Банківське кредитування фізичних осіб

Тема 8. Практичні аспекти застосування програмного комплексу Б2 при кредитному обслуговуванні банками фізичних осіб

КРОК 1 СТВОРЕННЯ КОНТРАГЕНТА Визначення.

Контрагенти - клієнти, що мають рахунки або операції в банку.

Бізнес партнери (БП) - це юридичні, фізичні особи, а також їх сукупність (група) пов'язані з діяльністю банку, у тому числі і ті, що не є його контрагентами.

Зв'язки між БП - описують, яким чином БП взаємодіють між собою.

Контрагенти. Підсистема служить для зберігання і обліку клієнтів банку. В якості клієнтів, за якими ведеться облік в цьому завданні, можуть бути суб'єкти господарської діяльності (різних форм власності та організаційно - правової структури) або фізичні особи, які мають встановлені з банком постійні або тимчасові відносини, які стосуються банківських операцій, передбачених чинним законодавством. Для внутрішньобанківських рахунків АБС Б2, відкривається власна картка банку з кодом рівним 1-це, на яку згодом створюються власні рахунки банку. Система дозволяє ввести облік паспортних даних, статистичних даних, даних про реєстрацію в ДПА та Держадміністрації, даних про фізичну/юридичну адресу, контактну інформацію та інші додаткові дані.

Бізнес-партнери. Завдання призначене для обліку Бізнес-Партнерів, дозволяє визначати типи зв'язків між Бізнес-Партнерами, а також «ролі», в якій може виступати Бізнес-Партнер по відношенню до іншого Бізнес-Партнеру або контрагенту.

Основні дії при роботі з підсистемою

-     Введення контрагента

-     Введення бізнес-партнерів

-     Створення зв'язків між бізнес-партнерами

-     Створення контрагенту анкети фінмоніторингу

-     Зміна даних

-     Закриття контрагента

-     Авторизація відкриття, зміни, видалення

Додавання контрагента. При додаванні нового контрагента необхідно ввести або вибрати з відповідних довідників значення основних параметрів на вкладці «Запис». Після введення основних параметрів система запропонує ввести додаткові параметри, зазначені адміністратором як обов'язкові для даного типу контрагента.

Зміна контрагента - можна змінювати значення всіх основних параметрів контрагентів крім коду та філії (якщо відображається) контрагента. Адміністратором може бути обмежене зміна значень полів: "Категорія", "Чинний кредитний рейтинг НБУ", "Чинний кредитний рейтинг (внутр)", "Категорія кредитних операцій". Значення параметрів: "Тип", "Ідентифікаційний код", "Код інсайдера (К060)", "Ненадійний клієнт", - можна змінювати тільки при наявності прав на відповідні операції зміни введених значень.

Видалення контрагента - якщо немає жодного відкритого по контрагенту рахунку, то можливе видалення контрагента.

Про факт виконання зазначених операцій формується запис в "Журналі контрагентів" із зазначенням часу виконання операції та імені користувача.

Створюємо нового контрагента. Для цього необхідно в панелі інструментів вибрати «Контрагенти» та зайти на закладку «Котрагенти (NEW)»

Контрагенты Сделки Справочник НБУ swifi

Контрагенты (NEW}

Подотчетные лица контрагентов {NEW)

 

Контроль контрагентов

 

История доп.параметров контрагентов

 

Лимиты

 

История изменения рейтинга контрагента

 

Рейтинги контрагента

 

Рейтинги контрагента 1

V

Генеральные соглашения

 

Мастер обслуживания клиента

V

Обслуживание клиента

 

Векселя

V

Списки Black, Grey, Банкроты

 

Письма клиентам

 

Доп.параметры контрагентов 2

H

WBM

V

Журнал контрагентов

 

Журнал доп.параметров контрагентов

 

Анализ деятельности клиентов

V

Бизнес-Партнеры

H

Изображения

Y

Настройки

 

 

Для того, щоб зайти на форму створення, вибираємо ^

Заповняємо вкладку «Параметри» в формі як показано на рисунку нижче. Тип контрагента - ФЛР - фізична особа - резедент. Обов'язковою умовою є проставлення тачпоінт «Синхронизировать с БП», оскільки даний пункт надасть змогу нашому контрагенту бути засновником, власником чи асоційованою особою юридичної особи. Також потрібно записати код новоствореного контрагента, що дозволить зручно здійснювати його пошук в базі даних системи.

