Державне право зарубіжних країн

1.Державне право зарубіжних країн як наука та навчальна дисципліна.

2.Система державного права в зарубіжних країнах.

3.Норми та інститути державного права в зарубіжних країнах.                                                                                                                                                                   Інститут державного права є сукупністю однорідних норм, що регулюють певний вид суспільних відносин.

5.Конституція- основне джерело державного права.       

6.Закон як джерело державного права. Види законів.

7.Акти органів конституційного контролю (нагляду) і судові прецеденти як джерела державного права.

8.Конституційні звичаї.

9.Договір як джерело державного права.

10.Основні риси і особливості післявоєнних конституцій зарубіжних країн(Франція,ФРН,Японія).

11. Форма конституцій

12. Структура конституцій

13. Порядок прийняття, зміни і скасування конституції.

14. Прийняття конституції представницькими органами.

15. Прийняття конституції виборчим корпусом.

16.Класифікація конституцій.

17.Права людини і громадянина. Права ,свободи та обов’язки.

18.Рівність прав,свобод та обов’язків.

19.Історичний розвиток прав і свобод. Покоління прав людини. Класифікація прав і свобод.

20.Гарантії прав і свобод.

21. Поняття громадянства (гр)/підданства/. Проблема полі громадянства. Режим іноземців.

22. Способи придбання громадянства:

23. Способи припинення громадянства

24. Особисті /громадянські/ права, свободи і обов’язки.

25. Політичні права, свободи, обовязки

26. Економічні, соціальні і культурні права, свободи, обов’язки.

27.(76) Конституція Великої Британії, її складові частини.

28. Поняття політичних партій. Функції політичних партій.

29.Основні види політичних партій в зарубіжних країнах.

 30.Організаційна структура політичних партій.

31. Партійна система зарубіжних країн. Види партійних систем.

32.Форма правління зарубіжних країн.

34. Республіка – поняття і сутність. Основні ознаки республіки. Види республік.

35.Форма державного устрою в зарубіжних країнах.

36.Унітарна держава,її ознаки.

37. Федеративний устрій, основні ознаки.

38. Розподілення компетенції між федераціїю та її суб’єктами.

39. Державний режим, його співвідношення з політичним режимом

40. Ознаки та види антидемократичного режиму

41.Ознаки і види демократичного режиму.

42.Парламентський і міністеріальний державні режими.

43.Поняття і принципи виборчого права. Активне і пасивне виборче право. Виборчі цензи.

44. Поняття і види виборів.

45. Поняття виборчої системи. Мажоритарна і пропорційна виборчі системи.

46. Поняття і види референдумів. Предмет референдуму. Формула референдуму. Народно законодавча ініціатива.

47. Виникнення і розвиток парламенту. Парламент і парламентаризм.

48. Структура парламенту і організація його палат. Заг, характеристика верхніх палат в двопалатних палатах.

49. Посадові особи палат парламенту їх правове становище.

50 Компетенція парламентів і способи їх закріплення.

51.Правове положення комітетів парламенту.

52.Статус парламентарія. Юридична природа депутатського мандата. Парламентський імунітет, індемнітет.

53.Законодавчий процес і його стадії

54.Контроль парламентів за діяльністю урядів у парламентарних країнах.

55.Глава держави : поняття, основні ознаки і види. Місце голови держави в системі органів державної влади.

56.Монарх. Правове положення. Порядок успадкування престолу

57.Президент. Правове положення президента.

58.Способи обрання президента. Перобрання президентаДля обрання на посаду президента зазвичай існують наступні умови:

59.Повноваження, обов`язки і відповідальність президента Основними повноваженнями Президента в більшості країн являются:

60. Місце уряду в системі вищих органів державної влади.

61. Види урядів (у.).

62. Склад урядів.

63. Порядок формування урядів і його залежність від форми правління.

64. Повноваження урядів.

65. Інститут конституційного контролю/нагляду/ в зарубіжних країнах (к.).

66.Початок конституційного розвитку в Північній Америці .

67. Конституція 1787 р. США і її специфічні риси

68. Біль про права . Конституційний статус особливості у США .

69. Політичні партії США .  

70. Конгрес США. Правове положення і повноваження палат . Посадові особи палат.

71. Організаційно-правові форми діяльності Конгресу США. Законодавчий процес.

72. Президент США: статус, порядок обррання , повноваження.

73. Американський федералізм.

74. Місцеве самоврядування в США

75. конституція Великобританії,її складові частини

76. Політична система Великої Британії.

77. Роль монарха Великої Британії в управлінні державою. Королівські прерогативи.

78.Парламент Великобританії,його правове положення і структура.

79.Комітети британського парламенту.їх види та повноваження.

80.Порядок формування палат парламенту Великої Британії.

81. Уряд і Кабінет Міністрів Великої Британії. Внутрішній кабінет.

82. Конституційний розвиток Францї.

83. Президент Франції. Його повноваження і місце в системі держ органів.

84. Парламент Франції. Його структура, порядок формування і повноваження.

85. Уряд Франції. Рада міністрів. Кабінет міністрів.

86. Органи конституційного контролю Франції. Порядок формування і компетенція Конституційної Ради Франції.

87. Регіональне і місцеве управління і самоврядування у Франції.

88.Початок конституційного розвитку Германії.

89. Основний Закон ФРН

90. Федерація ФРН.

91. Федеральний парламент ФРН. Правове положення і повноваження палат. Законодавчий процес в ФРН.

92. федеральний уряд і канцлер Німеччини.

93.конституційний контроль в ФРН.

94. муніципальна система ФРН.

95. Політична система Японії.

96. Конституція Японії 1947 року

97. Правове положення імператора

98. П. , його структура. Способи прийняття законів

99. Уряд , його склад і порядок формування.

