Экономика

Чередниченко Г.А
Торговий капітал 867
Чередниченко Г.А
Предмет i метод полiтичноi економii 570
Баклан О.В
Досвiд державного регулювання економiки 723
Баклан О.В
Закордонний досвiд державного регулювання економiки 433
I.О.Гайдук
Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства 427
Автор невiдомий
Горизонтальний аналіз складових активів балансу 448
Автор невiдомий
Горизонтальний та вертикальний аналіз операційних витрат 654
Автор невiдомий
Методика викладання економіки 2483
Автор невiдомий
Методики викладання економіки 919
Л. Ларіонова
Гроші та кредит 652
Автор невідомий
Гроші та кредит. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей І Михайлівська 534
Мельник А.О
Грошово-кредитна політик 471
кредитні системи А. Матюх
Грошово 427
С.В. Ковальчук
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи 421
М. Михайловська
Переддипломна практика 513
Автор невідомий
Розміщення продуктивних сил України 420
Таращевська В.О
Розміщення продуктивних сил України 426
Нижник В.М
Розміщення продуктивних сил 420
Автор невідомий
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 432
Сохацька О.М
Біржова справа 454
автор невідомий
Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України 480
Альохін Є.В
Дослідження соціально-економічних процесів 421
Тюрін Н.М
Економіка праці 782
Александрова Н.А
Економіка 452
Автор невідомий
Медоти економыко-статестичних досліджень 427
Автор невідомий
Конструювання програмного забезпечення 462
Автор невідомий
Контролінг 424
Автор невідомий
Контролінг 436
undefined
Контролінг 430
Автор невідомий
Конюнктура європейських ринків 679
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків 530
Автор невідомий
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів і послуг 443
Автор невідомий
Банківський Роздрібний Бізнес 416
Автор невідомий
Бізнес-план як необхідний інструмент 426
Автор невідомий
Введення в Економіку 427
Автор невідомий
Банківський нагляд 416
Автор невідомий
Cтратегічне управління підприємством 501
Автор невідомий
Митна справа 893
Автор невідомий
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 468
Автор невідомий
Облік Виконання Бюджетів 419
Автор невідомий
Облік діяльності підприємств сфери послуг 528
Автор невідомий
Регіональна економіка 417
Автор невідомий
Системи передавання даних 428
Автор невідомий
Статистика 446
Автор невідомий
Статистика праці як галузь статистичної науки 440
Автор невідомий
Статистика 425
Автор невідомий
Державне регулювання економіки 431
Автор невідомий
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 420
Гой І В
Основи підприємництва 473
Шацк В М
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 428
Сокирниками И В
Делопроизводство 471
Михайловская и М
Деньги и кредит 854
Михайловская И
Деньги и кредит 415
Авдий Л И
Инвестирование 418
Радецкая Л
Управленческий учет 437
Грицева А П
Деловой язык 415

Нові надходження

 • Хрящевський В М
  Концепції сучасного природознавства
 • Бевз М В
  Логіка і риторика, Основи красномовства
 • Мазур М П
  Основи технологiї виробництва
 • Михайловская И
  Деньги и кредит
 • Мороз В В
  Информатика
 • Квасницка Р С
  Финансы предприятия
 • Грицева А П
  Деловой язык
 • Шаламова О.В
  Бізнес мобільного салона краси «Beauty 911»
Всього підручників:

292