Альтернативний ідентифікаційний код контрагента. В якості альтернативного коду може бути ідентифікаційний код контрагента, привласнений органом реєстрації, але сформований з порушеннями. Якщо система не дозволяє вводити в поле "Ідентифікаційний код" неправильні коду, то в поле "Ідентифікаційний код" можна вести код, який вимагає система, а в полі "Альтернативний код" ввести код, присвоєний органом реєстрації.

В ЁЗ

Идент кед

Альтерн кед

Використовується для автогенерації коду

Печкин Петре Петрович

Обознач

3325

Печкин Петре Петрович

Кр. Наим.

Ангп наим

А

10

Мега клиент

Категория

Щ, Контр агенты (New) Тип

5

ФЛР

І-

 

 

Наименование

Pechkyn Petro Petrovych

 

< >

Паспорт (Параметры^ НА/Гссадм Адрес Рейтинг Дсп информация Доп информация Ф Л Год

 

Форма собственности (К080';

IE

804

UKR

99

Інші

Страна р&зидентности(К040) Код инсайдера (КОБР)

Т

 

И н СТІ-1Г-/Ц11 о н н ы й_с е кто р [ КО 7 0)

2

Інше (для новостворювані

4 -

Тип предприятия в гос реестре ҐК050'

0

Інше (для фізичних осіб (

І.

Ответственный Состояние

 

CREATOR

 

 

2

Введен

 

31 10.2011

Регистрация в банке Дата закрытия

Отрасль экономики (К090)

Виды экономической деятельности (К 110}

|І Інше (для фізичних осіб І

І

І

1 2 J 3 J 4 5

 

Кед вида клиента банка (К013)

О

Не определено

 

Ко\ типа контрагента (К014)

І3 \

Фізична особа

 

Ш

Инхронизировать с ЕП

 

При заповненні стислого найменування кирилицею (створення / клонування КА), альтернативного найменування заповнюється транслітерувати значенням стислого найменування

Запись Дог; параметры

 

• І

V' І С ▼ ?

1 из 1 00 [не Есе)

+ ж — О Цикл ✓ X і м ^

 

Деякі коди типів контрагентів "прошиті" в різних підсистемах в програмному коді програми та об'єктів бази даних. Тип контрагента є ключовим параметром для розмежування прав доступу до контрагентів і додатковим параметрам контрагентів.

За суті та резидентності типу контрагента визначається:

-     Набір параметрів контрагентів на формі "Контрагенти"

-     Набір перевірок параметрів контрагента та його рахунків.

При додаванні нового контрагента (або бізнес-партнера) або зміну реквізитів існуючого, за умови, що тип контрагента (або бізнес-партнера) підлягає перевірці, реквізити передаються на перевірку, а проводка документів по рахунках контрагента або пов'язаного з ним бізнес-партнера блокується. Також проводка документа блокується, якщо передані реквізити на перевірку (або збігу знайдені) бізнес- партнерів, які пов'язані з бізнес-партнером контрагента за типом зв'язку із зазначеним ознакою «Підлягає перевірці за списком терористів».

Переходимо на вкладку «Паспорт». Заповнюємо основні параметри. Код України щодо резедентності - 804.

В насупній вкладці «ГНА/Гос.адм. Зарповняємо лише ті поля, котрі стосуються Податкової адміністрації (ГНА) за заразком, поданим нижче.

Тип реєстру - Код і найменування типу державного реєстру, в якому зареєстрований даний контрагент.

Реєстраційний номер - Реєстраційний номер контрагента. Присвоюється органом реєстрації

Дата реєстрації - Дата реєстрації контрагента. Параметр обов'язковий у зв'язку з використанням його в налаштуваннях автоматичного віднесення інформації до фінмоніторингу.

Орган реєстрації - Орган, який здійснив реєстрацію контрагента (наприклад, районна державна адміністрація р. N

На вкладці «Адрес» максимально заповняємо основні параметри, крім параметрів BIC та SWIFT

 

И І а

Код

Иденг код

Альтерн. Код

ФЛР

3325

7B78745G31

Щі Контр агенты (New) Тип

Ш

 

Наименование

Печкин Петре Петрович

 

3325

Кр. На и м

Англ наим.

