Франція в часи Мазаріні

28. Революційні війни 1792-95рр.

Организуя оборону республики, якобинская   диктатура   смогла   добиться громадного  напряжения  всех  сил. В кратчайшие сроки осуществила ко­ренную    перестройку    вооруженных   сил: была впервые создана массовая национальная  армия. К началу 1794 г. якобинская диктатура смогла сформировать и вдохновить на по­беду 14 армий; весною Вместо характерной для войн XVII—XVIII вв. тактики ведения боя в рас­тянутых линейных боевых порядках фран­цузская армия стала применять рассыпной стрелковый строй в сочетании с атакующей мощью густых войсковых колонн.. Осенью—зимой 1793 г. определился ре­шающий перелом на всех фронтах. Осво­бождение Марселя, Бордо, взятие 9 октяб­ря Лиона знаменовали конец федералист­ского мятежа. 19 декабря был взят Тулон, в октябре—декабре сломлены и окружены главные силы вандейцев. Крупные победы были одержаны над войсками коалиции. К началу 1794 г. территория Франции была очищена от неприятеля. Победоносной бы- ла и весенняя кампания 1794 г. 26 июня французская армия разгромила у Флерюса основные силы австрийцев и открыла путь в Бельгию. Интервенты спешно отступали. Обострение борьбы внутри якобинского блока. Борьба с общими врагами, сплотив­шая вокруг якобинцев различные общес­твенные силы, близилась к завершению. В этих условиях обострились противоречия и борьба внутри самого якобинского блока.

 

Змiст

17. Франція в часи Мазаріні (1640-50-ті рр.)

18. Франція за Людовіка 14 (1661-1714).

19. Французьке просвітництво. Вольтер, Руссо Монтескье.

20. Матеріалісти та енциклопедисти (Дідро, Тюрго та ін.).

21. Криза феод.-абс. ладу. Причини франц. революції 1789-99 рр.

22. Початок Фр, законодавство установчих зборів.

23. Ф. Коституція 1791 діяльність законодавчих зборів.

24. Скинення монархії Бурбонів. Якобінці і Жирондисти 1792-93рр.

25. Якобінський терор   

26. Якобінська диктатура

28. Революційні війни 1792-95рр.

30. Ф. В період Термідоріанців.

31. Режим Ф. В період Директории.

32.Перший консул вн і зовн Пол.

33. Ф. В період І-ої імперії.

34. Наполеонівські війни 03-14 їх характер.

35. В період реставрації Бурбонів.

36. Июльская      буржуазная      революция 1830   г.  

37. Революция во Франции

38. Франція в період 2-ї республіки.

39. Ф. В роки  ІІ імперії.

40.          Соц-ек розвиток колоній Англії в 17-18ст.

  43.      Конституціє. "'Біль про права"

52. Німеччина в 30 – 40 х роках. Створення митного союзу.

53. робітничий і демократичний рух у Нім. в Іпол 19 ст.

54. Революція 1848 – 49 років у Нім.

Обєднавчі процеси в нім землях 50 – 60 х роківі. Отто фон Бісмарк.

Лассаль та лассальянство.

Робітничий рух в нім. Діяльність Бебеля і Лібкнехта.

61. Австрія в ІІ пол 17-18ст.

62. Австрія в 1пол. 19ст.

63. Революція 48-49рр.

64. Австрія в 50-60рр. 19ст.


Нові надходження

Всього підручників:

292