Екологічне право

Рекомендація

ТЕМА 01. Предмет, принципи , система та джерела екологічного права

2. Поняття і предмет екологічного права.

3. Методи екологічного права.

4. Принципи екологічного права.

5. Система екологічного права.

6. Екологічне законодавство.

ТЕМА 02. Екологічні права та обов’язки громалян.

 2. Види екологічних прав громадян.

3. Гарантії екологічних прав громадян та їх форми захисту.

ТЕМА 03. Право власності на природні ресурси.

2. Форми власності на природні ресурси.

3. Суб'єкти і об'єкти права власності на природні ресурси.

4. Зміст права власності на природні ресурси.

5. Забезпечення права власності на природні ресурси

ТЕМА 04. Право природокористування.

2. Підстави виникнення та припинення права природокористування. Порядок набуття права природокористування.

3. Суб'єкти і об'єкти права природокористування.

4. Зміст права природокористування.

5. Особливості реалізації права природокористування на умовах оренди природних ресурсів.

ТЕМА 05. Правове регулювання здійснення екологічної експертизи, її форми.

2. Об’єкти і суб'єкти екологічної експертизи.

3. Поняття і форми екологічної експертизи.

4. Державне регулювання та управління в галузі екологічної експерти.

5. Статус експерта екологічної експертизи

ТЕМА 06. Правові засади управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

2. Система державних та громадських органів управління в галузі екології та їх компетенція

3. Функції управління щодо природокористування та охорони навколишнього природного середовища

ТЕМА 07.Правовий режим використання, відновлення та охорони земель.

2. Державне управління у галузі землекористування.

3. Право землекористування.

4. Охорона земель.

5. Контроль за використанням і охороною земель.

ТЕМА 08. Правовий режим використання і охорони лісів.

2. Ведення державного обліку лісів і державного лісового кадастру.

3. Поділ лісів за групами і віднесення до категорій захисності.

4.Організація охорони і відновлення лісів.

5. Відповідальність за порушення лісового законодавства.

ТЕМА 09. Відповідальність за екологічні правопорушення.

2. Екологічне правопорушення.

3. У галузі використання природних ресурсів згідно поресурсового законодавства порушеннями визнаються:

3.2. Відповідно до положень ст. 110 Водного кодексу України порушенням у галузі використання водних ресурсів є:

3.3. Порушенням лісового законодавства є:

3.4. Відповідно до ст. 65 Кодексу України про надра порушенням законодавства у цій галузі є:

3.5. У галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу порушенням є:

3.6. Правопорушеннями у галузі охорони атмосферного повітря згідно ст. 44 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» є:

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ)

СЛОВНИК

Змiст

Рекомендація

ТЕМА 01. Предмет, принципи , система та джерела екологічного права

2. Поняття і предмет екологічного права.

3. Методи екологічного права.

4. Принципи екологічного права.

5. Система екологічного права.

6. Екологічне законодавство.

ТЕМА 02. Екологічні права та обов’язки громалян.

 2. Види екологічних прав громадян.

3. Гарантії екологічних прав громадян та їх форми захисту.

ТЕМА 03. Право власності на природні ресурси.

2. Форми власності на природні ресурси.

3. Суб'єкти і об'єкти права власності на природні ресурси.

4. Зміст права власності на природні ресурси.

5. Забезпечення права власності на природні ресурси

ТЕМА 04. Право природокористування.

2. Підстави виникнення та припинення права природокористування. Порядок набуття права природокористування.

3. Суб'єкти і об'єкти права природокористування.

4. Зміст права природокористування.

5. Особливості реалізації права природокористування на умовах оренди природних ресурсів.

ТЕМА 05. Правове регулювання здійснення екологічної експертизи, її форми.

2. Об’єкти і суб'єкти екологічної експертизи.

3. Поняття і форми екологічної експертизи.

4. Державне регулювання та управління в галузі екологічної експерти.

5. Статус експерта екологічної експертизи

ТЕМА 06. Правові засади управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

2. Система державних та громадських органів управління в галузі екології та їх компетенція

3. Функції управління щодо природокористування та охорони навколишнього природного середовища

ТЕМА 07.Правовий режим використання, відновлення та охорони земель.

2. Державне управління у галузі землекористування.

3. Право землекористування.

4. Охорона земель.

5. Контроль за використанням і охороною земель.

ТЕМА 08. Правовий режим використання і охорони лісів.

2. Ведення державного обліку лісів і державного лісового кадастру.

3. Поділ лісів за групами і віднесення до категорій захисності.

4.Організація охорони і відновлення лісів.

5. Відповідальність за порушення лісового законодавства.

ТЕМА 09. Відповідальність за екологічні правопорушення.

2. Екологічне правопорушення.

3. У галузі використання природних ресурсів згідно поресурсового законодавства порушеннями визнаються:

3.2. Відповідно до положень ст. 110 Водного кодексу України порушенням у галузі використання водних ресурсів є:

3.3. Порушенням лісового законодавства є:

3.4. Відповідно до ст. 65 Кодексу України про надра порушенням законодавства у цій галузі є:

3.5. У галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу порушенням є:

3.6. Правопорушеннями у галузі охорони атмосферного повітря згідно ст. 44 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» є:

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ)

СЛОВНИК


Нові надходження

Всього підручників:

292