Обознач.

*E

10

M era клиент

Категория

Печкин Петре Петрович

Pechkyn Petra Petrovych

 

Паспорт Параметры ГНА / Гос адм^Адрес^ейтинг Доп.информация Дсп информация Ф.Л. Год

Адрес Страна Город

 

Юридический адрес

 

Разложить Копировать в Юр.Адрес

804 UKR 1 Инд

4Ё000 Обл

"ернопіпьська Район Тернопільський

Тернопіль Ул.

Весела д 1 кв. &

 

Регион

1& ернопільська обласна

 

 

 

Домашний телефон Мобильный телефон Факс

 

 

 

Контактная информация

Эл.почтовый ящик

Имя и адрес (SWIFT}

* ►

BIC

КРОК 2 АВТОРИЗАЦІЯ

Після заповнення даних параметрів, контрагент може вважатись створеним. В списку інших контрагентів він буде відображатись зеленим кольором. Щоб ми могли здійснювати з ним подальші операції, його необхідно авторизувати, що

Лі

Забезпечується наступним чином: На панелі _^_вибираєм вкладку «Авторизація» та «Аворизировать».

1.                                                           Призначення            угоди

2.                                Форма               угоди

Для того, щоб знайти свого контрагента серед інших клієнтів, потрібно за допомогою клавіші F6 викликати форму пошуку та ввести код контрагента.

Якщо операція проведена успішно, контрагент повинен відображатись чорним кольором.

КРОК 3 СТВОРЕННЯ КРЕДИТНОЇ УГОДИ

3.особливості угоди

4. Додаткові змінні підтипу угоди

Типи кредитних угод в підсистмі «Кредити+»

-    Дозвіл на кредитування (351)

-     Кредитна лінія (350)

-     Комерційний кредит (352)

-     Кредит фіз.особи (355)

-     Розстрочка (356)

-      Транш (353)

-     Забезпечення (357)

-     Овердрафт (309)

-     Забезпечення овердрафту (310)

-     Генеральний договір (364)

Перед початком роботи з угодами Кредити +, в першу чергу, необхідно перевірити коректність налаштування наступних довідників:

-     Довідник / Кредити / Типи кредитів & RICOS (1-ша частина)

-     Довідник / Кредити / Типи кредитів R & ICOS (2-а частина)

-     Довідник / Кредити / Цільове призначення кредиту

-     Угоди / Кредити / Настройка / Основні балансові рахунки обліку заборгованості

-     Угоди / Кредити / Настройка / Балансові рахунки обліку заборгованості та доходів

-     Угоди / Кредити / Настройка / Типи операцій по дох. / Витр. Для кредитів

Тепер переходимо безпосередньо до видачі кредиту клієнту. Для цього в панелі інструментів знаходимо «Сделки» Кре, тьі+ Кр.д ггьі физ. Лица

Сделки Справочник НБУ SWIFT Бухгалтерия Администратор Окно Справка Сделки

Сделки по типам                                 ►

Кредитная линия Кредит от нерезидента Транш: +

Обеспечение кредитач- Новое

Разрешение на кредитование

Прочее                                                £

Разбор документов по сделкам Документы по сделкам Платежи

FX ММ

Кредиты+

Овердрафты

Р а ссчетн о-кассовое обслуживание А бон платы, комиссии, per, платежи Платежи населения Акции

Коммерческий кредит Рассрочкач-

Депозиты физлиц Депозиты ЮЛ Начисления %% по счету Формирование резервов

 

У формі створення нової операції заповнюємо основні параметри. В параметрі «Код» через заповнення коду контрагента автоматично заповнюються основні дані клієнта. В параметрі «Тип» вибираємо КФЛ - кредити фізичним особам.

Після цього нажимаємо «Вперед» та переходимо на форму параметрів кредиту. Проставляємо тачпоінти, задля можливості редагування параметрів після створення кредиту.

В наступній формі платежів відображений графік погашення тіла кредиту, відповідно до заданих попередньо умов.

