Франція в часи Мазаріні

38. Франція в період 2-ї республіки.

Политическую инициативу сумели пе­рехватить умеренные буржуазные республиканцы которые составляли список членов Временного правительства. Им принадле­жало большинство в правительстве. 25 февраля 1848 г. Временное правительство под прямым давлением народных масс провозгласило Францию респликой. А_еще через несколько дней был издан декрет_о_в ве­дении всеобщего избирательного права для_мужчйн, "достигших 21 года. Однйко правительство не тронуло  государствен­ную машину, сложившуюся при Июльской монархии, ограничившись чисткой госу­дарственного аппарата от явно реакцион­ных элементов. 25 февраля был принят декрет, кото­рый декларировал обязательство прави­тельства  обеспечить всех граждан работой и отменял статью уго­ловного кодекса, запрещавшую рабочим создавать ассоциации. В начале марта под давлением рабочих были изданы_декреты о сокр'ащёнии рабо-чего дня в Париже с 11 до 10 часов, в провинции — с 12 до11 часов, о снижением цен на хлеб, о возврате беднякам из ломбардов предметов первой необходимости и другие. Во французских колониях было отменено рабство. В целом Французская революция 1848 г. достигла кульминации в самом ее начале.

Змiст

17. Франція в часи Мазаріні (1640-50-ті рр.)

18. Франція за Людовіка 14 (1661-1714).

19. Французьке просвітництво. Вольтер, Руссо Монтескье.

20. Матеріалісти та енциклопедисти (Дідро, Тюрго та ін.).

21. Криза феод.-абс. ладу. Причини франц. революції 1789-99 рр.

22. Початок Фр, законодавство установчих зборів.

23. Ф. Коституція 1791 діяльність законодавчих зборів.

24. Скинення монархії Бурбонів. Якобінці і Жирондисти 1792-93рр.

25. Якобінський терор   

26. Якобінська диктатура

28. Революційні війни 1792-95рр.

30. Ф. В період Термідоріанців.

31. Режим Ф. В період Директории.

32.Перший консул вн і зовн Пол.

33. Ф. В період І-ої імперії.

34. Наполеонівські війни 03-14 їх характер.

35. В період реставрації Бурбонів.

36. Июльская      буржуазная      революция 1830   г.  

37. Революция во Франции

38. Франція в період 2-ї республіки.

39. Ф. В роки  ІІ імперії.

40.          Соц-ек розвиток колоній Англії в 17-18ст.

  43.      Конституціє. "'Біль про права"

52. Німеччина в 30 – 40 х роках. Створення митного союзу.

53. робітничий і демократичний рух у Нім. в Іпол 19 ст.

54. Революція 1848 – 49 років у Нім.

Обєднавчі процеси в нім землях 50 – 60 х роківі. Отто фон Бісмарк.

Лассаль та лассальянство.

Робітничий рух в нім. Діяльність Бебеля і Лібкнехта.

61. Австрія в ІІ пол 17-18ст.

62. Австрія в 1пол. 19ст.

63. Революція 48-49рр.

64. Австрія в 50-60рр. 19ст.


Нові надходження

Всього підручників:

292