Матеріальне виробництво

39.Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори.

Погоня капіталістів за додатковим прибутком вимушує їх впроваджувати нову техніку, а це веде до зростання органічної будови суспільного капіталу і до зниження середньої норми прибутку. Зниження середньої норми прибутку не означає зменшенню абсолютної маси прибутку – маса прибутку зростає, бо збільшується капітал, розширюється виробництво. Зниження середньої норми прибутку в результаті процесу нагромадження капіталу і зростання його органічної будови – це об’єктивний закон - тенденція (тобто він може проявитися або не проявитися в залежності від певних факторів). Фактори, що знижують норму прибутку: 1)зростання органічної будови капіталу. Чим вище вартісна будова капіталу, тим, за інших рівних умов, нижче норма прибутку. 2)уповільнення швидкості обігу капіталу, що обумовлює падіння норми прибутку, зв'язане з тим, що з розвитком виробництва і прогресом техніки істотно підвищується питома вага основного капіталу. А, між тим, чим вище питома вага основного капіталу, тим повільніше відбувається обіг усього капіталу. Уповільнення ж обігу капіталу(за усіх інших однакових умов) веде до зниження норми прибутку). Фактори, що протидіють прояву цього закону: 1) підвищення ступеню експлуатації робочого класу; 2) зниження зарплати нижче за вартість робочої сили; 3) здешевлення елементів постійного капіталу; 4) зовнішня торгівля (особливо з слаборозвинутими країнами – купівля дешевої іноземної сировини і продаж  своїх товарів по дуже високим цінам, тобто “ножиці цін”). Висновок: нагромадження капіталу, розширення виробництва, розвиток продуктивної сили суспільної праці, мають наслідок, якого ніхто не бажав – зниження середньої норми прибутку всього класу капіталістів, тобто методи досягнення мети знаходяться у протиріччі з самою метою. В цьому проявляється протиріччя між продуктивними силами і виробничими відносинами в умовах капіталізму. 

Змiст

1.Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства.

2. Процес праці та його прості моменти.

3. Спосіб виробництва: продуктивні сили та виробничі відносини. Засоби виробництва

4.Економічні закони та їх об’єктивний характер.

5.Визначення предмета політичної економії. Функції політичної економії.

6.Товарне виробництво: причини виникнення і основні риси.

7.Просте і капіталістичне товарне виробництво: загальні риси та відмінності.

8.Товар та його властивості: споживна вартість і вартість.

9.Подвійний характер праці, втіленої в товарі.

10.Величина вартості. Індивідуальний та суспільно-необхідний робочий час.

11.Продуктивна сила праці та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості.

12.Форма вартості та її історичний розвиток. Виникнення грошей.  

13.Сутність і функції грошей.

14.Закон вартості. Функції закону вартості.

15.Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її протиріччя.

16.Робоча сила як товар. Споживна вартість і вартість товару робоча сила.

17.Робочий день та його структура і границі. Необхідна та додаткова праця.

18.Процес створення і зростання вартості у процесі капіталістичного виробництва.

19.Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

20.Додаткова вартість. Норма і маса додаткової вартості.  

21. Два способи виробництва додаткової вартості. Абсолютна та відносна, надлишкова додаткова вартість.

23.Сутність заробітної плати.

24.Основні форми і системи заробітної плати.

25.Номінальна та реальна заробітна плата.

26.Зміст і типи відтворення. Просте та розширене відтворення індивідуального капіталу.

27.Нагромадження капіталу.

28.Технічна, вартісна та органічна будова капіталу.

29.Нагромадження капіталу і утворення промислової армії зайнятих. Основні форми безробіття.

30.Процес централізації та концентрації.

31.Кругооборот капіталу і його 3 стадії.  

32. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація.

33.Час обороту капіталу і складові частини.

34.Вартість та витрати виробництва.

35.Сутність прибутку. Маса і норма прибутку. Фактори, які визначають норму прибутку.

36.Внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості.

37.Утворення ціни виробництва.

38.Міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку.

39.Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори.

40.Торговий капітал. Сутність та особливості.

42.Позичковий капітал: сутність, джерела та особливості.

43.Позичковий процент. Норма позичкового проценту: сутність, джерело, норма, тенденція.

44.Банки, їх роль, функції та операції. Види банків. Банківський прибуток.

45.Кредит, його сутність і форми.

46.Акціонерний капітал.

47.Акції, їх види. Курс акцій.

48.Земельна рента та її особливості. Рента і орендна плата.

49. Рента та орендна плата. Ціна землі та її динаміка.

50.Диференційна рента 1і 2.

51. Монополія на землю як об'єкт капіталістичного господарювання і диференційна рента.

53.Відтворення індивідуального та суспільного капіталу.

54.Річний продукт суспільства і його вартісна та натурально-речова форми.

55.Просте відтворення суспільного капіталу. Умови реалізації.

56.Розширене відтворення. Умови реалізації при розширеному відтворенні.

57.Національний доход та фактори його зростання.

58.Виробництво, розподіл і перерозподіл національного доходу.

59.Циклічний характер відтворення в ринковій економіці.

60. Економічні кризи. Матеріальна причина періодичності.

61.Концентрація і централізація виробництва та капіталу.

62.Сутність і форми монополістичних об’єднань.

63.Фінансовий капітал.

64.Міграція капіталу: сутність, можливість, необхідність, основні форми, наслідки.


Нові надходження

Всього підручників:

292