Будівельний комплекс

37. Сільське господарство України (рослинництво).

а) В останні роки домінує рослинництво доміную над тваринництвом. У рослинництві переважають зернові культури. Найбільш сприятливими для розвитку рослинництва є степова і лісостепова зони. Середня врожайність зернових значно поступається аналогічним показникам західноєвропейських та північноамериканських країн, що за наявних природних умов України неприпустимо. У структурі  посівів зернових  переважає  озима  пшениця, яровий ячмінь, кукурудза, зернобобові, овес, озиме, просо, озимий ячмінь, гречка. Найбільш сприятливі для кукурудзи грунти та клімат - у районах Лісостепу та Степу. Значне місце серед зернових культур займають круп'яні культури: просо, гречка, рис. Гречка має короткий вегетаційний період — тому її використовують для пересівання загиблих від морозів озимих культур. Найвищі врожаї збирають у лісостепу, північному та центральному Степу. Рис вирощується у  Криму, Одеській та Херсонській областях. З зернобобових розповсюджені горох, віка, люпин, соя, квасоля. Україна є відомим виробником технічних культур, цукрового буряка та соняшника. Найбільша концентрація цієї культури у Вінницькій, Полтавській. Хмельницькій, Тернопільській обл. Соняшник основна олійна культура. Зосереджений на півдні країни. Найбільші площі під соняшником у Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській обл. Найвища врожайність соняшнику у північних та центральних районах Степу. Важливою технічною культурою є також льон-довгунець. Значне місце серед технічних культур займають ефіроолійні культури: коріандр, м'ята, лаванда, троянда та ін. Картоплю вирощують у всіх областях, але сконцентрована вона на Поліссі. Овочеві культури вирощують у Лісостепу та Степу. Сади найбільш поширені у приміських зонах півдня великих міст. Високоякісні сорти винограду вирощують у південній частині Криму, Закарпатті Одеській, Миколаївській, Запорізькій обл.

б) Тваринництво в Україні багатогалузеве. Основними його галузями є скотарство, свинарство, вівчарство і птахівництво. Їх частка у виробництві м’яса неоднакова. Провідне місце у структурі тваринництва займає скотарство, яке має молочно-м’ясне і м'ясо - молочне направлення. Поблизу великих споживачів розташовані потужні комплекси відгодівлі та первинної переробки великої рогатої худоби, свиней і птиці, виробництва молока. Найважливіший напрям у структурі скотарства - виробництво яловичини. Найбільша питома вага у територіальній структурі виробництва м'яса належить карпатським районам, а також територіям інтенсивного бурякосіяння. Свинарство - друга за значенням галузь тваринництва у країні. Найпоширенішою породою є велика біла. У забезпеченості населення м'ясом частка свинини, особливо її беконних сортів має зростати. Найбільше валове виробництво свинини - у Лісостепу та Степу. Питома вага вівчарства у структурі товарного тваринництва невелика - лише 2%. В Україні розводять тонкорунних, напівтонкорунних та грубововняних овець. Птахівництво забезпечує потреби населення у м'ясі птиці та яйцях. Воно зосереджене у Лісостепу та Степу. На другому місці у птахівництві качки. Виробництво качиного м'яса має тенденцію до зростання: собівартість його значно нижче, ніж курячого. Збільшенню м'ясних ресурсів та сировини для хутрообробної промисловості сприяє розвиток кролівництва. Ця галузь зосереджена в особистих господарствах.

в) Рибне господарство розвивається на основі ставків, водоймищ Дніпра, Дністра, Південного Бугу, озер, лиманів та багатьох річок. Розвиток ставкового рибництва стримується низкою факторів. Серед них - обмежені водні ресурси, слабке використання наявних ставкових ресурсів, недостатній агротехнічний та зоотехнічний рівень, погане утримання водосховищ. Теперішнє виробництво товарної риби в Україні не задовольняє потреб її населення.

Змiст

1. Будівельний комплекс.

2. Взаємодія природи і суспільства: еколого-економічні протиріччя.

3. Господарський комплекс України: його структура сфери і трансформація в ринкових умовах.

4. Демографічний чинник регіонального розвитку.

5. Економічні райони та територіальна організація господарства.

6. Електроенергетика – провідна галузь економіки комплексу України.

7. Забруднення природного середовища.

8. Загальні особливості розвитку регіонів України на сучасному етапі.

9.  Закони регіональної економіки.

10. Методи, які використовує регіональна економіка (статистичний).

11. Методи, які використовує регіональна економіка (SWOT).

12. Міжгалузевий машинобудівний комплекс України.

13. Міжнародна економічна інтеграція, перспективи вступу України до ЄС.

14. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в міжнародні структури.

15. Моніторинг навколишнього середовища та його основні завдання.

16. Науково-технічний прогрес (НТП).

17.Основні закономірності регіонального розвитку (ефективного розм виробн).

18. Основні закономірності регіонального розвитку (сталого соц-економ розв).

19. Основні правила і принципи раціонального природокористування.

20. Особливості розміщення газовидобувної промисловості України.

21. Особливості розміщення і розвитку нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості.

22. Працересурсний потенціал України.

23. Предмет, об’єкт та завдання курсу регіональної економіки.

24. Принципи та чинники розміщення транспортного комплексу України.

25. Принципи регіонального розвитку (раціонального).

26. Принципи регіонального розвитку (урахування).

27. Природно-ресурсні чинники.

28. Процес, основні види і напрямки природокористування.

29. Регіональна екологічна ситуація.

30. Регіональна економічна ситуація.

31. Регіональна економічна політика (принципи).

32. Регіональна економічна політика (сутність).

33. Регіональна соціальна ситуація.

34. Роль людського капіталу у регіональному розвитку.

35. Роль паливно-енергетичного комплексу  в економіці України.

36. Сільське господарство України (земельні).

37. Сільське господарство України (рослинництво).

38. Соціально-економічні чинники.

39. Структурний аналіз транспортного комплексу України.

40. Структурний аналіз агропромислового комплексу України в нових економічних умовах.

41. Сучасні теоретичні проблеми економічного районування.

42. Сучасний стан розвитку і регіональні особливості розміщення металургійного комплексу.

43. Характеристика міжгалузевих господарських комплексів, соціальний комплекс.

44. Характеристика основних екологічних понять.

45. Характеристика природно-ресурсного потенціалу України.

46. Характеристика хіміко-лісового міжгалузевого комплексу.

48. Чинники розвитку регіональної економіки.

49. Чинники регіонального розвитку.

50. Чинники регіонального розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292