Останні знаходження

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 1030
Мазур Наталія Михайлівна
Iнтернет магазин дитячих товарів 905
план на тему Кофейня
Бизнес 654
Шаламова О.В
Бізнес мобільного салона краси «Beauty 911» 536
Автор невiдомий
Будівельний комплекс 868
Волинська держава
Галицько 1338
Чередниченко Г.А
Капiтал i наймана праця 661
Автор невiдомий
Матеріальне виробництво 1802
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 6877
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 7259
Автор невiдомий
Підприємство як суб’єкт господарювання 968
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 664
Автор невiдомий
Состав и виды бухгалтерской отчетности 716
Автор невiдомий
Соціологія та її функції 727
Автор невiдомий
Суперечливий характер впливу ринкових вiдносин на економiчнi iнтереси сусьпiльства 591
Чередниченко Г.А
Товарне виробництво 564
Автор невiдомий
Франція в часи Мазаріні 697
Автор невiдомий
Криві другого порядку на площині 775
Автор невiдомий
Стан рекреаційного комплексу України 741
Автор невiдомий
Колоніальна політика Англії 664
Автор невiдомий
Виробництво туризму для молоді 544
Автор невiдомий
Крестьянская война тайпинов 1850 735
Автор невiдомий
Образы монархии и политические слухи 749
Автор невiдомий
Великі Географічні відкриття 1043
Автор невiдомий
Тенденції розвитку страхування 899
Автор невiдомий
Функції організації робочих місць співробітників СПО 587
Автор невiдомий
Соціокультурна зумовленість філософії 2785
Співак В.А
Історія виникнення Європейських Співтовариств 1721
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 948
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 534
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 527
Автор невiдомий
РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 683
С.В. Мищенко
Совершенствование безналичных розничных платежей 2591
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 513
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 837
Автор невiдомий
Аналіз показників ділової активності 535
Автор невiдомий
Аналіз показників оборотності оборотних коштів 556
Автор невiдомий
Аналіз показників рентабельності 720
Автор невiдомий
Аналіз показників фінансової стійкості 556
Автор невiдомий
Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар» 1010
Автор невiдомий
Антикризове управління підприємством 1105
Автор невiдомий
Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств 932
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 770
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 668
Автор невiдомий
Значення цивілізаційної парадигми 1891
Автор невiдомий
Использование формул комбинаторики в классической схеме 606
Автор невiдомий
МЕТОДИКА “ПІКТОГРАМИ” 986
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 3010
Автор невiдомий
Організація страхування та характеристика страхових потоків 2246
Автор невiдомий
Основи теорії держави і права 929
Автор невiдомий
Охорона природи та рекреаційна діяльність 499
Автор невiдомий
Правоохоронна і правозахисна діяльність 736
Автор невiдомий
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 1089
Автор невiдомий
Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 3682
Васильева Е.Е. Васильев В.Ю
Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить 812
Автор невiдомий
Сутність і склад державних фінансів 562
Автор невiдомий
Условные вероятности 960
Автор невiдомий
Філософія Нового часу та епохи Просвітництва 803
Автор невiдомий
Фінансові відносини суб’єктів господарювання 3974
Автор невiдомий
Шини 924
Автор невiдомий
Взаємозв’язок пошукового, описового та каузального типів дослідження 486
Автор невiдомий
Виробниче підприємництво, його значення для розвитку України 650
Автор невiдомий
Господарський облік 1323
Автор невiдомий
Державне право зарубіжних країн 3934
Автор невiдомий
Державне управління на регіональному рівні 599
Автор невiдомий
Джон Кеннеді 552
Автор невiдомий
Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем 769
Автор невiдомий
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 492
Автор невiдомий
Іудаїзм – перша монотеїстична релігія 737
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 1017
Автор невiдомий
Початки людської цивілізації на терені України 929
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 601
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 502
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 595
кредитні системи А. Матюх
Грошово 471
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 475
М. Михайловська
Переддипломна практика 611
А.В. Галімов
підвищення якості підготовки фахівців в галузі економікм 477
Ярош В.Ю
Правознавство 514
Автор невідомий
Прочность нанострутур 473
Автор невідомий
розвиток соціально економічних відносин в умовах глобалізації 471
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил 468
Автор невідомий
Світ фінансів 469
Автор невідомий
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 489
Ковальчук С.В
Фінанси 631
Рясних Є.Г
ФІНАНСИ 512
Р. С. Квасницька
Фінанси і кредит 691
Зінченко С.Г
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 472
Автор невідомий
Базові типи даних 491
Автор невідомий
Менеджмент персоналу 783
Автор невідомий
