Останні знаходження

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 957
Мазур Наталія Михайлівна
Iнтернет магазин дитячих товарів 830
план на тему Кофейня
Бизнес 595
Шаламова О.В
Бізнес мобільного салона краси «Beauty 911» 477
Автор невiдомий
Будівельний комплекс 813
Волинська держава
Галицько 1220
Чередниченко Г.А
Капiтал i наймана праця 605
Автор невiдомий
Матеріальне виробництво 1673
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 6160
моделі підприємста
Механізм розробки бізнес 6481
Автор невiдомий
Підприємство як суб’єкт господарювання 864
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 603
Автор невiдомий
Состав и виды бухгалтерской отчетности 656
Автор невiдомий
Соціологія та її функції 672
Автор невiдомий
Суперечливий характер впливу ринкових вiдносин на економiчнi iнтереси сусьпiльства 525
Чередниченко Г.А
Товарне виробництво 517
Автор невiдомий
Франція в часи Мазаріні 643
Автор невiдомий
Криві другого порядку на площині 711
Автор невiдомий
Стан рекреаційного комплексу України 680
Автор невiдомий
Колоніальна політика Англії 605
Автор невiдомий
Виробництво туризму для молоді 492
Автор невiдомий
Крестьянская война тайпинов 1850 670
Автор невiдомий
Образы монархии и политические слухи 669
Автор невiдомий
Великі Географічні відкриття 949
Автор невiдомий
Тенденції розвитку страхування 826
Автор невiдомий
Функції організації робочих місць співробітників СПО 534
Автор невiдомий
Соціокультурна зумовленість філософії 2520
Співак В.А
Історія виникнення Європейських Співтовариств 1619
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 855
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 482
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 473
Автор невiдомий
РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 633
С.В. Мищенко
Совершенствование безналичных розничных платежей 2315
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 457
Автор невiдомий
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬН1СТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 758
Автор невiдомий
Аналіз показників ділової активності 480
Автор невiдомий
Аналіз показників оборотності оборотних коштів 496
Автор невiдомий
Аналіз показників рентабельності 646
Автор невiдомий
Аналіз показників фінансової стійкості 500
Автор невiдомий
Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ «Київстар» 915
Автор невiдомий
Антикризове управління підприємством 962
Автор невiдомий
Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств 868
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 667
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 613
Автор невiдомий
Значення цивілізаційної парадигми 1784
Автор невiдомий
Использование формул комбинаторики в классической схеме 555
Автор невiдомий
МЕТОДИКА “ПІКТОГРАМИ” 868
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 2796
Автор невiдомий
Організація страхування та характеристика страхових потоків 2018
Автор невiдомий
Основи теорії держави і права 826
Автор невiдомий
Охорона природи та рекреаційна діяльність 453
Автор невiдомий
Правоохоронна і правозахисна діяльність 640
Автор невiдомий
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 928
Автор невiдомий
Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 3296
Васильева Е.Е. Васильев В.Ю
Суперпамять или как запомнить, чтобы вспомнить 728
Автор невiдомий
Сутність і склад державних фінансів 516
Автор невiдомий
Условные вероятности 868
Автор невiдомий
Філософія Нового часу та епохи Просвітництва 654
Автор невiдомий
Фінансові відносини суб’єктів господарювання 3478
Автор невiдомий
Шини 838
Автор невiдомий
Взаємозв’язок пошукового, описового та каузального типів дослідження 434
Автор невiдомий
Виробниче підприємництво, його значення для розвитку України 590
Автор невiдомий
Господарський облік 1236
Автор невiдомий
Державне право зарубіжних країн 3503
Автор невiдомий
Державне управління на регіональному рівні 542
Автор невiдомий
Джон Кеннеді 498
Автор невiдомий
Еволюція наукових підходів до аналізу структури економічних систем 685
Автор невiдомий
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 432
Автор невiдомий
Іудаїзм – перша монотеїстична релігія 659
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 950
Автор невiдомий
Початки людської цивілізації на терені України 828
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 538
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 453
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 537
кредитні системи А. Матюх
Грошово 418
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 414
М. Михайловська
Переддипломна практика 555
А.В. Галімов
підвищення якості підготовки фахівців в галузі економікм 413
Ярош В.Ю
Правознавство 466
Автор невідомий
Прочность нанострутур 423
Автор невідомий
розвиток соціально економічних відносин в умовах глобалізації 412
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил 410
Автор невідомий
Світ фінансів 414
Автор невідомий
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 427
Ковальчук С.В
Фінанси 572
Рясних Є.Г
ФІНАНСИ 468
Р. С. Квасницька
Фінанси і кредит 620
Зінченко С.Г
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 413
Автор невідомий
Базові типи даних 431
Автор невідомий