Нажимаємо «Вперед» та переходимо до вкладки «Проценти», де відображенні основні умови нарахування та сплати процентних платежів. Відповідно,

Зазначається, що кредит діє 3 31.10.2011 р., наданий під 10% річних, період сплати процентів здійснюється 1 числа кожного місяця, нарахування 31 числа.

Мастер за ведения сделки                                                                   і

В' іма»

%%

 

 

 

 

Начислено по Погашено К погашению

 

 

 

 

Прогноз, сумма % Начислено

Просрочено

Метод начисления 1

Действует с

База

31 10,2011

10 Нет

Її

Ежемесячь

*

День

31

 

2

| Факт/360

Тип начисления \2

Валюта %% |&80 || ЦАН М/Р

Пересмотр %% т

 

Действует с

Период

День оплаты Начало

3

31.10.2011

1

31 30.11.2011

 

Начислять По факту т

Не проверять начисление пс Прекратить начисление с Принятие иска судом

 

 

 

Основание для остановки начисления

 

Начисления возобновлены с

 

Оплатить до 1 Начало

%%

 

Дальше вкладка «Рахунки». Тачпоінт «Вікривати рахунки автоматично». Дозволить автоматично створити основні рахунки по кредитній угоді.

Мастер заведення сделки

Вкладка «Комісії» дозволяє вибрати комісійні платежі по кредиту шляхом визначення пакету нарахування комісійних платежів.

Основні параметри кредиту введенні, тому переходимо до останнього кроку - збереження та внесення кредитної угоди в базу даних. Для цього потрібно натиснути «Готово».

Якщо збереження пройшло успішно, кредит відображатиметься в списку кредитів, наданих даною банківською установою.

Кредит физ, лицй

Номер

От

С

По Код

Пс Ко£ Пересмотр Сумма Ко,с

Ват Н

1

1/УШ2011/10/510&

31.10.2011

31.10.2011

31.10,2012 3325

5

10

31.10.2011

10,000.00 960

Идгі

 

ЩСШН1/10/4806

31.10.2011

31.10.2011

31.10.2012 3241

2

55

31.10.2011

1,000.00 980

Иль

 

УУСШО11/10/4788

31.10.2011

31.10.2011

12.04.2012 4314

5

10

31.10.2011

1,000.00 980

Иль

 

1Л/СШ011/10/4786

31.10.2011

31.10.2011

31,10.2016 4618

2

55

31.10.2016

50,000.00 980

ІШ

 

\Л/СІ_/2011/10/4727

31.10.2011

31.10.2011

31,10.2012 4322

5 5

10

31,10.2011

50,000.00 980

Иде- идь

 

Иусшон.Ч 0/4726

31.10.2011

31,10.2011

31.10.2012 4322

10

31.10.2011

50,000.00 980

 

\Л/Ш2011/10/4606

31.10.2011

31.10.2011

16.04.2,013 4305

5

10

31,10.2011

1.100.00 980

Идь

-

УУШ2011/10/4567

31.10.2011

31.10.2011

31,10.2012 4305

 

10

31.10.2011

100,000.00 980

ІШ

\Л/СІ_/2011/10/4466

31.10.2011

31.10.2011

31.10.2012 3219

5 2

10

31.10.2011

2,000.00 980

И АН ІШ

 

УУСШОН/10/4426

31.10.2011

31.10.2011

31,10.2018 3278

55

31.10.2011

30,000.00 980

 

У\/СІ_/2011/10/4391

31.10.2011

31.10.2011

31,10.2018 3278

2

55

31.10.2011

30,000.00 980

ЩҐ

 

У\/СІ_/2011/10/4226

31,10.2011

31.10.2011

30.04.2,012 5236

5

10

31.10.2011

506,000.00 980

Іш

 

WCL/2011/10/4027

31.10.2011

31.10.2011

31,10.2012 5408

5

10

31.10.2011

0.00 980

Іш

 

WCL/2011/10/4007

31.10.2011

31.10.2011

30.10.2012 5408

 

10

31,10.2011

10,000.00 980

Иді-

 

\Л/СІ_/2011/10/3966

31.10.2011

31.10.2011

31.10.2012 5408

5

10

31,10.2011

14,000.00 980

ЦАІ

 

У\/СІ_/2011/10/3946

31.10.2011

31.10.2011

30.10.2012 5408

5

10

31.10.2011

10,000.00 980

Идр

 