Менеджмент як система управління банком 551
Автор невідомий
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 472
Мельник Р.О
Нормативно-правове забезпечення обліку в будівництві 561
Автор невідомий
Нотаріат України 799
Ковальчук Є.К
Облік в галузях економіки ( конспект лекцій) 1311
Буров Є
ОСНОВИ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 500
СИВАК Є.М
Системи технологій агропромислового виробництва 1253
Автор невідомий
Ситуаційний менеджмент 582
Автор невідомий
Соціальна статистика 813
Автор невідомий
Соціологія і психологія Я-концепції 530
Автор невідомий
Стратегічний менеджмент 502
Автор невідомий
Теоретичні Основи Психології Управління 686
Автор невідомий
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 558
Єрьоменко В. О
Теорія ймовірностей і математична статистика 506
undefined
Управлінський Облік 474
Автор невідомий
Фізика 475
Башняко.С
Фінансове право 496
Автор невідомий
Господарське законодавство України 476
Автор невідомий
Господарське право 486
Автор невідомий
Закон і зброя 469
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 471
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 470
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 477
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 529
Сохацька О.М
Біржова справа 730
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 472
Ткаченко В.В
Історії держави і права зарубіжних країн 924
В. С. Щербина
Господарче право 469
А .П Білик
Відновлення поверхонь тертя 469
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 470
Тюрін Н.М
Економіка праці 724
Александрова Н.А
Економіка 470
Автор невідомий
Загальна класифікація комп'ютерів, нечіткість класифікації 484
Н.Н.Філіпінська
Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг 478
Автор невідомий
Класифікація сучасних комп'ютерів за їх застосуванням 477
Автор невідомий
Комп мережі 501
Автор невідомий
Конкурентоспроможність фірми 637
Автор невідомий
Конституційне право зарубіжних країн 785
Автор невідомий
Конституційне право України як провідна галузь національного права України 474
Башняк А
Адміністративного Права 472
Автор невідомий
Лінгвістичні основи документознавства 1127
Автор невідомий
Логіка 658
В. В. Кириленка
Макроекономіка 490
Автор невідомий
Макроекономіка як наука 584
Автор невідомий
Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу 470
С.С. Гаркавенко
Маркетинг 781
Автор невідомий
Маркетингова Політика Комунікацій 478
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 469
Автор невідомий
Організація як об'єкт менеджменту 511
undefined
Основні поняття інформаційного маркетингу 536
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його походження 570
undefined
Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту 875
Автор невідомий
Транспортні засоби та ефективність їх використання 484
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 484
Автор невідомий
Контролінг 472
Автор невідомий
Контролінг 475
undefined
Контролінг 479
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 698
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 514
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 495
Автор невідомий
Корпоративне право 694
Автор невідомий
Корпоративне управління 589
Мельник Ю
Корпоративне Управління 749
Світлана Петрівна Черничинець
Корпоративне управління 694
Автор невідомий
Криміналістика 545
Автор невідомий
Кримінальне право 906
Автор невідомий
Адміністративне Право України 749
Автор невідомий
Адміністративно-процесуальне право України 496
Барановський О.І
Актуальні Проблеми Функціонування Фінансової Системи України В Контексті Європейської Інтеграції 476
Барановський О.І
Архітектура ПК та асемблер 488
Автор невідомий
Біржовий ринок 474
Автор невідомий
Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 504
Автор невідомий
Введення до інтелектуальної власності 960
Автор невідомий
Виникнення і розвиток аутсорсинг 506
Автор невідомий
Внутрішній економічний механізм підприємства 468
Саєнко M.Г
Внутрішній економічний механізм підприємства 499
Автор невідомий
Конспект лекцій з курсу Фінанси 910
Автор невідомий
Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 469
Автор невідомий
Математичне програмування Постановка задач математичного програмування 473
Автор невідомий
Методологічні підходи до самоменеджменту 664
Автор невідомий
Наука і наукові дослідження 529
Автор невідомий
Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси міжнародних корпорацій 493
Автор невідомий
Регулювання Зовнішньої Торгівлі 481
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його сучасна концепція 534
Яцків В. В
Схемотехніка спецпроцесорів в комп'ютерних системах 469
Автор невідомий
Управління конкурентоспроможністю підприємства 471
Автор невідомий
Фінансова безпека лекції 607
Автор невідомий
Фінансова Діяльність Суб'єктів Господарювання 493
Автор невідомий
Фінансовий менеджмент в банку 542
Литвин Н.Б
Фінансовий облік у банках 913
Автор невідомий
Юридична деонтологія 633
Автор невідомий
Банківська статистика 480
Автор невідомий
Банківське кредитування фізичних осіб 535
Автор невідомий
Банківське право у системі права україни 740
Автор невідомий
Банківський аудит 470
Автор невідомий
Банківський Менеджмент 518
