Франція в часи Мазаріні

17. Франція в часи Мазаріні (1640-50-ті рр.)

Политика Мазарини и фронда. В 1643 г. скончался Людовик 13. вдова.Анна-Австрийская стала регентшей, а ее фаворит итальянец Мазарини получивший кардинальский сан после смерти Ришелье. Мазарини продолжал абс. политику Ришелье. Недовольство в стране усилилось. 30 лет. война вызвала доп. Затраты. 1644 —1645 гг. – восстания на юго-запад Франции. Мазарини пытался .добыть новые ср-ва у буржуазии. Парижский парламент сост. из чиновной аристократии и связ. с крупной   буржуазией выступил против. Королев. указом парламенты запрещены.  В ответ парламент решил провести  политические и финансовые Реформы  (запрещение арестов без  юр. Оформ., контроль над скупщиками и пр.). В1648 г. Маза­рини арестовал 2 парлам. лидеров. Нач. восстание в Париже. (буржуа, беднота, ремесл., пригородные крестьяне и часть оппоз. Дв-ва) – «парламентская фронда». Мазарини хотел быстрее закл. мир с Германией и Испанией, но война с Исп. Длилась еще 10 лет. Из-за Фронды кор. двор во главе с Мазарини и малолетним королем бежал из Парижа. В марте 1649 г.  Городские богачи закл. договор с Мазарини о прекращении борьбы. Двор вернулся в Париж. В 50-х гг. б-ба возобно­вилась, но это уже была только фронда .«принцев крови» (дворянская) (1650— 1653), требовавших удаления Мазарини (последний покинул Францию). В 1653 г. Мазарини пошел на сговор с  участниками «фронды принцев». 1659 г. – положение Мазарини укрепляет мир с Испанией и удачный брак наследника Людовика с исп. Инфантой Марией-Терезией. В 1661 г. Мазарини скончался и Людовик заявил, что будет править без 1-го министра.

Змiст

17. Франція в часи Мазаріні (1640-50-ті рр.)

18. Франція за Людовіка 14 (1661-1714).

19. Французьке просвітництво. Вольтер, Руссо Монтескье.

20. Матеріалісти та енциклопедисти (Дідро, Тюрго та ін.).

21. Криза феод.-абс. ладу. Причини франц. революції 1789-99 рр.

22. Початок Фр, законодавство установчих зборів.

23. Ф. Коституція 1791 діяльність законодавчих зборів.

24. Скинення монархії Бурбонів. Якобінці і Жирондисти 1792-93рр.

25. Якобінський терор   

26. Якобінська диктатура

28. Революційні війни 1792-95рр.

30. Ф. В період Термідоріанців.

31. Режим Ф. В період Директории.

32.Перший консул вн і зовн Пол.

33. Ф. В період І-ої імперії.

34. Наполеонівські війни 03-14 їх характер.

35. В період реставрації Бурбонів.

36. Июльская      буржуазная      революция 1830   г.  

37. Революция во Франции

38. Франція в період 2-ї республіки.

39. Ф. В роки  ІІ імперії.

40.          Соц-ек розвиток колоній Англії в 17-18ст.

  43.      Конституціє. "'Біль про права"

52. Німеччина в 30 – 40 х роках. Створення митного союзу.

53. робітничий і демократичний рух у Нім. в Іпол 19 ст.

54. Революція 1848 – 49 років у Нім.

Обєднавчі процеси в нім землях 50 – 60 х роківі. Отто фон Бісмарк.

Лассаль та лассальянство.

Робітничий рух в нім. Діяльність Бебеля і Лібкнехта.

61. Австрія в ІІ пол 17-18ст.

62. Австрія в 1пол. 19ст.

63. Революція 48-49рр.

64. Австрія в 50-60рр. 19ст.


Нові надходження

Всього підручників:

292