Останні знаходження

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 977
Мазур Наталія Михайлівна
Iнтернет магазин дитячих товарів 856
план на тему Кофейня
Бизнес 622
Шаламова О.В
Бізнес мобільного салона краси «Beauty 911» 500
Автор невiдомий
Будівельний комплекс 832
Волинська держава
Галицько 1255
Чередниченко Г.А
Капiтал i наймана праця 628
Автор невiдомий
Матеріальне виробництво 1720
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 6426
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 6785
Автор невiдомий
Підприємство як суб’єкт господарювання 898
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 626
Автор невiдомий
Состав и виды бухгалтерской отчетности 677
Автор невiдомий
Соціологія та її функції 689
Автор невiдомий
Суперечливий характер впливу ринкових вiдносин на економiчнi iнтереси сусьпiльства 548
Чередниченко Г.А
Товарне виробництво 532
Автор невiдомий
Франція в часи Мазаріні 665
Автор невiдомий
Криві другого порядку на площині 735
Автор невiдомий
Стан рекреаційного комплексу України 701
Автор невiдомий
Колоніальна політика Англії 624
Автор невiдомий
Виробництво туризму для молоді 514
Автор невiдомий
Крестьянская война тайпинов 1850 693
Автор невiдомий
Образы монархии и политические слухи 702
Автор невiдомий
Великі Географічні відкриття 980
Автор невiдомий
Тенденції розвитку страхування 852
Автор невiдомий
Функції організації робочих місць співробітників СПО 552
Автор невiдомий
Соціокультурна зумовленість філософії 2570
Співак В.А
Історія виникнення Європейських Співтовариств 1655
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 890
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 503
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 491
Автор невiдомий
РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 651
С.В. Мищенко
Совершенствование безналичных розничных платежей 2415
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 479
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 786
Автор невiдомий
Аналіз показників ділової активності 498
Автор невiдомий
Аналіз показників оборотності оборотних коштів 520
Автор невiдомий
Аналіз показників рентабельності 670
Автор невiдомий
Аналіз показників фінансової стійкості 522
Автор невiдомий
Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар» 940
Автор невiдомий
Антикризове управління підприємством 1005
Автор невiдомий
Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств 882
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 696
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 632
Автор невiдомий
Значення цивілізаційної парадигми 1821
Автор невiдомий
Использование формул комбинаторики в классической схеме 577
Автор невiдомий
МЕТОДИКА “ПІКТОГРАМИ” 899
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 2849
Автор невiдомий
Організація страхування та характеристика страхових потоків 2110
Автор невiдомий
Основи теорії держави і права 862
Автор невiдомий
Охорона природи та рекреаційна діяльність 473
Автор невiдомий
Правоохоронна і правозахисна діяльність 676
Автор невiдомий
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 990
Автор невiдомий
Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 3443
Васильева Е.Е. Васильев В.Ю
Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить 760
Автор невiдомий
Сутність і склад державних фінансів 536
Автор невiдомий
Условные вероятности 895
Автор невiдомий
Філософія Нового часу та епохи Просвітництва 705
Автор невiдомий
Фінансові відносини суб’єктів господарювання 3636
Автор невiдомий
Шини 870
Автор невiдомий
Взаємозв’язок пошукового, описового та каузального типів дослідження 452
Автор невiдомий
Виробниче підприємництво, його значення для розвитку України 612
Автор невiдомий
Господарський облік 1261
Автор невiдомий
Державне право зарубіжних країн 3625
Автор невiдомий
Державне управління на регіональному рівні 567
Автор невiдомий
Джон Кеннеді 519
Автор невiдомий
Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем 710
Автор невiдомий
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 453
Автор невiдомий
Іудаїзм – перша монотеїстична релігія 688
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 969
Автор невiдомий
Початки людської цивілізації на терені України 870
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 558
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 473
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 561
кредитні системи А. Матюх
Грошово 441
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 435
М. Михайловська
Переддипломна практика 579
А.В. Галімов
підвищення якості підготовки фахівців в галузі економікм 444
Ярош В.Ю
Правознавство 484
Автор невідомий
Прочность нанострутур 444
Автор невідомий
розвиток соціально економічних відносин в умовах глобалізації 434
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил 436
Автор невідомий
Світ фінансів 435
Автор невідомий
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 450
Ковальчук С.В
Фінанси 597
Рясних Є.Г
ФІНАНСИ 489
Р. С. Квасницька
Фінанси і кредит 641
Зінченко С.Г
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 433
Автор невідомий
Базові типи даних 457
Автор невідомий
Менеджмент персоналу 726
Автор невідомий
