Франція в часи Мазаріні

64. Австрія в 50-60рр. 19ст.

В результаті поразки буржуазної революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії запанувала жорстока політична реакція. Було відновлено абсолютизм. Уряд А. Баха (1852—1860) нещадно боровся проти революцій­но-демократичного й національно-визвольного. руху. Було встанов­лено суворий нагляд за пресою. Проводити збори без спеціального дозволу властей і без участі поліцейського агента заборонялось. Союзи і товариства які не мали урядового дозволу на існування, розлускалися. Країна була поділена на 15 намісництв, управління якими було доручено австрійським генералам. Верховну владу в Угорщині здійснював австрійський генерал-губернатор. Відбулися численні арешти. Аж до 1854 р. в Угорщині і на відторгнутих від неї територіях залишався стан облоги. Реакційна політика онімечування національних меншостей по­склилась: німецьку мову було оголошено державною мовою по всій країні. Адміністративне управління, судочинство і навіть народна освіта повинні була повсюди здійснюватись німецькою мовою. Жорстоке національне гноблення відчувала переважна більшість  населення Австрійської імперії. Основою політичної реакції була католицька церква. У 1855 р. уряд уклав з папським двором конкордат, який закріплював за католицтвом роль державної релігії Австрійської Імперії. Церкві було надало повну автономію, право нагляду за пресою, керів­ництво початковою школою. Швидко зростала промисловість, особливо окре­мі галузі важкої індустрії і будівництво залізниць. Скасування урядом п 1850 р. внутрішніх митних кордонів, у тому числі митного кордону в Угорщиною, сприяло розвиткові внутріш­ньої торгівлі. Розвивалась і зовнішня торгівля. Найважливішими предметами австрійського експорту були зерно, будівельне дерево, бавовняні й вовняні тканини.

 

Змiст

17. Франція в часи Мазаріні (1640-50-ті рр.)

18. Франція за Людовіка 14 (1661-1714).

19. Французьке просвітництво. Вольтер, Руссо Монтескье.

20. Матеріалісти та енциклопедисти (Дідро, Тюрго та ін.).

21. Криза феод.-абс. ладу. Причини франц. революції 1789-99 рр.

22. Початок Фр, законодавство установчих зборів.

23. Ф. Коституція 1791 діяльність законодавчих зборів.

24. Скинення монархії Бурбонів. Якобінці і Жирондисти 1792-93рр.

25. Якобінський терор   

26. Якобінська диктатура

28. Революційні війни 1792-95рр.

30. Ф. В період Термідоріанців.

31. Режим Ф. В період Директории.

32.Перший консул вн і зовн Пол.

33. Ф. В період І-ої імперії.

34. Наполеонівські війни 03-14 їх характер.

35. В період реставрації Бурбонів.

36. Июльская      буржуазная      революция 1830   г.  

37. Революция во Франции

38. Франція в період 2-ї республіки.

39. Ф. В роки  ІІ імперії.

40.          Соц-ек розвиток колоній Англії в 17-18ст.

  43.      Конституціє. "'Біль про права"

52. Німеччина в 30 – 40 х роках. Створення митного союзу.

53. робітничий і демократичний рух у Нім. в Іпол 19 ст.

54. Революція 1848 – 49 років у Нім.

Обєднавчі процеси в нім землях 50 – 60 х роківі. Отто фон Бісмарк.

Лассаль та лассальянство.

Робітничий рух в нім. Діяльність Бебеля і Лібкнехта.

61. Австрія в ІІ пол 17-18ст.

62. Австрія в 1пол. 19ст.

63. Революція 48-49рр.

64. Австрія в 50-60рр. 19ст.


Нові надходження

Всього підручників:

292