 Суть показники та методи оцінки якості продукції.

55 Конкурентоспроможність продукції та  засоби  її підвищення.

56. Стандартизація та сертифікація продукції.

57. Витрати під-ва. Класифікація витрат

58 Собівартість продукції. Види собівартості.

59. Кошторис витрат виробництва

60 Калькуляція продукції : сутність та види

61. Загальна характристика ціни.види цін. Структурні елементи цін

62.Методи ціноутворення на продукцію.

63.Дохід підприємства, види доходів та джерела їх отримання. Чинники, що впливають на його величину.

64.Поняття і види прибутку підприємства.. Розподіл чистого прибутку підприємства.

65. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

66. Рентабельність, види рентабельності.

67.Види господарських товариств, особливості їх створення.

68.Поняття та класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції.

69. Виробнича програма підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми. Регулювання запасів матеріалів.

70. Сутність та основні показники якості продукції. Рівень якості продукції, характеристика основних видів.

71.Основні методи оцінки рівня якості продукції.

72.Конкурентоспроможність продукції. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

73. Стандартизація та сертифікація продукції.

74. Державне регулювання цін.

76.Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

77.Класифікація чинників підвищення ефективності діяльності підприємств.

78.Політика та стратегія ціноутворення.

80.Маркування продукції в Україні.


Нові надходження

Всього підручників:

292