Менеджмент як система управління банком 514
Автор невідомий
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 440
Мельник Р.О
Нормативно-правове забезпечення обліку в будівництві 518
Автор невідомий
Нотаріат України 722
Ковальчук Є.К
Облік в галузях економіки ( конспект лекцій) 1201
Буров Є
ОСНОВИ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 467
СИВАК Є.М
Системи технологій агропромислового виробництва 1179
Автор невідомий
Ситуаційний менеджмент 546
Автор невідомий
Соціальна статистика 763
Автор невідомий
Соціологія і психологія Я-концепції 492
Автор невідомий
Стратегічний менеджмент 475
Автор невідомий
Теоретичні Основи Психології Управління 655
Автор невідомий
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 521
Єрьоменко В. О
Теорія ймовірностей і математична статистика 479
undefined
Управлінський Облік 435
Автор невідомий
Фізика 435
Башняко.С
Фінансове право 459
Автор невідомий
Господарське законодавство України 445
Автор невідомий
Господарське право 449
Автор невідомий
Закон і зброя 434
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 436
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 434
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 436
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 500
Сохацька О.М
Біржова справа 680
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 437
Ткаченко В.В
Історії держави і права зарубіжних країн 799
В. С. Щербина
Господарче право 440
А .П Білик
Відновлення поверхонь тертя 439
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 443
Тюрін Н.М
Економіка праці 668
Александрова Н.А
Економіка 432
Автор невідомий
Загальна класифікація комп'ютерів, нечіткість класифікації 453
Н.Н.Філіпінська
Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг 434
Автор невідомий
Класифікація сучасних комп'ютерів за їх застосуванням 441
Автор невідомий
Комп мережі 472
Автор невідомий
Конкурентоспроможність фірми 575
Автор невідомий
Конституційне право зарубіжних країн 710
Автор невідомий
Конституційне право України як провідна галузь національного права України 447
Башняк А
Адміністративного Права 438
Автор невідомий
Лінгвістичні основи документознавства 1079
Автор невідомий
Логіка 628
В. В. Кириленка
Макроекономіка 459
Автор невідомий
Макроекономіка як наука 553
Автор невідомий
Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу 439
С.С. Гаркавенко
Маркетинг 737
Автор невідомий
Маркетингова Політика Комунікацій 444
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 436
Автор невідомий
Організація як об'єкт менеджменту 473
undefined
Основні поняття інформаційного маркетингу 494
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його походження 534
undefined
Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту 821
Автор невідомий
Транспортні засоби та ефективність їх використання 448
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 447
Автор невідомий
Контролінг 436
Автор невідомий
Контролінг 442
undefined
Контролінг 444
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 658
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 474
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 450
Автор невідомий
Корпоративне право 654
Автор невідомий
Корпоративне управління 547
Мельник Ю
Корпоративне Управління 680
Світлана Петрівна Черничинець
Корпоративне управління 616
Автор невідомий
Криміналістика 505
Автор невідомий
Кримінальне право 843
Автор невідомий
Адміністративне Право України 685
Автор невідомий
Адміністративно-процесуальне право України 462
Барановський О.І
Актуальні Проблеми Функціонування Фінансової Системи України В Контексті Європейської Інтеграції 437
Барановський О.І
Архітектура ПК та асемблер 468
Автор невідомий
Біржовий ринок 435
Автор невідомий
Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 451
Автор невідомий
Введення до інтелектуальної власності 886
Автор невідомий
Виникнення і розвиток аутсорсинг 465
Автор невідомий
Внутрішній економічний механізм підприємства 438
Саєнко M.Г
Внутрішній економічний механізм підприємства 469
Автор невідомий
Конспект лекцій з курсу Фінанси 860
Автор невідомий
Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 436
Автор невідомий
Математичне програмування Постановка задач математичного програмування 434
Автор невідомий
Методологічні підходи до самоменеджменту 613
Автор невідомий
Наука і наукові дослідження 473
Автор невідомий
Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси міжнародних корпорацій 453
Автор невідомий
Регулювання Зовнішньої Торгівлі 440
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його сучасна концепція 481
Яцків В. В
Схемотехніка спецпроцесорів в комп'ютерних системах 434
Автор невідомий
Управління конкурентоспроможністю підприємства 438
Автор невідомий
Фінансова безпека лекції 552
Автор невідомий
Фінансова Діяльність Суб'єктів Господарювання 457
Автор невідомий
Фінансовий менеджмент в банку 500
Литвин Н.Б
Фінансовий облік у банках 852
Автор невідомий
Юридична деонтологія 570
Автор невідомий
Банківська статистика 448
Автор невідомий
Банківське кредитування фізичних осіб 512
Автор невідомий
Банківське право у системі права україни 719
Автор невідомий
Банківський аудит 435
Автор невідомий
Банківський Менеджмент 489
