Банківське кредитування фізичних осіб

Тема 3. Особливості споживчого кредитування фізичних осіб

Споживчий кредит - це кредит, який надається фізичним особам на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку. Сутнісна ознака споживчого кредиту - кредитування кінцевого споживання. Споживчий кредит дає змогу населенню споживати товари і послуги до того, як споживачі спроможні їх оплатити.

Головними параметрами споживчого кредиту є : 1) доступність кредиту; 2) величина відсоткової ставки; 3) строки надання і погашення; 4) здатність позичальника повернути кредит.

Суб'єктами споживчого кредиту є банки і торгівельні заклади( кредитори) та населення ( позичальники).

Об'єктом споживчого кредиту є витрати, пов'язані із задоволенням потреб населення. Заведено поділяти ці витрати на дві групи: 1) витрати на задоволення потреб поточного характеру( придбання товарів в особисту власність); 2) витрати на задоволення потреб капітального або інвестиційного характеру( будівництво житла, утримання нкрухомого майна).

Технології банківських кредитних операцій з фізичними особами в сфері кредитування мають ряд особливостей.

Комерційні банки надають кредитит фізичним особам у розмірах, що визначаються виходячи із вартості товарів і послуг, які є об'єктом кредитування. Розмір кредиту на будівництво, купівлю і ремонт житлових будинків, садових будиночків, дачних та інших будівель визначнються в межах вартості майна, майнових прав, які можуть бути передані банкові в забезпечення фізичною особою, та сумою її поточних доходів, за винятком обов'язкових платежів. Строк кредиту встановлюється залежно від цілей, об'єкта кредитування, розміру позики, платоспроможності позичальника.

Фізичні особи погашають споживчі кредити шляхом перерахування коштів з особистого вкладу, депозитного рахунку, переказами через пошту або готівкою.

Специфіку має й банківський аналіз кредитоспроможності фізичної особи - позичальника. Він здійснюється за бальною системою оцінки надійності позичальника. При цьому оцінюються такі основні критерії: професія, стаж роботи, житлові умови, сімейний стан, річний доход, тижневий заробіток, кредитні рекомендації, володіння нерухомістю.

Якщо споживче кредитування клієнтів банки здійснюють під заставу нерухомості, споживчий кредит трансформується в іпотечний. У подібних випадках кредитний договір доповнюється окремим договором застави.

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292