Основи права

ТЕМА 01. Теорія держави та права

ТЕМА 02. Загальні положення адміністративного права як галузі права.

ТЕМА 03. Цивільне право як галузь права.

ТЕМА 04. Загальні положення зобов’язального права.

ТЕМА 05. Виконання зобов’язань і відповідальність за їх порушення.

ТЕМА 06. Окремі види договорів.

ТЕМА 07. Поняття, джерела та суб’єкти трудового права України.

ТЕМА 08. Оплата праці. Робочий час та час відпочинку.

ТЕМА 09. Дисципліна праці.

ТЕМА 10. Матеріальна відповідальність.

ТЕМА 11. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю і правил з охорони праці.

ТЕМА 12. Трудові спори і порядок їх вирішення.

TЕМА 13. Соціальне забезпечення та соціальне страхування за законодавством України.

ТЕМА 14. Розгляд цивільних справ в судах загальної юрисдикції

ТЕМА 15. Кримінальне право України як галузь права.

Питання для підсумкового контролю (екзамену)

Змiст

ТЕМА 01. Теорія держави та права

ТЕМА 02. Загальні положення адміністративного права як галузі права.

ТЕМА 03. Цивільне право як галузь права.

ТЕМА 04. Загальні положення зобов’язального права.

ТЕМА 05. Виконання зобов’язань і відповідальність за їх порушення.

ТЕМА 06. Окремі види договорів.

ТЕМА 07. Поняття, джерела та суб’єкти трудового права України.

ТЕМА 08. Оплата праці. Робочий час та час відпочинку.

ТЕМА 09. Дисципліна праці.

ТЕМА 10. Матеріальна відповідальність.

ТЕМА 11. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю і правил з охорони праці.

ТЕМА 12. Трудові спори і порядок їх вирішення.

TЕМА 13. Соціальне забезпечення та соціальне страхування за законодавством України.

ТЕМА 14. Розгляд цивільних справ в судах загальної юрисдикції

ТЕМА 15. Кримінальне право України як галузь права.

Питання для підсумкового контролю (екзамену)


Нові надходження

Всього підручників:

292