Франція в часи Мазаріні

63. Революція 48-49рр.

Після скинення у фр. Римської монархії, звістка про яку дійшла до Відня 29.02.48 р., 3.03. група депутатів парламенту висунула ряд вимог негайне скликання лантага, реорганізація уряду, відміни цензури. 13.03. в імп. столиці імп. дозволив звільнити Метерніха і ств. нац. гвардії. 15.03. був оприлюднений наказ про скликання станів з метою вироблення конституції. Одночасно відбулася реорганізація уряду, до якого ввійшли представники ліберальної буржуазії. В кв.48р. уряд опублікував проект конст. в ньому проголошувалася свобода слова, друку, зборів, ств. двохпалатного парламенту і звітного перед ним уряду. В цій ситуації виник новий рев. орган – політ. комітет нац. гвардії. Уряд дав розпорядження про його розпуск. Уряду довелося видалити війська з міста, відмінити своє рішення про розпуск пол. комітету, дати обіцянку замінити двопалатний парламент однопалатним і ліквідувати виборчий ценз. 18 травня повстанці створили новий рев. орган – комітет громад. безпеки, який фактично взяв в свої руки владу в столиці. Ареною сутичок став новий парламент – рейхстаг. Б-ть де пут. місць в ньому займали помірковані ліберали. Після довгих дебатів був прийнятий варіант законопроекту, за яким д-ва взяла виплату 1/3 викупної суми. В рейхстазі помірк. б-ть при підтримці сел.. депутатів добилася прийняття рішення про фінансування війни проти Італії та Угорщини. 18 тр. у Франкфурті відкрилися загальнонім. нац. збори. Авст. буржуазія хотіла обєднати Нім. під керівництвом Австрії, але Пруссія та інші нім. держави не бажали допустити авст. гегемонії в новій Нім. і тому відмовилися включати в неї Австрію з усіма її слов. провінціями. В червні 48р. в Празі відкрився слов. зїзд в якому брали участь представники всіх слов. народів Австрії і Угорщини. Їх мирна демонстрація переросла в озброєне пов-ня, яке було придушене 17 черня. 19 серпня уряд видав розпорядження про зниження зарплати, почалися демонстрації. 23 червня був відкритий вогонь по робітникам. Оточивши 6.10. пн. вокзал робітники і студенти завадили військам відправитися в Угорщину. Повстанці взяли штурмом резиденцію вій. міністра. До 22 жовтня вдень повтанці були оточені військами, а 2.12. Фердинанда змінив племінник Франц Йосиф.    

Змiст

17. Франція в часи Мазаріні (1640-50-ті рр.)

18. Франція за Людовіка 14 (1661-1714).

19. Французьке просвітництво. Вольтер, Руссо Монтескье.

20. Матеріалісти та енциклопедисти (Дідро, Тюрго та ін.).

21. Криза феод.-абс. ладу. Причини франц. революції 1789-99 рр.

22. Початок Фр, законодавство установчих зборів.

23. Ф. Коституція 1791 діяльність законодавчих зборів.

24. Скинення монархії Бурбонів. Якобінці і Жирондисти 1792-93рр.

25. Якобінський терор   

26. Якобінська диктатура

28. Революційні війни 1792-95рр.

30. Ф. В період Термідоріанців.

31. Режим Ф. В період Директории.

32.Перший консул вн і зовн Пол.

33. Ф. В період І-ої імперії.

34. Наполеонівські війни 03-14 їх характер.

35. В період реставрації Бурбонів.

36. Июльская      буржуазная      революция 1830   г.  

37. Революция во Франции

38. Франція в період 2-ї республіки.

39. Ф. В роки  ІІ імперії.

40.          Соц-ек розвиток колоній Англії в 17-18ст.

  43.      Конституціє. "'Біль про права"

52. Німеччина в 30 – 40 х роках. Створення митного союзу.

53. робітничий і демократичний рух у Нім. в Іпол 19 ст.

54. Революція 1848 – 49 років у Нім.

Обєднавчі процеси в нім землях 50 – 60 х роківі. Отто фон Бісмарк.

Лассаль та лассальянство.

Робітничий рух в нім. Діяльність Бебеля і Лібкнехта.

61. Австрія в ІІ пол 17-18ст.

62. Австрія в 1пол. 19ст.

63. Революція 48-49рр.

64. Австрія в 50-60рр. 19ст.


Нові надходження

Всього підручників:

292