Менеджмент як система управління банком

1.1. Менеджмент як система управління банком: суб'єкти, об'єкти і принципи банківського менеджменту

2.1. Сутність і зміст організації банківської діяльності

3.1. Сутність та види планування у банку Планування - це процес установлення цілей на майбутнє і визначення шляхів їх досягнення. Система планування у банку має зіставлятися з умовами його діяльності, організаційною структурою, ступенем децентралізації керівництва, географічною розмежованістю або концентрацією, складністю продуктів та стилем управління. Процес планування - це визначення меж для розробки кількісних та якісних завдань банку загалом та кожного його підрозділу зокрема.

4.1. Суть і призначення власного капіталу банків

5. 1. Склад і структура пасивів банку

6.1. Характеристика активів банку. Сутність управління банківськими

Тема 7. Управління активами і пасивами банку 7.1. Еволюція підходів до управління активами і пасивами банківських

Тема 8. Управління банківськими ризиками

Тема 9. Управління ліквідністю банку

Змiст

1.1. Менеджмент як система управління банком: суб'єкти, об'єкти і принципи банківського менеджменту

2.1. Сутність і зміст організації банківської діяльності

3.1. Сутність та види планування у банку Планування - це процес установлення цілей на майбутнє і визначення шляхів їх досягнення. Система планування у банку має зіставлятися з умовами його діяльності, організаційною структурою, ступенем децентралізації керівництва, географічною розмежованістю або концентрацією, складністю продуктів та стилем управління. Процес планування - це визначення меж для розробки кількісних та якісних завдань банку загалом та кожного його підрозділу зокрема.

4.1. Суть і призначення власного капіталу банків

5. 1. Склад і структура пасивів банку

6.1. Характеристика активів банку. Сутність управління банківськими

Тема 7. Управління активами і пасивами банку 7.1. Еволюція підходів до управління активами і пасивами банківських

Тема 8. Управління банківськими ризиками

Тема 9. Управління ліквідністю банку


Нові надходження

Всього підручників:

292