Менеджмент персоналу 695
Автор невідомий
Менеджмент як система управління банком 489
Автор невідомий
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна 423
Мельник Р.О
Нормативно-правове забезпечення обліку в будівництві 496
Автор невідомий
Нотаріат України 700
Ковальчук Є.К
Облік в галузях економіки ( конспект лекцій) 1162
Буров Є
ОСНОВИ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 444
СИВАК Є.М
Системи технологій агропромислового виробництва 1144
Автор невідомий
Ситуаційний менеджмент 528
Автор невідомий
Соціальна статистика 744
Автор невідомий
Соціологія і психологія Я-концепції 471
Автор невідомий
Стратегічний менеджмент 459
Автор невідомий
Теоретичні Основи Психології Управління 638
Автор невідомий
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 499
Єрьоменко В. О
Теорія ймовірностей і математична статистика 457
undefined
Управлінський Облік 417
Автор невідомий
Фізика 415
Башняко.С
Фінансове право 438
Автор невідомий
Господарське законодавство України 426
Автор невідомий
Господарське право 427
Автор невідомий
Закон і зброя 417
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 412
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 413
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 416
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 481
Сохацька О.М
Біржова справа 656
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 425
Ткаченко В.В
Історії держави і права зарубіжних країн 747
В. С. Щербина
Господарче право 415
А .П Білик
Відновлення поверхонь тертя 417
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 423
Тюрін Н.М
Економіка праці 635
Александрова Н.А
Економіка 412
Автор невідомий
Загальна класифікація комп'ютерів, нечіткість класифікації 434
Н.Н.Філіпінська
Збірник ситуаційних задач по курсу маркетинг 412
Автор невідомий
Класифікація сучасних комп'ютерів за їх застосуванням 416
Автор невідомий
Комп мережі 452
Автор невідомий
Конкурентоспроможність фірми 550
Автор невідомий
Конституційне право зарубіжних країн 689
Автор невідомий
Конституційне право України як провідна галузь національного права України 430
Башняк А
Адміністративного Права 419
Автор невідомий
Лінгвістичні основи документознавства 1055
Автор невідомий
Логіка 602
В. В. Кириленка
Макроекономіка 441
Автор невідомий
Макроекономіка як наука 534
Автор невідомий
Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу 415
С.С. Гаркавенко
Маркетинг 712
Автор невідомий
Маркетингова Політика Комунікацій 420
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 418
Автор невідомий
Організація як об'єкт менеджменту 444
undefined
Основні поняття інформаційного маркетингу 477
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його походження 516
undefined
Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту 792
Автор невідомий
Транспортні засоби та ефективність їх використання 425
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 430
Автор невідомий
Контролінг 415
Автор невідомий
Контролінг 416
undefined
Контролінг 422
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 631
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 451
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 426
Автор невідомий
Корпоративне право 633
Автор невідомий
Корпоративне управління 525
Мельник Ю
Корпоративне Управління 651
Світлана Петрівна Черничинець
Корпоративне управління 595
Автор невідомий
Криміналістика 489
Автор невідомий
Кримінальне право 814
Автор невідомий
Адміністративне Право України 649
Автор невідомий
Адміністративно-процесуальне право України 442
Барановський О.І
Актуальні Проблеми Функціонування Фінансової Системи України В Контексті Європейської Інтеграції 419
Барановський О.І
Архітектура ПК та асемблер 447
Автор невідомий
Біржовий ринок 415
Автор невідомий
Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 430
Автор невідомий
Введення до інтелектуальної власності 793
Автор невідомий
Виникнення і розвиток аутсорсинг 441
Автор невідомий
Внутрішній економічний механізм підприємства 419
Саєнко M.Г
Внутрішній економічний механізм підприємства 454
Автор невідомий
Конспект лекцій з курсу Фінанси 823
Автор невідомий
Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 416
Автор невідомий
Математичне програмування Постановка задач математичного програмування 412
Автор невідомий
Методологічні підходи до самоменеджменту 593
Автор невідомий
Наука і наукові дослідження 452
Автор невідомий
Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси міжнародних корпорацій 427
Автор невідомий
Регулювання Зовнішньої Торгівлі 420
Автор невідомий
Сутність маркетингу та його сучасна концепція 450
Яцків В. В
Схемотехніка спецпроцесорів в комп'ютерних системах 419
Автор невідомий
Управління конкурентоспроможністю підприємства 414
Автор невідомий
Фінансова безпека лекції 528
Автор невідомий
Фінансова Діяльність Суб'єктів Господарювання 444
Автор невідомий
Фінансовий менеджмент в банку 487
Литвин Н.Б
Фінансовий облік у банках 820
Автор невідомий
Юридична деонтологія 541
Автор невідомий
Банківська статистика 422
Автор невідомий
Банківське кредитування фізичних осіб 493
Автор невідомий
Банківське право у системі права україни 697
Автор невідомий
Банківський аудит 413
Автор невідомий
Банківський Менеджмент 469
