Діловодство

Рекомендація

ТЕМА 1. ДІЛОВОДСТВО В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ.

1. Поняття діловодства як функції управління. Значення діловодства у здійсненні процесу управління

2. Історія розвитку діловодства

3. Документ - матеріальний носій інформації. Класифікація

ТЕМА 2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНА БАЗА СУЧАСНОГО ДІЛОВОДСТВА.

1. Уніфікація та стандартизація управлінських документів

2. Формуляр документів та його основні реквізити

3. Правила оформлення сторінки

4. Реквізити адресата.

5. Вид, дата, адресат документа

6. Мова та сталь документів, заголовок, додатки

7. Відмітки про узгодження

8. Засвідчення документа

9. Проходження документів

10. Бланк документів

ТЕМА 3. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

1. Загальна характеристика документів. Службові записки

2. Довідки - їхні види та правила оформлення.

3. Протоколи, витяг з протоколу

4. Службові листа

5. Акт

6.Телефонограми і телеграми

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ: ВИДИ, ОФОРМЛЕННЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ

1. Організаційна документація. Статути. Структура та зміст, правила оформлення. Установчий договір. Протокол намірів.

2. Розпорядча документація

Тема 5. КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

1. Вимоги до організації кадрового діловодства

2. Особова справа

 3. Трудові книжки та документація з їх обліку Основні вимоги до ведення трудових книжок викладені в

Тема 6. ДОКУМЕНТАЦІЯ З ГОСПОДАРСЬКО-ПРЕТЕНЗІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

1.                  Господарсько-договірні документи

2.                  Договори щодо створення нових форм господарювання

3. Претензійні листи

Тема 7. ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ

1.                  ДОРУЧЕННЯ

2.                  ВІДМОВИ ВІД АКЦЕПТУ

3.                  РОЗПИСКА

4.                  ЗАЯВА-ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

5.                  ЗАЯВКА

7.                  ТАБЛИЦЯ

8.                  НАКЛАДНА

9.                  ОФОРМЛЕННЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКА В БАНКУ

10.              Заява

11.              ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ КОРИСТУВАЧАМИ ЧЕКОВИХ КНИЖОК (ЧЕКІВ)

Тема 8. ОПЕРАЦІЇ З ДОКУМЕНТАМИ В ПРОЦЕСІ ДОКУМЕНТООБІГУ

1. Поняття документообігу. Схеми руху документів

2. Етапи документообігу. Приймання, розгляд і реєстрація

3. Порядок обробки та відправлення вихідної документації.

4. Організація контролю за виконанням документів

5. Систематизація документів. Складання номенклатур справ

6. Підготовка та передача справ у відомчий архів

7. Облік і зберігання справ з конфіденційними документами

8. Нормативно-методичне забезпечення захисту документованої

Тема 10. Складання номенклатур справ, підготовка документів до зберігання.

1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТИВНОГО ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ.

2 СКЛАДАННЯ НОМЕНКЛАТУР СПРАВ

Питання до заліку

Змiст

Рекомендація

ТЕМА 1. ДІЛОВОДСТВО В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ.

1. Поняття діловодства як функції управління. Значення діловодства у здійсненні процесу управління

2. Історія розвитку діловодства

3. Документ - матеріальний носій інформації. Класифікація

ТЕМА 2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНА БАЗА СУЧАСНОГО ДІЛОВОДСТВА.

1. Уніфікація та стандартизація управлінських документів

2. Формуляр документів та його основні реквізити

3. Правила оформлення сторінки

4. Реквізити адресата.

5. Вид, дата, адресат документа

6. Мова та сталь документів, заголовок, додатки

7. Відмітки про узгодження

8. Засвідчення документа

9. Проходження документів

10. Бланк документів

ТЕМА 3. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

1. Загальна характеристика документів. Службові записки

2. Довідки - їхні види та правила оформлення.

3. Протоколи, витяг з протоколу

4. Службові листа

5. Акт

6.Телефонограми і телеграми

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ: ВИДИ, ОФОРМЛЕННЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ

1. Організаційна документація. Статути. Структура та зміст, правила оформлення. Установчий договір. Протокол намірів.

2. Розпорядча документація

Тема 5. КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

1. Вимоги до організації кадрового діловодства

2. Особова справа

 3. Трудові книжки та документація з їх обліку Основні вимоги до ведення трудових книжок викладені в

Тема 6. ДОКУМЕНТАЦІЯ З ГОСПОДАРСЬКО-ПРЕТЕНЗІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

1.                  Господарсько-договірні документи

2.                  Договори щодо створення нових форм господарювання

3. Претензійні листи

Тема 7. ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ

1.                  ДОРУЧЕННЯ

2.                  ВІДМОВИ ВІД АКЦЕПТУ

3.                  РОЗПИСКА

4.                  ЗАЯВА-ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

5.                  ЗАЯВКА

7.                  ТАБЛИЦЯ

8.                  НАКЛАДНА

9.                  ОФОРМЛЕННЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКА В БАНКУ

10.              Заява

11.              ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ КОРИСТУВАЧАМИ ЧЕКОВИХ КНИЖОК (ЧЕКІВ)

Тема 8. ОПЕРАЦІЇ З ДОКУМЕНТАМИ В ПРОЦЕСІ ДОКУМЕНТООБІГУ

1. Поняття документообігу. Схеми руху документів

2. Етапи документообігу. Приймання, розгляд і реєстрація

3. Порядок обробки та відправлення вихідної документації.

4. Організація контролю за виконанням документів

5. Систематизація документів. Складання номенклатур справ

6. Підготовка та передача справ у відомчий архів

7. Облік і зберігання справ з конфіденційними документами

8. Нормативно-методичне забезпечення захисту документованої

Тема 10. Складання номенклатур справ, підготовка документів до зберігання.

1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТИВНОГО ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ.

2 СКЛАДАННЯ НОМЕНКЛАТУР СПРАВ

Питання до заліку


Нові надходження

Всього підручників:

292