Аналіз показників фінансової стійкості

Аналіз показників фінансової стійкості

Проаналізувавши фінансову стійкість ЗАТ «Дніпробуд» маємо висновки: підприємство має нормально стійкий фінансовий стан, про що свідчать показники коефіцієнта забезпечення оборотних активів власними коштами, а також коефіцієнти фінансової стійкості, фінансової незалежності та стабільності. Значення показників знижувались, але залишились майже у нормі. Вплинуло на це зростання зобов’язань, насамперед залучення довгострокових кредитів банків у 2006 р. на суму 10269,5 тис. грн. та зменшення власного капіталу (на 9% за весь період), однак ЗАТ «Дніпробуд» зберегло фінансову стійкість, хоча протягом періоду, що аналізується, вона суттєво знизилась.

Наявність власних оборотних коштів зменшувалася протягом всього періоду, так у 2004 р. цей показник становив 4619,1, у 2005 р. знизився до 2755,8, а в 2006р до 2230,9. Тобто за три роки власні оборотні кошти зменшились на 2388,2 тис. грн. Це пояснюється збільшенням  короткострокових зобов’язань (у 2,5 рази за весь період) та зменшенням оборотних активів (на 1060,6 тис. грн. за весь період). Тобто операційна діяльність фінансується більшою мірою за рахунок зобов’язань, а не оборотних активів. Так за весь період короткострокові зобов’язання зросли на 157%, а оборотні активи на 15%, найбільші темпи росту короткострокових зобов’язань спостерігались у 2006 р., що склало 241%.

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами  показує, яка частина матеріальних оборотних активів фінансується за рахунок засобів чистого оборотного капіталу. За весь період цей показник скорочувався (0,85; 0,81; 0,51), але був межах норми, тобто більшим, ніж 0,1. Тобто  структура підприємства була задовільною, а підприємство платоспроможним. Найкращою ситуація була у 2004 р., коли показник був найвищим і становив 0,85.

Коефіцієнт забезпечення запасів власними коштами характеризує частку власних оборотних коштів у запасах і затратах. Протягом всього періоду показник знижувався (2,84; 1,92; і 1,72), але так і не досяг оптимального значення (0,5 – 0,8), значення показника було суттєво вищим за норму.  Така ситуація пояснюється зростанням поточних зобов’язань, так у 2006 р. вони зросли на 241% (1535 тис. грн..), а за весь період на 157% (1327,6%).

Коефіцієнт маневреності власного капіталу поступово знижувався (0,36; 0,24; 0,19), у нормі він був лише у 2004 р. – це позитивно характеризує фінансовий стан підприємства, але далі ситуація погіршилась. Тобто в 2004 р. частина власного капіталу, що використовувалась для фінансування поточної діяльності дорівнювала 0,36, в 2005 р. 0,24, а в 2006 р. 0,19. Така ситуація пояснюється зростанням поточних зобов’язань, так у 2006 р. вони зросли на 241% (1535 тис. грн..), а за весь період на 157% (1327,6%), оборотні активи знижувались (за весь період на 20%), знижувався і власний капітал, однак темпи зниження власних оборотних коштів були швидшими, ніж темпи зниження власного капіталу (9%) – так як у 2006 р. статутний фонд було збільшено на 500 тис. грн. (це пояснює несуттєве зниження власного капіталу).

Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів за весь період знизився, у 2004 р. становив 0,4, у 2005 р. знизився до 0,15, але у 2006 р. дещо зріс до 0,28, тобто та частина власних оборотних коштів, яка перебуває у формі грошових коштів, що мають абсолютну ліквідність зменшувалась, а це негативна тенденція. Відбувалось це за рахунок зменшення коштів майже у 3 рази (найбільші темпи зниження у 2005 р. – 77%) та за рахунок зменшення власних оборотних активів, особливо за рахунок росту поточних зобов’язань (найбільші темпи росту у 2006 р. – 241%).