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 421
Автор невідомий
Безпека життєдіяльності 629
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 427
Автор невідомий
Введення в Економіку 427
Якименко І З
Дискретна математика 476
Автор невідомий
Банківський нагляд 415
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 517
Автор невідомий
Cучасні технології в машинобудуванні 533
В. В. ПАСІЧНИК
Для Вищих Навчальних Закладів 665
Автор невідомий
Методика та організація наукових досліджень 655
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 737
Автор невідомий
Методологія Наукових Досліджень І Методика Викладання Облікових Дисциплін 605
Автор невідомий
Методологія наукових досліджень 603
Автор невідомий
Методологія та організація наукових досліджень 413
Автор невідомий
Митна справа 892
І. С. Лукасевич
Міжнародне приватне право 1021
Автор невідомий
Набуття прав інтелектуальної власності 533
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 419
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 429
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 657
Автор невідомий
Охорона праці в галузі 634
Автор невідомий
Паблік рилейшнз зв язки з громадськістю що це таке? 809
Автор невідомий
Регіональна економіка 410
Автор невідомий
Системи передавання даних 449
Автор невідомий
Статистика 488
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 486
Автор невідомий
Статистика 438
Автор невідомий
Стратегічний Менеджмент 420
Автор невідомий
Стратегія підприємства 554
Автор невідомий
Теоретико-методологічні засади державного управління 421
Автор невідомий
Теорія електричних та магнітних кіл 414
Автор невідомий
Українська мова за професійним спрямуванням 1368
Автор невідомий
Управління Проектами 688
Автор невідомий
Управління проектами в зед 464
Автор невідомий
Апаратні засоби комп'ютерів 430
Автор невідомий
Вступ і базова концепція 420
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 427
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 437
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 420
Автор невідомий
Загальні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 420
Сороколіт І.Л
Інноваційний Менеджмент 480
Автор невідомий
Історія Становлення Та Розвитку Науки 487
Автор невідомий
Компютерна графіка 430
Автор невідомий
Комп'ютерні мережі поняття та архітектура, розподілена обробка, мережні критерії, застосування 508
Автор невідомий
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 445
Автор невідомий
Адміністративний менеджмент 459
Автор невідомий
Державна система стандартизації та управління якістю в Україні 417
Автор невідомий
Загальна концепція платіжної системи 413
Автор невідомий
Змістовна характеристика потенціалу підприємства 520
Автор невідомий
Історія Виникнення І Застосування Основних Методів Фундаментального Та Технічного Аналізу 459
Васильків Н.М
Основи Алгоритмізації 476
Автор невідомий
Основи психології і педагогіки 428
Кравчук С Й
Господарське право 424
Овдій Л І
Iнвестування 416
Мороз В В
Iнформатика 472
Шацька В М
БАНКІВСЬКА СПРАВА 431
Кравчук С Й
Господарське право 447
Скальський В В
Державне регулювання економіки 471
Гайворонська Т Г
Державне регулювання економіки 534
Сокирник І В
Діловодство 742
Герц А А
Екологічне право 709
Гладкова В М
Загальна психологія та історія психології 425
undefined
Загальна та соціальна психологія – Кулешова О В 564
Казімірова Л П
Заповідна справа 459
Войтков В Г
Інформатика та комп’ютерна техніка 455
Григорук П М
Інформатика та комп'ютерна техніка 550
Олійник А В
Інформаційні системи і технології у фінансових установах 456
Співачук В Л
Історія економічних вчень 413
Міхеєва Л В
Історія педагогіки і загальної перагогіки 752
І Х Ткачук
Історія України 453
Васьковська М С
Комп’ютерні технології обліку 572
Хрящевський В М
Концепції сучасного природознавства 437
Дем’янюк М Б
Культурологiя 823
Казімірова Л П
Ландшафтная екология 829
Бевз М В
Логіка і риторика, Основи красномовства 413
педагогічних досліджень
Основи науково 600
Хворостовська Н В
Основи педагогічної майстерносі 1661
Гой І В
Основи підприємництва 689
Коссак В М
Основи права 444
Джигун Л М
Основи психології та педагогіки 487
Мазур М П
Основи технологiї виробництва 462
Бевз М В
Логіка 458
Михайловська І М
Грошi та кредит 556
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 475
Кравчук С Й
Господарське право 527
Гайворонская Т Г
Государственное регулирование экономики 416
Сокирниками И В
Делопроизводство 493
Михайловская и М
Деньги и кредит 690
Михайловская И
Деньги и кредит 422
Скальський В В
Державне регулювання економіки 420
Казимирова Л
Заповедное дело 590
Мороз В В
Информатика 417
Михеева Л В
История педагогики и общей перагогикы 411
Спивачук В Л
История экономических учений 418
Кулешова В В
Общая и социальная психология 682
Гладкова В М
Общая психология и история психологии 422
Герц А А
Экологическое право 549
Войтков В Г
Информатика и компьютерная техника 414
Авдий Л И
Инвестирование 409
Хрящевський В М
Химия 434
Квасницка Р С
Финансы предприятия 414
Форкун И В
Финансы 447
Автор неизвестен
финансовой менеджмент 649
Петрук НК
Философия 665
Радецкая Л
Управленческий учет 408
Грицева А П
Деловой язык 416

Нові надходження

Всього підручників:

292