Державне регулювання економіки

Рекомендація

ТЕМА 1. Об’єктивна необхідність і теоретичні засади державного регулювання економіки.

1.Функції держави в сучасній економіці.

2. Концепція соціально-економічної політики України.

3.Сутність системи державного регулювання економіки.

4.Функції та форми державного регулювання економіки.

ТЕМА 2. ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.

1. Наукові основи методології соціально-економічного прогнозування

2. Функції та головні принципи соціально-економічного прогнозування.

3.Методи і моделі прогнозування, їх класифікація.

ТЕМА 3. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ.

1. Сутність макроекономічного планування

2. Наукові основи методології макроекономічного планування.

3.Методи макроекономічних розрахунків

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ.

1.Організаційні форми і функції органів державного планування

2. Порядок формування державних планів.

3.Структура макроекономічного плану.

4. Система показників плану економічного і соціального розвитку.

ТЕМА 5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.Структура та структурні зрушення в розвитку економіки.

2. Державне регулювання структурних зрушень в економіці

3. Державне регулювання інвестиційної діяльності

ТЕМА 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ.

1.Сутність державної науково-технічної політики

2.Економічна та соціальна ефективність нової техніки.  

3.Склад та зміст програми розвитку науки та техніки.

ТЕМА 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА.

1.Завдання державного регулювання розвитку промислового виробництва

2. Система показників плану промислового виробництва і її подальше вдосконалення.

3. Прогнозування потреби народного господарства в засобах виробництва та предметах споживання.

4. Обґрунтування виробничої програми промисловості.

ТЕМА 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ.

1.     Сутність державного регулювання агро бізнесу.

2.Основні завдання та особливості планування АПК на сучасному етапі.

3.Основи розробки програми розвитку аграрного сектору.

4. Планування розвитку матеріально-технічної бази АПК.

ТЕМА 9. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

1.Сутність механізму державного регулювання розвитку транспорту.  

2. Завдання планування транспортного комплексу та особливості розвитку окремих видів транспорту.

3. Планування вантажних перевезень.

4.Планування перевезень пасажирів.

5. Планування потреби та показників використання рухомого складу.

Тема 10. Державне регулювання ринку праці та оплати праці.

1.     Державне регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці.

2. Планування трудових ресурсів.

3. Державне регулювання оплати праці.

Тема 11. Державне регулювання соціального розвитку та підвищення рівня життя населення.

1.Державне регулювання рівня доходів і споживання населення

2. Система показників плану соціального розвитку та підвищення рівня життя населення.

3. Планування реальних доходів населення.

4. Планування суспільних фондів споживання.

5. Баланс грошових доходів і витрат населення.

ТЕМА 12. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ  

1.Особливості сучасного механізму державного регулювання сфери послуг

2. Планування обсягів платних послуг населенню.

3. Планування народної освіти.

4.Планування розвитку галузей культури.

5. Планування галузі охорони здоров’я.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ).

Словник

Змiст

Рекомендація

ТЕМА 1. Об’єктивна необхідність і теоретичні засади державного регулювання економіки.

1.Функції держави в сучасній економіці.

2. Концепція соціально-економічної політики України.

3.Сутність системи державного регулювання економіки.

4.Функції та форми державного регулювання економіки.

ТЕМА 2. ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.

1. Наукові основи методології соціально-економічного прогнозування

2. Функції та головні принципи соціально-економічного прогнозування.

3.Методи і моделі прогнозування, їх класифікація.

ТЕМА 3. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ.

1. Сутність макроекономічного планування

2. Наукові основи методології макроекономічного планування.

3.Методи макроекономічних розрахунків

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ.

1.Організаційні форми і функції органів державного планування

2. Порядок формування державних планів.

3.Структура макроекономічного плану.

4. Система показників плану економічного і соціального розвитку.

ТЕМА 5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.Структура та структурні зрушення в розвитку економіки.

2. Державне регулювання структурних зрушень в економіці

3. Державне регулювання інвестиційної діяльності

ТЕМА 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ.

1.Сутність державної науково-технічної політики

2.Економічна та соціальна ефективність нової техніки.  

3.Склад та зміст програми розвитку науки та техніки.

ТЕМА 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА.

1.Завдання державного регулювання розвитку промислового виробництва

2. Система показників плану промислового виробництва і її подальше вдосконалення.

3. Прогнозування потреби народного господарства в засобах виробництва та предметах споживання.

4. Обґрунтування виробничої програми промисловості.

ТЕМА 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ.

1.     Сутність державного регулювання агро бізнесу.

2.Основні завдання та особливості планування АПК на сучасному етапі.

3.Основи розробки програми розвитку аграрного сектору.

4. Планування розвитку матеріально-технічної бази АПК.

ТЕМА 9. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

1.Сутність механізму державного регулювання розвитку транспорту.  

2. Завдання планування транспортного комплексу та особливості розвитку окремих видів транспорту.

3. Планування вантажних перевезень.

4.Планування перевезень пасажирів.

5. Планування потреби та показників використання рухомого складу.

Тема 10. Державне регулювання ринку праці та оплати праці.

1.     Державне регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці.

2. Планування трудових ресурсів.

3. Державне регулювання оплати праці.

Тема 11. Державне регулювання соціального розвитку та підвищення рівня життя населення.

1.Державне регулювання рівня доходів і споживання населення

2. Система показників плану соціального розвитку та підвищення рівня життя населення.

3. Планування реальних доходів населення.

4. Планування суспільних фондів споживання.

5. Баланс грошових доходів і витрат населення.

ТЕМА 12. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ  

1.Особливості сучасного механізму державного регулювання сфери послуг

2. Планування обсягів платних послуг населенню.

3. Планування народної освіти.

4.Планування розвитку галузей культури.

5. Планування галузі охорони здоров’я.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ).

Словник


Нові надходження

Всього підручників:

292