Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем

1) Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем;

2) Ключові ознаки та класифікація сучасних економічних систем;

3)Природа і ознаки змішаних економічних систем (ордолібералізм)

4) Перехідна економіка: сутність та основні ознаки

5) Становлення та основні етапи розвитку економічної транзитології;

6) Порівняльний аналіз традиційного та синергетичного підходів до аналізу економічних систем

7) Еволюційний підхід у дослідженні трансформації економічних систем;

8) Інституціоналізм у трансформації економічних систем;

9) Модернізація та її види

10) Адаптаційні та біфуркаційні механізми трансформації економічних систем;

11) Основні чинники, механізми та вектори сучасних економічних трансформацій;

12) Альтернативність та варіативність розвитку

13) Трансформаційна криза

14) Економічне зростання та економічний розвиток;

15) Розвиток теоретичних уявлень щодо трактування глобалізації економіки та її основних чинників;

16) Суперечливий вплив глобалізації на національні економічні системи;

17) Сутність, основні чинники та моделі посткомуністичних трансформацій;

18) Роль держави у забезпеченні конкурентоспроможності національної еконоімки;

19) Екзогенні та ендогенні ризики глобалізації економіки України

Змiст

1) Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем;

2) Ключові ознаки та класифікація сучасних економічних систем;

3)Природа і ознаки змішаних економічних систем (ордолібералізм)

4) Перехідна економіка: сутність та основні ознаки

5) Становлення та основні етапи розвитку економічної транзитології;

6) Порівняльний аналіз традиційного та синергетичного підходів до аналізу економічних систем

7) Еволюційний підхід у дослідженні трансформації економічних систем;

8) Інституціоналізм у трансформації економічних систем;

9) Модернізація та її види

10) Адаптаційні та біфуркаційні механізми трансформації економічних систем;

11) Основні чинники, механізми та вектори сучасних економічних трансформацій;

12) Альтернативність та варіативність розвитку

13) Трансформаційна криза

14) Економічне зростання та економічний розвиток;

15) Розвиток теоретичних уявлень щодо трактування глобалізації економіки та її основних чинників;

16) Суперечливий вплив глобалізації на національні економічні системи;

17) Сутність, основні чинники та моделі посткомуністичних трансформацій;

18) Роль держави у забезпеченні конкурентоспроможності національної еконоімки;

19) Екзогенні та ендогенні ризики глобалізації економіки України


Нові надходження

Всього підручників:

292