\Л/СІ_/2011/10/3906

31.10.2011

31.10.2011

30,10.2012 5408

 

10

31.10.2011

10,000.00 980

ІШ

 

У\/СІ_/2011/10/3866

31.10.2011

31.10.2011

31,10.2012 5408

5

10

31.10.2011

10,000.00 980

Ши

 

У\/СІ_/2011/10/3826

31.10.2011

31.10.2011

30.10.2012 5408

5

10

31,10.2011

10,000.00 980

Ц АН

 

1/\/СІ_/2011/10/3806

31.10.2011

31.10.2011

31,10.2012 5408

5 5 5

10

31.10.2011

10,000.00 980

Иль иль идн

КР003608

31.10.2011

31.10.2011

31.10.2012 5410

10

31.10.2011

50,000.00 980

КР003511

31.10.2011

31,10.2011

30.04.2012 5312

10

31.10.2011

5,000.00 980

 

\Л/СІ_/2011/10/3474

31.10.2011

31.10.2011

31.10.2016 5217

2

55

31.10.2011

50,000.00 980

Идь

 

У\/СІ_/2011/10/3473

31.10.2011

31.10.2011

31,10.2016 5216

2

55

31.10.2011

100,000.00 980

 

\Л/СІ_/2011/10/3450

31.10.2011

31.10.2011

30,04.2.012 5344

5

10

31.10.2011

200,000.00 980

Идн

 

WCL/2011/10/3426

31.10.2011

31.10.2011

31.07.2012 3223

5

10

31.10.2011

8,000.00 980

Идь

 

1Л/СІ_/2011/10/3433

31.10.2011

31.10.2011

31,10.2012 3219

&

10

31.10.2011

5,000.00 980

Иль]

 

№Ш2011/10/3409

31.10'. 2 011

31.10.2011

130.06.2012 І5344

5

Гщ

31.10.2011

50,000,001980

Идн

 

№Ш2011/10/3346

31.10.2011

31.10.2011

31,10.2016 5405

2

55

31.10.2011

150,000.00 980

Иль

 

В Цщ

 

Таблица | Запись) Параметры ] Документы

4 і - V щ : - т

М

Сделки [ Ожидаемые документы ] Порожденные сделки ] Упр. Учёт]

1

Ш м ? ^ с #

 

КРОК 4 РЕДАГУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ДОГОВОРУ

 

До прикладу поміняємо

Для зміни параметрів договору нажимаємо на значок процент із 11 на 15%. Для цього:

Після цього деякі із параметрів кредитного договору стають активними для змін. Після зміни нажимаємо «Змінити», після чого всі здійсненні зміни збережуться в договорі. Таким самим чином можемо змінювати тип нарахування проценту, методи оплати процентів, стан обслуговування кредиту, тощо.

КРОК 5 ЗДІЙСНЕННЯ ОСНОВНИХ ОПЕРАЦІЙ ПО КРЕДИТУ. 5.1. Видача кредиту.

Для того,

Всі основні операції із кредитом здійснюються через вкладку щоб основна сума була зарахована на рахунок клієнта чи видана через касу банку, необхідно здійснити операцію видачі кредиту.

Комиссия

Верифицировать

Передать на верификацию

Утвердить разрешение на кредитование

Передать в КО

Выдать

Сксрреістирсеать обязательства

Погасить Проценты

Добавить новый залог

Пролонгация\просрочка

Распределить сумму к погашению

Работа с ценностями

Изменить тип

Перенос задолженности

Вынос ссудной задолженности на просрочку

Зачислить на счет корреспондента

Прекратить начисления с...

Установить дату продажи кредита

В діалоговому вікні відображатиметься сума видачі та метод (через касу,

 

Т.д.),

А

Також

Рахунок

Платежу.

Призначення

 

Відповідна операція буде відображена у документах кредиту.

5.2. Нарахування та сплата процентів.

У вкладці

Вибираємо «Проценти» та «Нарахувати до» щоб здійснити

Одночасне нарахування всіх процентних платежів. Для нарахування лише поточного платежу потрібно вибрати «Нарахувати».

Вибираємо дату закінчення кредитної угоди та нажимаємо «Прийняти».

Відповідна операція відобразиться в документах угоди.

