Франція в часи Мазаріні

40.          Соц-ек розвиток колоній Англії в 17-18ст.

На восточном по­бережье Атлантического океана в XVII—XVIII вв. образовалось 13 английских колоний.Британські колонії в Пн. Ам. служили засобам збагачення метрополії. Сировина – чавун (перший експортер в світі).  Основне заняття с.г, головний екаспорт с.г. продукти. Центр колон. – пщениця, пд. – тютюн, рис,  індіго. Торгівля була залежна від метрополії – Навігаційні акти (1651р.), заборона перевозити товари на іноземних судах. Колонії не могли торгувати з іншими країнами лише через Анг. Більш інтенс. розв. суднобуд.(ІІпол. 18ст.) . Поширена система контрабанди, переросла в галузь економіки. Особливо родючі пд. Землі.          Английский король и парламент пытались насадить в колониях феодальные порядки. Огромные земельные владения, главным об­разом в южных колониях, были розданы королем лордам и другим 1 близким ко двору лицам. Английские аристократы сохранили в -' Америке свои дворянские титулы, право первородства (майората), пытались взимать оброк с фермеров за аренду земли и установить крепостничество — запретить фермерам уходить на Запад. Но, не подчиняясь запретам, американци в крытых повозках, запряженных быками, двига­лись на Запад, основывали поселения, захватывали новые земли. Використ. праця білих. «Законтрактовані слуги».

41. Боротьба Пн. А. колоній за незалежність.В процесі війни за незалежність проти Англії відбув класова боротьба. Англія прагнула стримати бурхливий економічний розвиток. В 1765 р. Англ. уряд ввів гербовий збір на ділові папери. З обуренням був зустрінутий чайний закон, заборона перевезення чаю. Початок збройної боротьби громадянсиких колоністів проти метрополії вважається битва біля Лексінгтона (19кв. 1775). В якій був розгромлений британський гарнізон.—сигнал до збройного виступу в усіх колоніях. Але відкритий в травні 1775 ІІий континентальний конгрес довгий час ненаважувався стати центром революційного уряду. 4 липня 1776 року конгрес прийняв Декларацію про Незалежнісь, яка проголосила створення США. Були проголошені недійсними королівські прокламації про заборону поселення за Аллеганами. До початку війни співвідношення сил було на користь метрополії. Воєнні дії 76-77 рр. розгорталися переважно на пн.. Літом 1777р. Англійці зайняли Філадельфію, контінентальний конгрес переїхав в Балтімор. В ході війни революційна армія відчувала труднощі в постачанні. Небажання конгресу скасувати рабство завадило залучити негрів у визвольну боротьбу. Особливо важка зима 1777-78року, -- символ мужності патріотів. Бої велися не лишена суші а, й на морі. Англійці не погли просунутися у глиб країни. 17 жовтня 1777року англійські війсика були оточені і капітулювали у Сараги. – переломний момент. 1778 року Франція оголосила війну Англії. !778-81 роках англійці перевели воєнні дії в південні штати. Осінь 1781 року регулярні війська Вашингтона з французькими частинами оточили англ. генерала Корнуолліса. 19 жовтня 1781 року 7 тис. Армія Корнуоліса капітулювала. За версальським договором 1783 року Англія визнала незалежність США.

Змiст

17. Франція в часи Мазаріні (1640-50-ті рр.)

18. Франція за Людовіка 14 (1661-1714).

19. Французьке просвітництво. Вольтер, Руссо Монтескье.

20. Матеріалісти та енциклопедисти (Дідро, Тюрго та ін.).

21. Криза феод.-абс. ладу. Причини франц. революції 1789-99 рр.

22. Початок Фр, законодавство установчих зборів.

23. Ф. Коституція 1791 діяльність законодавчих зборів.

24. Скинення монархії Бурбонів. Якобінці і Жирондисти 1792-93рр.

25. Якобінський терор   

26. Якобінська диктатура

28. Революційні війни 1792-95рр.

30. Ф. В період Термідоріанців.

31. Режим Ф. В період Директории.

32.Перший консул вн і зовн Пол.

33. Ф. В період І-ої імперії.

34. Наполеонівські війни 03-14 їх характер.

35. В період реставрації Бурбонів.

36. Июльская      буржуазная      революция 1830   г.  

37. Революция во Франции

38. Франція в період 2-ї республіки.

39. Ф. В роки  ІІ імперії.

40.          Соц-ек розвиток колоній Англії в 17-18ст.

  43.      Конституціє. "'Біль про права"

52. Німеччина в 30 – 40 х роках. Створення митного союзу.

53. робітничий і демократичний рух у Нім. в Іпол 19 ст.

54. Революція 1848 – 49 років у Нім.

Обєднавчі процеси в нім землях 50 – 60 х роківі. Отто фон Бісмарк.

Лассаль та лассальянство.

Робітничий рух в нім. Діяльність Бебеля і Лібкнехта.

61. Австрія в ІІ пол 17-18ст.

62. Австрія в 1пол. 19ст.

63. Революція 48-49рр.

64. Австрія в 50-60рр. 19ст.


Нові надходження

Всього підручників:

292