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 468
Автор невідомий
Безпека життєдіяльності 721
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 472
Автор невідомий
Введення в Економіку 469
Якименко І З
Дискретна математика 528
Автор невідомий
Банківський нагляд 472
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 570
Автор невідомий
Cучасні технології в машинобудуванні 586
В. В. ПАСІЧНИК
Для Вищих Навчальних Закладів 784
Автор невідомий
Методика та організація наукових досліджень 733
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 841
Автор невідомий
Методологія Наукових Досліджень І Методика Викладання Облікових Дисциплін 681
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 666
Автор невідомий
Методологія та організація наукових досліджень 469
Автор невідомий
Митна справа 939
І. С. Лукасевич
Міжнародне приватне право 1193
Автор невідомий
Набуття прав інтелектуальної власності 608
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 478
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 475
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 731
Автор невідомий
Охорона праці в галузі 684
Автор невідомий
Паблік рилейшнз зв язки з громадськістю що це таке? 885
Автор невідомий
Регіональна економіка 479
Автор невідомий
Системи передавання даних 501
Автор невідомий
Статистика 532
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 558
Автор невідомий
Статистика 494
Автор невідомий
Стратегічний Менеджмент 469
Автор невідомий
Стратегія підприємства 618
Автор невідомий
Теоретико-методологічні засади державного управління 469
Автор невідомий
Теорія електричних та магнітних кіл 469
Автор невідомий
Українська мова за професійним спрямуванням 1551
Автор невідомий
Управління Проектами 754
Автор невідомий
Управління проектами в зед 532
Автор невідомий
Апаратні засоби комп'ютерів 476
Автор невідомий
Вступ і базова концепція 470
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 483
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 481
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 469
Автор невідомий
Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 473
Сороколіт І.Л
Інноваційний Менеджмент 549
Автор невідомий
Історія Становлення Та Розвитку Науки 553
Автор невідомий
Компютерна графіка 479
Автор невідомий
Комп'ютерні мережі поняття та архітектура, розподілена обробка, мережні критерії, застосування 591
Автор невідомий
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 503
Автор невідомий
Адміністративний менеджмент 523
Автор невідомий
Державна система стандартизації та управління якістю в Україні 479
Автор невідомий
Загальна концепція платіжної системи 473
Автор невідомий
Змістовна характеристика потенціалу підприємства 598
Автор невідомий
Історія Виникнення І Застосування Основних Методів Фундаментального Та Технічного Аналізу 515
Васильків Н.М
Основи Алгоритмізації 563
Автор невідомий
Основи психології і педагогіки 493
Кравчук С Й
Господарське право 476
Овдій Л І
Iнвестування 469
Мороз В В
Iнформатика 531
Шацька В М
БАНКІВСЬКА СПРАВА 486
Кравчук С Й
Господарське право 501
Скальський В В
Державне регулювання економіки 530
Гайворонська Т Г
Державне регулювання економіки 607
Сокирник І В
Діловодство 847
Герц А А
Екологічне право 799
Гладкова В М
Загальна психологія та історія психології 484
undefined
Загальна та соціальна психологія – Кулешова О В 645
Казімірова Л П
Заповідна справа 523
Войтков В Г
Інформатика та комп’ютерна техніка 524
Григорук П М
Інформатика та комп'ютерна техніка 600
Олійник А В
Інформаційні системи і технології у фінансових установах 526
Співачук В Л
Історія економічних вчень 468
Міхеєва Л В
Історія педагогіки і загальної перагогіки 839
І Х Ткачук
Історія України 505
Васьковська М С
Комп’ютерні технології обліку 638
Хрящевський В М
Концепції сучасного природознавства 493
Дем’янюк М Б
Культурологiя 910
Казімірова Л П
Ландшафтная екология 907
Бевз М В
Логіка і риторика, Основи красномовства 468
педагогічних досліджень
Основи науково 696
Хворостовська Н В
Основи педагогічної майстерносі 1934
Гой І В
Основи підприємництва 792
Коссак В М
Основи права 499
Джигун Л М
Основи психології та педагогіки 586
Мазур М П
Основи технологiї виробництва 524
Бевз М В
Логіка 505
Михайловська І М
Грошi та кредит 619
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 510
Кравчук С Й
Господарське право 600
Гайворонская Т Г
Государственное регулирование экономики 468
Сокирниками И В
Делопроизводство 556
Михайловская и М
Деньги и кредит 757
Михайловская И
Деньги и кредит 467
Скальський В В
Державне регулювання економіки 468
Казимирова Л
Заповедное дело 650
Мороз В В
Информатика 487
Михеева Л В
История педагогики и общей перагогикы 486
Спивачук В Л
История экономических учений 468
Кулешова В В
Общая и социальная психология 776
Гладкова В М
Общая психология и история психологии 469
Герц А А
Экологическое право 617
Войтков В Г
Информатика и компьютерная техника 467
Авдий Л И
Инвестирование 469
Хрящевський В М
Химия 483
Квасницка Р С
Финансы предприятия 471
Форкун И В
Финансы 511
Автор неизвестен
финансовой менеджмент 692
Петрук НК
Философия 753
Радецкая Л
Управленческий учет 477
Грицева А П
Деловой язык 468

Нові надходження

Всього підручників:

292