Франція в часи Мазаріні

61. Австрія в ІІ пол 17-18ст.

Після Вестфальського миру австрійські Габсбурги володіли герцегством Австрією, Штірією, Тіролем,Чехією, Моравією, Словаччиною, Хорватією і півн-зах. частиною Угорщини кілька дрібних володінь належало Австрії в південно-західній Німеччині. Монархія являла собою феодально-абсолютистську багатонаціональну державу. Панівне становище в ній посідали австрійці, а словянські народи й угорці зазнавали не тільки феодального, а й національного гніту. Величезний  вплив мала кат церква. Тіроль і Угорщина в ек плані були найбільш відсталими. Найвищим рівнем розвитку відзначалася Авст­рія і Чехія. В Австрії розвивалося цехове ремесло і виникали мануфактури. Суворо заборонялося вивозити за кордон монети і дорогоцінні метали. У Чехії було багато централізованих і розпорошених мануфактур, які виробляли зброю, полот­няні й вовняні тканини. Гамбурзька   монархія   була   однією  з найсильніших держав Європи. Централізації влади   в її   володіннях   досягла  значних успіхів, але  в провінціях ще збереглися поряд із  губернаторами станово-представніцькі збори з місцевої знаті, духівництва та  виборних від найбільших міст. Габсбурги  використовували ці провінційні чини, позбавлені політичної влади, для проведення щораз нових оподаткувань. Після Всстфальського миру австрійські Габсбурги і далі прагнули європейської гегемонії, та розширення своїх воло­дінь. Основними противниками Австрії були тоді Франція і Турецька імперія. Володіючи більшою частиною Угорщини і Балканським пів­островом, Туреччина  закрила Австрії шлях вниз по Дунаю. У 1683 р. турецькі війська обло­жили Відень, але буди розбиті, коли наспіла польська армія. Величезна Турецька імперія почала занепадати, і це полегшувало боротьбу з нею. Спільна боротьба дунайських народів проти турецької агресії сприяла розширенню і зміцненню Гзбсбурзької монархії. У 80-х роках всі землі Угорщини, які перебували під владою Туреччини, були очищені від турецьких військ, а потім і формально приєднані до Гзбсбурзької монархії за Карловицьким мирним договором 1699 р. з Туреччиною. На Заході австрійські Габсбурги аж до середини XVIII ст. незмінно брали участь у численних війнах із Францією. В резуль­таті війни за іспанську спадщину (1701 — 1714)до Австрії перейшли іспанські Нідерланди. Неаполітанське королівство, о. Сардінія і Мілан. Під час війни за іспанську спадщину в 1701 —1714 рр. Угорщина була охоплена національно-визвольним повстанням проти Габсбурзького гніту. На чолі повстання став Ференц Ракоці.

Змiст

17. Франція в часи Мазаріні (1640-50-ті рр.)

18. Франція за Людовіка 14 (1661-1714).

19. Французьке просвітництво. Вольтер, Руссо Монтескье.

20. Матеріалісти та енциклопедисти (Дідро, Тюрго та ін.).

21. Криза феод.-абс. ладу. Причини франц. революції 1789-99 рр.

22. Початок Фр, законодавство установчих зборів.

23. Ф. Коституція 1791 діяльність законодавчих зборів.

24. Скинення монархії Бурбонів. Якобінці і Жирондисти 1792-93рр.

25. Якобінський терор   

26. Якобінська диктатура

28. Революційні війни 1792-95рр.

30. Ф. В період Термідоріанців.

31. Режим Ф. В період Директории.

32.Перший консул вн і зовн Пол.

33. Ф. В період І-ої імперії.

34. Наполеонівські війни 03-14 їх характер.

35. В період реставрації Бурбонів.

36. Июльская      буржуазная      революция 1830   г.  

37. Революция во Франции

38. Франція в період 2-ї республіки.

39. Ф. В роки  ІІ імперії.

40.          Соц-ек розвиток колоній Англії в 17-18ст.

  43.      Конституціє. "'Біль про права"

52. Німеччина в 30 – 40 х роках. Створення митного союзу.

53. робітничий і демократичний рух у Нім. в Іпол 19 ст.

54. Революція 1848 – 49 років у Нім.

Обєднавчі процеси в нім землях 50 – 60 х роківі. Отто фон Бісмарк.

Лассаль та лассальянство.

Робітничий рух в нім. Діяльність Бебеля і Лібкнехта.

61. Австрія в ІІ пол 17-18ст.

62. Австрія в 1пол. 19ст.

63. Революція 48-49рр.

64. Австрія в 50-60рр. 19ст.


Нові надходження

Всього підручників:

292