Внутрішній економічний механізм підприємства

Тема №1 поняття про внутрішній

Тема №2 підприємство і органвацшно- структурні механізми його функціонування

Тема №3 внутрішні ринково-цінові механізми функціонування підприємства. Внутрігосподарський комерційний розрахунок

Тема 4 система планування як важлива

Teма 5 механізми виробничої програми

Тема 6. Механізми управління витратами і прибутком підприємства

Тема 7: механізми стимулювання підрозділів

Тема 8. Матеріальна відповідальність за результати роботи

Тема 9. Оцінка і контроль діяльності підприємства, як важливий його внутрішній механізм

Тема 10 діагностика й оптимізація операційної системи і вемп та їх кадрове забезпечення

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292