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів зріс з 0,004 до 0,4, пов’язано це із залученням довгострокових зобов’язань, так у 2006 р. ЗАТ «Дніпробуд» залучило довгострокових кредитів банків на суму 10269,5 тис. грн., разом з тим у 2006 р. (як і в 2005 р.) підприємство не отримало прибутку – все це свідчить про незадовільний фінансовий стан акціонерного товариства.

Коефіцієнт мобільності у 2004 р. був оптимальним і становив 0, 67, що більше, ніж 0, 5, але далі показник знизився до 0,39 (у 2005 р.) і до 0,22 (у 2006 р.), що свідчить про зниження ефективності господарювання. Вплинуло на це зниження оборотних активів (найбільші темпи зниження у 2005 р., становили 38%, за весь період знизились на 19%) та ріст необоротних активів (найбільші темпи росту у 2006 р. – 128% , за весь період 139%).

Індекс постійного активу за весь період збільшився, з 0,64 у 2004 р. до 0,76 у 2005 р., та до 1,68 у 2006 р., що розцінюється як негативна тенденція. Пов’язано це зі швидкими темпами росту необоротних активів (за весь період на 139%, найбільші темпи росту у 2006 р. – 128%) порівняно зі зниженням власного капіталу (на 9% за весь період).

Коефіцієнт фінансової стабільності характеризує співвідношення власного капіталу до позикового. За весь період цей показник суттєво скоротився, але був у межах норми, тобто більшим, ніж 0,8 (15,16 у 2004 р., дещо зріс у 2005 р. до 17,91 – такі значення пояснюються відсутністю залучених довгострокових зобов’язань та деяким зниженням поточних зобов’язань за ці два роки; але у 2006 р. показник знижується до 0,94, проте залишається в межах норми, пов’язано це зі збільшенням поточних зобов’язань у 2006 р. на 1535,5 тис. грн. та залученням довгострокових кредитів банків на суму 10269,5 тис. грн.) Значення цього показника у 2004 р. свідчить про те, що на кожну гривню залучених коштів припадає 15,16 грн. власних коштів (відповідно 17,94 грн. у 2005 р. та 94 коп. у 2006р.) Перевищення власних коштів над позиковими свідчить про стійкий фінансовий стан і відносну незалежність від зовнішніх фінансових джерел, що спостерігалось у 2004-2005 рр., але у 2006 р. ситуація погіршилась.

Коефіцієнт фінансової незалежності у 2004 р становив 0,93, що  про фінансову незалежність та стійкість, у 2005 р показник зріс до 0,95, що було безумовно позитивною тенденцією,  у  2006 р. показник знизився до 0,48, що вже менше за нормативне значення (>0,5). Причиною стало зменшення власного капіталу (на 9% за весь період).

Коефіцієнт фінансової залежності зріс за весь період, у 2004 р. він становив 0,06, у 2005 р. 0,05, ці показники знаходяться в межах норми, тобто менші, ніж 0,5, але у 2006 р. коефіцієнт зріс до 0,52, що трохи більше норми – це свідчить про зростання фінансової залежності підприємства від кредиторів. Такі зміни пов’язані із зростанням зобов’язань у 2006 р., так поточні зобов’язання зросли на 1535,5 тис. грн.., а довгострокові кредити банків на 10269,5 тис. грн.

 Коефіцієнт фінансового ризику показує, скільки одиниць залучених засобів припадає на кожну одиницю власних. За весь період відбулося зростання показника (0,07; 0,06; 1,07), ці значення перевищують нормативне значення < 0,2. Це свідчить про збільшення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто у підприємства знижується фінансова стійкість.

Коефіцієнт фінансової стійкості знизився з 0,93 в 2004 р. до 0,91 у 2006 р., але ці показники не суттєво перевищують норму (0,75 – 0,9); найгірше значення цього показника спостерігалось у 2005 р. 0,95. Причиною стало збільшення довгострокових зобов’язань та зменшення власного капіталу, про що вже не раз згадувалось вище. Підприємство має досить невисоку платоспроможність.

 

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292