Господарське право

Рецензія

Структура дисципліни

Лекція 1. Загальні положення господарського права.

2. Мета і принципи господарського права України.

3. Методи господарського права України.

4. Система господарського права України.

Лекція 2. Господарське законодавство й господарські правовідносини

2. Значення судової практики в господарських правовідносинах.

3. Поняття господарських правовідносин та їх види.

Методи господарського права

Лекція 3. Правове положення господарюючих органів.

2. Правове положення підприємства.

3. Припинення діяльності підприємства

Лекція 4. Правовий статус господарських товариств та об’єднань.

2. Правове становище неакціонерних товариств.

3. Правове становище господарських об’єднань.

Лекція 5. Правовий статус майна суб'єктів господарсько-правових відносин.

2.Правовий статус майна об'єднання підприємств

3. Правовий статус майна товариств

4.Особливості правового статусу майна неприбуткових юридичних осіб.

Тема 6. Правові основи стандартизації та управління якістю продукції

2. Державна система стандартизації, метрології та сертифікації.

3. Державний контроль і нагляд за якістю продукції.

Лекція 7. Господарські зобов'язання

2. Поняття господарського договору та порядок його укладання

3. Забезпечення виконання господарських договорів

4. Зміна і припинення зобов'язань в господарських правовідносинах

Лекція 8. Система господарських договорів.

2. Класифікація системи господарських договорів.

Лекція 9. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарської діяльності.

2. Форми захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарської діяльності.

Лекція 10. Господарсько-правова відповідальність.

2.Функції та види господарсько-правової відповідальності.

3. Підстави господарсько-правової відповідальності.

Лекція 1. Правове регулювання банкрутства суб’єктів господарської діяльності.

2. Підстави для застосування банкрутства та порядок провадження у справах про банкрутство.

Лекція 12. Правове регулювання оренди державного та комунального майна.

2. Порядок укладення договору оренди.

3. Порядок припинення договору оренди.

4. Правове регулювання лізингових опеарцій.

Лекція 13. Правове регулювання біржової діяльності.

2. Види біржових угод та правила біржової торгівлі.

Лекція 14. Правове регулювання цін та ціноутворення.

2. Види цін та порядок їх встановлення

Лекція 15. Правове регулювання кредитно-розрахункових опеарцій.

2. Порядок відкриття рахунків у банках.

Лекція 16. Правові засади обмеження монополізму в економіці України та захист економічної конкуренції.

2. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства та економічної конкуренції.

Лекція 17. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

2. Правовий режим іноземних інвестицій.

3. Правовий режим вільних економічних зон

Тема 1. Загальні положення господарського права.

Тема 2. Господарське законодавство і господарські правовідносини.

Тема 3. Правове положення господарюючих органів.

Тема 4. Правове положення господарських товариств та об’єднань.

Тема 5. Правовий статус майна суб’єктів господарсько правових відносин.

Тема 6. Правові основи стандартизації та управління якістю продукції.

Тема 7. Господарські зобов’язання.

Тема 8. Система господарських договорів.

Тема 9. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарської діяльності.

Тема 10. Господарсько-правова відповідальність.

Тема 11. Правове регулювання банкрутства.

Тема 12. Правове регулювання оренди.

Тема 13. Правове регулювання біржової діяльності.

Тема 14. Правове регулювання цін та ціноутворення.

Тема 15. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин.

Тема 16. Правові засади обмеження монополізму в України та захист економічної конкуренції.

Тема 17. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Словник основних термінів Господарського права

Література

Змiст

Рецензія

Структура дисципліни

Лекція 1. Загальні положення господарського права.

2. Мета і принципи господарського права України.

3. Методи господарського права України.

4. Система господарського права України.

Лекція 2. Господарське законодавство й господарські правовідносини

2. Значення судової практики в господарських правовідносинах.

3. Поняття господарських правовідносин та їх види.

Методи господарського права

Лекція 3. Правове положення господарюючих органів.

2. Правове положення підприємства.

3. Припинення діяльності підприємства

Лекція 4. Правовий статус господарських товариств та об’єднань.

2. Правове становище неакціонерних товариств.

3. Правове становище господарських об’єднань.

Лекція 5. Правовий статус майна суб'єктів господарсько-правових відносин.

2.Правовий статус майна об'єднання підприємств

3. Правовий статус майна товариств

4.Особливості правового статусу майна неприбуткових юридичних осіб.

Тема 6. Правові основи стандартизації та управління якістю продукції

2. Державна система стандартизації, метрології та сертифікації.

3. Державний контроль і нагляд за якістю продукції.

Лекція 7. Господарські зобов'язання

2. Поняття господарського договору та порядок його укладання

3. Забезпечення виконання господарських договорів

4. Зміна і припинення зобов'язань в господарських правовідносинах

Лекція 8. Система господарських договорів.

2. Класифікація системи господарських договорів.

Лекція 9. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарської діяльності.

2. Форми захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарської діяльності.

Лекція 10. Господарсько-правова відповідальність.

2.Функції та види господарсько-правової відповідальності.

3. Підстави господарсько-правової відповідальності.

Лекція 1. Правове регулювання банкрутства суб’єктів господарської діяльності.

2. Підстави для застосування банкрутства та порядок провадження у справах про банкрутство.

Лекція 12. Правове регулювання оренди державного та комунального майна.

2. Порядок укладення договору оренди.

3. Порядок припинення договору оренди.

4. Правове регулювання лізингових опеарцій.

Лекція 13. Правове регулювання біржової діяльності.

2. Види біржових угод та правила біржової торгівлі.

Лекція 14. Правове регулювання цін та ціноутворення.

2. Види цін та порядок їх встановлення

Лекція 15. Правове регулювання кредитно-розрахункових опеарцій.

2. Порядок відкриття рахунків у банках.

Лекція 16. Правові засади обмеження монополізму в економіці України та захист економічної конкуренції.

2. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства та економічної конкуренції.

Лекція 17. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

2. Правовий режим іноземних інвестицій.

3. Правовий режим вільних економічних зон

Тема 1. Загальні положення господарського права.

Тема 2. Господарське законодавство і господарські правовідносини.

Тема 3. Правове положення господарюючих органів.

Тема 4. Правове положення господарських товариств та об’єднань.

Тема 5. Правовий статус майна суб’єктів господарсько правових відносин.

Тема 6. Правові основи стандартизації та управління якістю продукції.

Тема 7. Господарські зобов’язання.

Тема 8. Система господарських договорів.

Тема 9. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарської діяльності.

Тема 10. Господарсько-правова відповідальність.

Тема 11. Правове регулювання банкрутства.

Тема 12. Правове регулювання оренди.

Тема 13. Правове регулювання біржової діяльності.

Тема 14. Правове регулювання цін та ціноутворення.

Тема 15. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин.

Тема 16. Правові засади обмеження монополізму в України та захист економічної конкуренції.

Тема 17. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Словник основних термінів Господарського права

Література


Нові надходження

Всього підручників:

292