Франція в часи Мазаріні

52. Німеччина в 30 – 40 х роках. Створення митного союзу.

Перемога липневої революції в Франції призвела до руху широких народних мас. Зокрема в Баварському Пфальці в 1832 році представники демократичної опозиції організували масове політичне обєднання. Оратори вимагали обєднання німеччини, проголошення республіки, створення європейської республіканської федерації. Аналогічні демонстрації проходили в інших містах пд-зх Н. В 30 х роках в Гессені і Дармштадті було засновано таємне республіканське товариство прав людини, в товаристі поряд з опозиційно налаштованими студентами і дрібними буржуа були ремісники. Товариство було розгромлено поліцією. Розпочинається еміграція революційних елементів з Німеччини. В квітні 1834 року в Швейцврії виникло товариство “молода Німеччина” . Програма висувала вимоги встановлення республіки, яка здійснить політичну та соціальну рівність, відмінить феодальні повинності, веде свободу підприємництва, торгової та промислової діяльності, свободи друку та зібрання. В Н. зростають  опозиційні настрої в колах німецької буржуазії, особливо в Рейнській Прусії. Лідером став фабрикант і політичний діяч Давид Ганземан . В 1831 році він сформулював політичну програму німецьких лібералів – скликання загально –пруського  представницького зібрання, організація Німецького митног союзу, поступове знищення вотчиної юстиції та інших привілеїв юнкерства. Політичним ідеалом Ганземана була липнева монархія у Франції. 1834 рік Прусія заключили договір з 9 ма німецькими державами про утворення митного союзу. Союз обєднав 18 держав. Керівна роль Прусії. Створення митного союзу сприяло розширення внутрішнього ринку і прискоренню темпів розвитку нім промисловості. Рішучіше ніж жбуржуазія виступала радикально налаштована дрібно буржуазна інтелигенція. Виразником інтересів була літ діяльність Молодої Н. Ідейні керівники Людвіг Берне і Генріх Гейне. На поч 40 х років активізувалася буржуазна ліберальна опозиція в нім державах. 1840 роки сх пруський  ландтаг послав королю Флідвіху Вільгельму 4му меморандум з проханням виконати обіцянки проголошені його попередником Фрідріхом Вільгельмом 3 про введення конституційного правління. У відповідь король перейшов до репресій проти представнків ліберальної буржуазії. Бурж опозиція відповіла виданням брошури у 1841 році “ Чотири пинання з відповіддями жителя сх Прусії”. Була зоборонена , яла це не допомогло.

Змiст

17. Франція в часи Мазаріні (1640-50-ті рр.)

18. Франція за Людовіка 14 (1661-1714).

19. Французьке просвітництво. Вольтер, Руссо Монтескье.

20. Матеріалісти та енциклопедисти (Дідро, Тюрго та ін.).

21. Криза феод.-абс. ладу. Причини франц. революції 1789-99 рр.

22. Початок Фр, законодавство установчих зборів.

23. Ф. Коституція 1791 діяльність законодавчих зборів.

24. Скинення монархії Бурбонів. Якобінці і Жирондисти 1792-93рр.

25. Якобінський терор   

26. Якобінська диктатура

28. Революційні війни 1792-95рр.

30. Ф. В період Термідоріанців.

31. Режим Ф. В період Директории.

32.Перший консул вн і зовн Пол.

33. Ф. В період І-ої імперії.

34. Наполеонівські війни 03-14 їх характер.

35. В період реставрації Бурбонів.

36. Июльская      буржуазная      революция 1830   г.  

37. Революция во Франции

38. Франція в період 2-ї республіки.

39. Ф. В роки  ІІ імперії.

40.          Соц-ек розвиток колоній Англії в 17-18ст.

  43.      Конституціє. "'Біль про права"

52. Німеччина в 30 – 40 х роках. Створення митного союзу.

53. робітничий і демократичний рух у Нім. в Іпол 19 ст.

54. Революція 1848 – 49 років у Нім.

Обєднавчі процеси в нім землях 50 – 60 х роківі. Отто фон Бісмарк.

Лассаль та лассальянство.

Робітничий рух в нім. Діяльність Бебеля і Лібкнехта.

61. Австрія в ІІ пол 17-18ст.

62. Австрія в 1пол. 19ст.

63. Революція 48-49рр.

64. Австрія в 50-60рр. 19ст.


Нові надходження

Всього підручників:

292