Iнформатика

ТЕМА 1.1. Роль обчислювальної техніки та інформатики 

ТЕМА 1.2. ІНФОРМАТИКА ЯК НАУКА ПРО МЕТОДИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

ТЕМА 1.3. Позиційні системи числення.

ТЕМА 1.4. Арифметичні операції з числами в позиційних системах числення

ТЕМА 1.5. ФАЙЛОВА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

ТЕМА 1.6. Операції з файлами та папками

ТЕМА 2.1. ПОНЯТТЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ.

ТЕМА 2.2. Функціональна схема комп’ютера.

ТЕМА 2.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСОРА ТА ВНУТРІШНЬОЇ ПАМ’ЯТІ КОМП’ЮТЕРА

ТЕМА 2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСТРОЇВ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

ТЕМА 2.5. Зовнішня пам’ять комп’ютера.

ТЕМА 2.6. МоНІТОРИ. Основні характеристики моніторів

ТЕМА 2.7. Принтери. Основні характеристики принтерів

ТЕМА 2.8. Загальні вимоги до робочого місця оператора ПК

ТЕМА 3.1. Операційна система комп’ютера

ТЕМА 3.2. Прикладне програмне забезпечення

ТЕМА 3.3. Системне програмне забезпечення

ТЕМА 4.1. Основні ВІДОМОСТІ ТА прийоми роботи з Windows 98.

ТЕМА 4.2. РОБОТА З ДІАЛОГОВИМИ ВІКНАМИ. ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ. 

ТЕМА 4.3. Довідкова система Windows 98

ТЕМА 4.4. Стандартні програми, що входять у склад Windows. ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР Блокнот

ТЕМА 4.5. Графічний редактор Paint

ТЕМА 4.6. Текстовий процесор WordPad

ТЕМА 4.7. Пошук файлiв та папок засобами Windows. Провiдник.

ТЕМА 4.8. Робота із файловою системою WINDOWS 98

ТЕМА 4.9. Растрові та масштабовані шрифти (True Type).

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ)

Змiст

ТЕМА 1.1. Роль обчислювальної техніки та інформатики 

ТЕМА 1.2. ІНФОРМАТИКА ЯК НАУКА ПРО МЕТОДИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

ТЕМА 1.3. Позиційні системи числення.

ТЕМА 1.4. Арифметичні операції з числами в позиційних системах числення

ТЕМА 1.5. ФАЙЛОВА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

ТЕМА 1.6. Операції з файлами та папками

ТЕМА 2.1. ПОНЯТТЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ.

ТЕМА 2.2. Функціональна схема комп’ютера.

ТЕМА 2.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСОРА ТА ВНУТРІШНЬОЇ ПАМ’ЯТІ КОМП’ЮТЕРА

ТЕМА 2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСТРОЇВ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

ТЕМА 2.5. Зовнішня пам’ять комп’ютера.

ТЕМА 2.6. МоНІТОРИ. Основні характеристики моніторів

ТЕМА 2.7. Принтери. Основні характеристики принтерів

ТЕМА 2.8. Загальні вимоги до робочого місця оператора ПК

ТЕМА 3.1. Операційна система комп’ютера

ТЕМА 3.2. Прикладне програмне забезпечення

ТЕМА 3.3. Системне програмне забезпечення

ТЕМА 4.1. Основні ВІДОМОСТІ ТА прийоми роботи з Windows 98.

ТЕМА 4.2. РОБОТА З ДІАЛОГОВИМИ ВІКНАМИ. ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ. 

ТЕМА 4.3. Довідкова система Windows 98

ТЕМА 4.4. Стандартні програми, що входять у склад Windows. ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР Блокнот

ТЕМА 4.5. Графічний редактор Paint

ТЕМА 4.6. Текстовий процесор WordPad

ТЕМА 4.7. Пошук файлiв та папок засобами Windows. Провiдник.

ТЕМА 4.8. Робота із файловою системою WINDOWS 98

ТЕМА 4.9. Растрові та масштабовані шрифти (True Type).

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ)


Нові надходження

Всього підручників:

292