Ландшафтная екология

Питання для заліку

1. Ландшафтна екологія як синтез ландшафтознавства та екології

2. Ландшафтно-екологічний підхід

3. Короткі відомості з історії виникнення та розвитку ландшафтознавства:

4. Географічні ідеї В.В.Докучаєва. Зародження вчення про ландшафт.

5. Основні напрями розвитку ландшафтознавства у країнах колишнього СРСР.

6. Розвиток ландшафтознавства в зарубіжних країнах.

7. Поняття ландшафтної сфери Землі.

8. Структура ландшафтної сфери Землі.

9. Основні етапи розвитку ландшафтної сфери.

10. Поняття "геосистема", її елементи та приклади.

11. Класифікація геосистем.

12. Порівняння еко- та геосистем.

13. Основні типи моделей геосистем

14. Поняття про природно-територіальні комплекси.

15. Класифікація природно-територіальних комплексів.

16. Загальні риси природно-територіальних комплексів.

17. Основні компоненти та їх роль у формуванні ПТК.

18. Система супідрядності природно-територіальних комплексів.

19. Поняття ландшафту.

20. Принципи загальнонаукової класифікації ландшафтів.

21. Морфологічні одиниці ландшафтів.

22. Ландшафтна фація: діагностичні ознаки, приклади.

23. Урочище (просте, складне): діагностичні ознаки, приклади.

24. Місцевість: діагностичні ознаки, приклади.

25. Типи морфологічної структури рівнинних ландшафтів.

26. Поняття розвитку ландшафтів.

27. Причини розвитку природних територіальних комплексів. Саморозвиток.

28. Вік ландшафту.

29. Ритмічні зміни в природі та їх вплив на ландшафти.

30. Вивчення динаміки ландшафту.

31. Морфологічні одиниці гірських ландшафтів

32. Класифікація гірських ландшафтів

33. Лісова типологія: едафічна сітка, типи лісу

34. Природнича географія і антропогенне ландшафтознавство.

35. Поняття антропогенного ландшафту.

36. Саморозвиток антропогенного ландшафту.

37. Класифікація антропогенних ландшафтів.

38. Техногенні ландшафти.

39. Глобальні і регіональні зміни у ландшафтній сфері.

40. Загальне і регіональне антропогенне ландшафтознавство

41. Регіональні структури антропогенних ландшафтів.

42. Висотна диференціація як якісна зміна ландшафту.

43. Висотна диференціація міських ландшафтів.

44. Висотна диференціація гірничопромислових ландшафтів.

45. Вертикальну диференціацію антропогенних ландшафтів за висотно-ландшафтними рівнями.

46. "Молодий" висотно-ландшафтний рівень.

47. Типовий висотно-ландшафтний рівень.

48. Еколого-ландшафтне прогнозування.

49. Регіональний еколого-ландшафтний прогноз.

50. Ландшафтне картування.  

 

 

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292