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 443
Автор невідомий
Безпека життєдіяльності 659
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 443
Автор невідомий
Введення в Економіку 447
Якименко І З
Дискретна математика 497
Автор невідомий
Банківський нагляд 436
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 535
Автор невідомий
Cучасні технології в машинобудуванні 553
В. В. ПАСІЧНИК
Для Вищих Навчальних Закладів 705
Автор невідомий
Методика та організація наукових досліджень 685
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 764
Автор невідомий
Методологія Наукових Досліджень І Методика Викладання Облікових Дисциплін 634
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 629
Автор невідомий
Методологія та організація наукових досліджень 436
Автор невідомий
Митна справа 915
І. С. Лукасевич
Міжнародне приватне право 1069
Автор невідомий
Набуття прав інтелектуальної власності 556
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 440
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 452
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 682
Автор невідомий
Охорона праці в галузі 652
Автор невідомий
Паблік рилейшнз зв язки з громадськістю що це таке? 826
Автор невідомий
Регіональна економіка 437
Автор невідомий
Системи передавання даних 467
Автор невідомий
Статистика 503
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 507
Автор невідомий
Статистика 457
Автор невідомий
Стратегічний Менеджмент 435
Автор невідомий
Стратегія підприємства 577
Автор невідомий
Теоретико-методологічні засади державного управління 436
Автор невідомий
Теорія електричних та магнітних кіл 434
Автор невідомий
Українська мова за професійним спрямуванням 1431
Автор невідомий
Управління Проектами 713
Автор невідомий
Управління проектами в зед 488
Автор невідомий
Апаратні засоби комп'ютерів 448
Автор невідомий
Вступ і базова концепція 435
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 445
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 455
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 438
Автор невідомий
Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 443
Сороколіт І.Л
Інноваційний Менеджмент 514
Автор невідомий
Історія Становлення Та Розвитку Науки 513
Автор невідомий
Компютерна графіка 451
Автор невідомий
Комп'ютерні мережі поняття та архітектура, розподілена обробка, мережні критерії, застосування 544
Автор невідомий
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 466
Автор невідомий
Адміністративний менеджмент 475
Автор невідомий
Державна система стандартизації та управління якістю в Україні 442
Автор невідомий
Загальна концепція платіжної системи 433
Автор невідомий
Змістовна характеристика потенціалу підприємства 548
Автор невідомий
Історія Виникнення І Застосування Основних Методів Фундаментального Та Технічного Аналізу 482
Васильків Н.М
Основи Алгоритмізації 504
Автор невідомий
Основи психології і педагогіки 446
Кравчук С Й
Господарське право 441
Овдій Л І
Iнвестування 434
Мороз В В
Iнформатика 496
Шацька В М
БАНКІВСЬКА СПРАВА 447
Кравчук С Й
Господарське право 473
Скальський В В
Державне регулювання економіки 490
Гайворонська Т Г
Державне регулювання економіки 551
Сокирник І В
Діловодство 780
Герц А А
Екологічне право 740
Гладкова В М
Загальна психологія та історія психології 445
undefined
Загальна та соціальна психологія – Кулешова О В 590
Казімірова Л П
Заповідна справа 477
Войтков В Г
Інформатика та комп’ютерна техніка 480
Григорук П М
Інформатика та комп'ютерна техніка 571
Олійник А В
Інформаційні системи і технології у фінансових установах 480
Співачук В Л
Історія економічних вчень 435
Міхеєва Л В
Історія педагогіки і загальної перагогіки 781
І Х Ткачук
Історія України 474
Васьковська М С
Комп’ютерні технології обліку 605
Хрящевський В М
Концепції сучасного природознавства 462
Дем’янюк М Б
Культурологiя 860
Казімірова Л П
Ландшафтная екология 850
Бевз М В
Логіка і риторика, Основи красномовства 433
педагогічних досліджень
Основи науково 637
Хворостовська Н В
Основи педагогічної майстерносі 1763
Гой І В
Основи підприємництва 723
Коссак В М
Основи права 465
Джигун Л М
Основи психології та педагогіки 528
Мазур М П
Основи технологiї виробництва 491
Бевз М В
Логіка 475
Михайловська І М
Грошi та кредит 579
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 488
Кравчук С Й
Господарське право 553
Гайворонская Т Г
Государственное регулирование экономики 434
Сокирниками И В
Делопроизводство 518
Михайловская и М
Деньги и кредит 716
Михайловская И
Деньги и кредит 440
Скальський В В
Державне регулювання економіки 436
Казимирова Л
Заповедное дело 612
Мороз В В
Информатика 442
Михеева Л В
История педагогики и общей перагогикы 433
Спивачук В Л
История экономических учений 436
Кулешова В В
Общая и социальная психология 703
Гладкова В М
Общая психология и история психологии 441
Герц А А
Экологическое право 579
Войтков В Г
Информатика и компьютерная техника 433
Авдий Л И
Инвестирование 433
Хрящевський В М
Химия 448
Квасницка Р С
Финансы предприятия 435
Форкун И В
Финансы 471
Автор неизвестен
финансовой менеджмент 667
Петрук НК
Философия 698
Радецкая Л
Управленческий учет 435
Грицева А П
Деловой язык 435

Нові надходження

Всього підручників:

292