Для погашення нарахованих процентів:

 

Утвердить разрешение на кредитование

Передать в КО

Выдать

Скорректировать обязательства

Погасить

Проценты

Добавить ноеый залог

Прол о нгация\ просрочка

Распределить сумму к погашению

Работа с ценностями

Изменить тип

Перенос задолженности

Вынос ссудной задолженности на просрочку

Зачислить на счет корреспондента

Прекратить начисления с,..

Установить дату продажи кредита

Передача иска в суд

Полное погашение

Перестроить график аннуитетом

Начислить Начислить до Погасить Перенос

Установить дару начислено по

Не проверять начисление по

Вынести на безнадежные доходы

Списать безнадежные доходы

Изменить график погашения %%

Восстановить автоматический график погашения %%

Вибираємо метод погашення та вводимо суму, яка має погашатись із параметру «Сума до погашення».

Дана операція повинна відобразитись в документах угоди

5.3. Нарахування та сплата комісії.

Схема роботи з комісійними платежами має наступний вигляд

"73Г*

Оплатл

Іїерг»« щирочччн Рйїаеад кепимнй

Комиссия

1

11К' ■

Фикщин

Каесчітїгс) *№ис(зню Нзч-ІЕГИТЬ К0НШН№0 Р^чцтлтгь и начислить «осчссию

Пересчитать ожпдаеїчьіе документы

 

Выдать

Скорректировать обязательства Погасить

Доб^ЕНТЬ НОБЫЙ нлог

Проценты                            > ™

Пролонгаиия\просрочкй

Распределить сунну к погашению

Работа с ценностями

Изменить тип

Перенос нлопженностп

Зачислить на счет корреспондента

Вынос ссудной задолженности на просрочку

Качнемте рассчигль

■начігґитй ДО

Нйвштъ

У(Т*квнт&ііту нвчнсгч»« по

Нї прсрсрдти н4ч"(Д|Єнп<! ПП

ІІЖИТЇ грзф»* погвіие^ИЬ

Прекратить начисления с...

 

Нарахування комісії відбувається через операцію «Розрахунок/Нарахування»

 

Комиссия

Верифицировать

Передать на верификацию

Утвердить разрешение на кредитование

Передать в КО

Быдать

Скорректировать обязательства

Погасить

Проценты

Добавить новый залог Пролонгация\просрочка Распределить сумму к погашению

Расчет\начисление Оплата

Перенос просроченной задолженности Разовая комиссия

Рассчитать комиссию Начислить комиссию Рассчитать и начислить комиссию

 

У формі, яка з'явилась, потрібно вибрати правило нарахування та ввести термін закінчення кредитної угоди.

..Х...3.а.крь!Ть..

В разі успішно здійсненої операції повинна з'явитись наступна форма, де відображені всі дії чи помилки в нарахуванні.

Результаты рзсчетз начисления А&онп.іат и Комиссий

Змiст

Нові надходження

 • Авдий Л И
  Инвестирование
 • Радецкая Л
  Управленческий учет
 • Автор невідомий
  Розміщення продуктивних сил України
 • Н.Н.Філіпінська
  Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг
 • Автор невідомий
  Регіональна економіка
 • Зінченко С.Г
  ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
 • Автор невідомий
  Математичне програмування Постановка задач математичного програмування
 • Михеева Л В
  История педагогики и общей перагогикы
Всього підручників:

292

 • Карта сайту

Действие

Статус

Тип об"ьекта

Код

Всего

Успешно

Ошибок

Расчет и начисление по сделке

Успешно

Сделка

58122

2

2

0

 

Действие

Статус

 

Тип объекта

Код

Beere

Успешно

Ошибок

 

 

Расчет по правилу

 

Успешно

 

 

Правило аик

1003

1

1

0

 

D

Начисление по правилу

 

Успешно

 

Правило аик

1003

1

1

0

 

 

Действие

Статус

 

 

Піп объекта

Код

Beere

Успешно

Ошибок

 

 

 

Начисление по расчету

Успешно

 

 

Sl Расчет аик

4Є89Є

1

1

0

 

 

 

Комиссия ПС граєилу №1ССЗ за перисд с 31.1С.2С11 пс 31.1С.2С12

 

 

 

Действие