Заповідна справа

Модуль 1. Предмет, історія та основні поняття заповідної справи.

Тема 2 Підходи до розвитку природно-заповідного фонду

Тема 3 П’ятий етап розвитку заповідної справи в України – сучасний (з 1991 р.)

Тема 4 Вибір варіанту контрольної роботи

Модуль 2. Природно-заповідний фонд України.

Тема 6 Закон “Про природно-заповідний фонд України”: мета і структура

Тема 7 Класифікація територій та об'єктів природно-заповідного фонду України

Тема 8 Охорона територій та об'єктів природно-заповідного фонду, контроль за дотриманням режиму охорони

Тема 9 Підготовка і подання клопотань про організацію чи оголо­шення територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Модуль 3. Охорона флори, фауни та рослинності.

Тема 11 Історія Зеленої книги України

Тема 12 Поняття про природні території особливої охорони

Зацікавило?

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292