История

Автор невiдомий
Франція в часи Мазаріні 571
Волинська держава
Галицько 1078
Автор невiдомий
Колоніальна політика Англії 523
Автор невiдомий
Образы монархии и политические слухи 573
Автор невiдомий
Крестьянская война тайпинов 1850 589
Автор невiдомий
Великі Географічні відкриття 833
Автор невiдомий
Тенденції розвитку страхування 717
Автор невiдомий
Значення цивілізаційної парадигми 1669
Автор невiдомий
Початки людської цивілізації на терені України 700
Автор невiдомий
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 742
Автор невідомий
розвиток соціально економічних відносин в умовах глобалізації 346
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил 345
Автор невідомий
Світ фінансів 343
Ткаченко В.В
Історії держави і права зарубіжних країн 649
Співачук В Л
Історія економічних вчень 343
Міхеєва Л В
Історія педагогіки і загальної перагогіки 616
І Х Ткачук
Історія України 385
Михеева Л В
История педагогики и общей перагогикы 339
Спивачук В Л
История экономических учений 342

Нові надходження

 • Гладкова В М
  Общая психология и история психологии
 • Гайворонская Т Г
  Государственное регулирование экономики
 • С.В. Ковальчук
  Методичні вказівки та завдання до курсової роботи
 • Зінченко С.Г
  ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
 • Автор невідомий
  Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
 • Автор невідомий
  Загальна класифікація комп'ютерів, нечіткість класифікації
 • Автор невідомий
  Сутність, цілі та соціальні основи маркетингу
 • Автор невідомий
  Конструювання програмного забезпечення
Всього підручників:

292