Матеріальне виробництво

24.Основні форми і системи заробітної плати.

Зарплата  - перетворена форма вартості і ціни робочої сили. Відомі 2 основні форми зарплати: почасова і поштучна. Робоча сила завжди продається на певний період часу. Почасова зарплата-перетворена форма, в якій безпосередньо виражається денна, тижнева, місячна вартість робочої сили. Почасова зарплата представляється як оплата певного часу труда, її розмір залежить від тривалості часу праці. Наприклад: денна вартість робочої сили складає 60$, якщо робітник працює 6 год., то ціна години праці- 10$. Поштучна зарплата є перетворенням почасової зарплати. Вона підраховується вже не за певний час, а за одиницю  виробленого продукту або за виконання 1-єї операції. Наприклад, денна вартість робочої сили 60$ і робітник виробляє за робочу зміну 20 товарів, тоді за виготовлення 1 товару робітник отримує 3$. Почасова: викладач, вчитель, водій, отримують зарплату за кількість робочих годин, в не залежності від їх активності. Поштучна: сільський працівник, токар, отримують зарплату не за кількість роб. годин, а за кількість виготовленої  продукції. Системи зарплати-різновиди, видозмінення почасової і відрядної зарплати, що відбивають кількісні залежності між платою і певними характеристиками труда та його результатів. Для відрядно-регресивних систем зарплати  характерна відсутність прямо пропорційної залежності між перевиконанням норми виробки і додатковою оплатою. Штрафні системи базуються на використанні підвищених або знижених розцінках в залежності від виконання норми виробки. Відрядно-преміальні системи стимулюють забезпечення підвищеної якості продукції при економному використанні засобів вироб-ва, а також покращання інших показників роботи. Багатофакторні системи ставлять оплату труда в залежність від ряду факторів:  майстерність, кваліфікація; напруженість праці; відповідальність; умови роботи.

Змiст

1.Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства.

2. Процес праці та його прості моменти.

3. Спосіб виробництва: продуктивні сили та виробничі відносини. Засоби виробництва

4.Економічні закони та їх об’єктивний характер.

5.Визначення предмета політичної економії. Функції політичної економії.

6.Товарне виробництво: причини виникнення і основні риси.

7.Просте і капіталістичне товарне виробництво: загальні риси та відмінності.

8.Товар та його властивості: споживна вартість і вартість.

9.Подвійний характер праці, втіленої в товарі.

10.Величина вартості. Індивідуальний та суспільно-необхідний робочий час.

11.Продуктивна сила праці та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості.

12.Форма вартості та її історичний розвиток. Виникнення грошей.  

13.Сутність і функції грошей.

14.Закон вартості. Функції закону вартості.

15.Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її протиріччя.

16.Робоча сила як товар. Споживна вартість і вартість товару робоча сила.

17.Робочий день та його структура і границі. Необхідна та додаткова праця.

18.Процес створення і зростання вартості у процесі капіталістичного виробництва.

19.Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

20.Додаткова вартість. Норма і маса додаткової вартості.  

21. Два способи виробництва додаткової вартості. Абсолютна та відносна, надлишкова додаткова вартість.

23.Сутність заробітної плати.

24.Основні форми і системи заробітної плати.

25.Номінальна та реальна заробітна плата.

26.Зміст і типи відтворення. Просте та розширене відтворення індивідуального капіталу.

27.Нагромадження капіталу.

28.Технічна, вартісна та органічна будова капіталу.

29.Нагромадження капіталу і утворення промислової армії зайнятих. Основні форми безробіття.

30.Процес централізації та концентрації.

31.Кругооборот капіталу і його 3 стадії.  

32. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація.

33.Час обороту капіталу і складові частини.

34.Вартість та витрати виробництва.

35.Сутність прибутку. Маса і норма прибутку. Фактори, які визначають норму прибутку.

36.Внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості.

37.Утворення ціни виробництва.

38.Міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку.

39.Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори.

40.Торговий капітал. Сутність та особливості.

42.Позичковий капітал: сутність, джерела та особливості.

43.Позичковий процент. Норма позичкового проценту: сутність, джерело, норма, тенденція.

44.Банки, їх роль, функції та операції. Види банків. Банківський прибуток.

45.Кредит, його сутність і форми.

46.Акціонерний капітал.

47.Акції, їх види. Курс акцій.

48.Земельна рента та її особливості. Рента і орендна плата.

49. Рента та орендна плата. Ціна землі та її динаміка.

50.Диференційна рента 1і 2.

51. Монополія на землю як об'єкт капіталістичного господарювання і диференційна рента.

53.Відтворення індивідуального та суспільного капіталу.

54.Річний продукт суспільства і його вартісна та натурально-речова форми.

55.Просте відтворення суспільного капіталу. Умови реалізації.

56.Розширене відтворення. Умови реалізації при розширеному відтворенні.

57.Національний доход та фактори його зростання.

58.Виробництво, розподіл і перерозподіл національного доходу.

59.Циклічний характер відтворення в ринковій економіці.

60. Економічні кризи. Матеріальна причина періодичності.

61.Концентрація і централізація виробництва та капіталу.

62.Сутність і форми монополістичних об’єднань.

63.Фінансовий капітал.

64.Міграція капіталу: сутність, можливість, необхідність, основні форми, наслідки.


Нові надходження

Всього підручників:

292