Змiст

1.Державне право зарубіжних країн як наука та навчальна дисципліна.

2.Система державного права в зарубіжних країнах.

3.Норми та інститути державного права в зарубіжних країнах.                                                                                                                                                                   Інститут державного права є сукупністю однорідних норм, що регулюють певний вид суспільних відносин.

5.Конституція- основне джерело державного права.       

6.Закон як джерело державного права. Види законів.

7.Акти органів конституційного контролю (нагляду) і судові прецеденти як джерела державного права.

8.Конституційні звичаї.

9.Договір як джерело державного права.

10.Основні риси і особливості післявоєнних конституцій зарубіжних країн(Франція,ФРН,Японія).

11. Форма конституцій

12. Структура конституцій

13. Порядок прийняття, зміни і скасування конституції.

14. Прийняття конституції представницькими органами.

15. Прийняття конституції виборчим корпусом.

16.Класифікація конституцій.

17.Права людини і громадянина. Права ,свободи та обов’язки.

18.Рівність прав,свобод та обов’язків.

19.Історичний розвиток прав і свобод. Покоління прав людини. Класифікація прав і свобод.

20.Гарантії прав і свобод.

21. Поняття громадянства (гр)/підданства/. Проблема полі громадянства. Режим іноземців.

22. Способи придбання громадянства:

23. Способи припинення громадянства

24. Особисті /громадянські/ права, свободи і обов’язки.

25. Політичні права, свободи, обовязки

26. Економічні, соціальні і культурні права, свободи, обов’язки.

27.(76) Конституція Великої Британії, її складові частини.

28. Поняття політичних партій. Функції політичних партій.

29.Основні види політичних партій в зарубіжних країнах.

 30.Організаційна структура політичних партій.

31. Партійна система зарубіжних країн. Види партійних систем.

32.Форма правління зарубіжних країн.

34. Республіка – поняття і сутність. Основні ознаки республіки. Види республік.

35.Форма державного устрою в зарубіжних країнах.

36.Унітарна держава,її ознаки.

37. Федеративний устрій, основні ознаки.

38. Розподілення компетенції між федераціїю та її суб’єктами.

39. Державний режим, його співвідношення з політичним режимом

40. Ознаки та види антидемократичного режиму

41.Ознаки і види демократичного режиму.

42.Парламентський і міністеріальний державні режими.

43.Поняття і принципи виборчого права. Активне і пасивне виборче право. Виборчі цензи.

44. Поняття і види виборів.

45. Поняття виборчої системи. Мажоритарна і пропорційна виборчі системи.

46. Поняття і види референдумів. Предмет референдуму. Формула референдуму. Народно законодавча ініціатива.

47. Виникнення і розвиток парламенту. Парламент і парламентаризм.

48. Структура парламенту і організація його палат. Заг, характеристика верхніх палат в двопалатних палатах.

49. Посадові особи палат парламенту їх правове становище.

50 Компетенція парламентів і способи їх закріплення.

51.Правове положення комітетів парламенту.

52.Статус парламентарія. Юридична природа депутатського мандата. Парламентський імунітет, індемнітет.

53.Законодавчий процес і його стадії

54.Контроль парламентів за діяльністю урядів у парламентарних країнах.

55.Глава держави : поняття, основні ознаки і види. Місце голови держави в системі органів державної влади.

56.Монарх. Правове положення. Порядок успадкування престолу

57.Президент. Правове положення президента.

58.Способи обрання президента. Перобрання президентаДля обрання на посаду президента зазвичай існують наступні умови:

59.Повноваження, обов`язки і відповідальність президента Основними повноваженнями Президента в більшості країн являются:

60. Місце уряду в системі вищих органів державної влади.

61. Види урядів (у.).

62. Склад урядів.

63. Порядок формування урядів і його залежність від форми правління.

64. Повноваження урядів.

65. Інститут конституційного контролю/нагляду/ в зарубіжних країнах (к.).

66.Початок конституційного розвитку в Північній Америці .

67. Конституція 1787 р. США і її специфічні риси

68. Біль про права . Конституційний статус особливості у США .

69. Політичні партії США .  

70. Конгрес США. Правове положення і повноваження палат . Посадові особи палат.

71. Організаційно-правові форми діяльності Конгресу США. Законодавчий процес.

72. Президент США: статус, порядок обррання , повноваження.

73. Американський федералізм.

74. Місцеве самоврядування в США

75. конституція Великобританії,її складові частини

76. Політична система Великої Британії.

77. Роль монарха Великої Британії в управлінні державою. Королівські прерогативи.

78.Парламент Великобританії,його правове положення і структура.

79.Комітети британського парламенту.їх види та повноваження.

80.Порядок формування палат парламенту Великої Британії.

81. Уряд і Кабінет Міністрів Великої Британії. Внутрішній кабінет.

82. Конституційний розвиток Францї.

83. Президент Франції. Його повноваження і місце в системі держ органів.

84. Парламент Франції. Його структура, порядок формування і повноваження.

85. Уряд Франції. Рада міністрів. Кабінет міністрів.

86. Органи конституційного контролю Франції. Порядок формування і компетенція Конституційної Ради Франції.

87. Регіональне і місцеве управління і самоврядування у Франції.

88.Початок конституційного розвитку Германії.

89. Основний Закон ФРН

90. Федерація ФРН.

91. Федеральний парламент ФРН. Правове положення і повноваження палат. Законодавчий процес в ФРН.

92. федеральний уряд і канцлер Німеччини.

93.конституційний контроль в ФРН.

94. муніципальна система ФРН.

95. Політична система Японії.

96. Конституція Японії 1947 року

97. Правове положення імператора

98. П. , його структура. Способи прийняття законів

99. Уряд , його склад і порядок формування.


Нові надходження

Всього підручників:

292