Товарне виробництво

3 питання.

Дві властивості товару обумовлені двоїстим характером праці товаровиробника, що втілена в товарі. Це – відкриття Маркса.

Труд товаровиробників одночасно і конкретний, і абстрактний.

Конкретний трудце труд, що здійснюється в певній корисній формі, і створює споживну вартість товару.

Різні види конкретного труда розрізнюються по засобам і предметам праці, по характеру трудових операцій, по цілям і результатам. Результати різних видів конкретного труда – різні споживні вартості.

Якщо абстрагуватись від конкретних видів труда, то в труді залишиться тільки одне спільне – він є витрачання робочої сили у фізіологічному сенсі (енергії, м’язів, нервів).

Суспільний труд, незалежно від його конкретної форми називається абстрактним трудом, він є джерелом вартості.

Абстрактний труд характеризують 2 моменти:

1)    це матеріальне явище, реальна витрата робочої сили у фізіологічному сенсі;

2)    це суспільне і історичне явище. Витрата робочої сили у фізіологічному сенсі була й буде у будь-якому суспільстві, але форму абстрактного труда вона набуває тільки в умовах товарного виробництва, де спеціалізація і відокремленість виробників обумовлюють необхідність обміну продуктами, а, отже, їх прирівнювання. Цього нема в умовах натурального господарства, де праця в її конкретній формі доказує свою суспільну значущість. Конкретний труд існує при всіх формах господарства, а роздвоєння труда на конкретний і абстрактний - це специфіка товарного господарства.

Двоїста природа труда товаровиробників – конкретний і абстрактний труд – є наслідком основного протиріччя простого товарного виробництва – протиріччя між приватним і суспільним характером труда товаровиробників.

В процесі виробництва труд товаровиробників одночасно є безпосередньо приватним і скрито суспільним.

Безпосередньо приватний труд – труд економічно відокремлених, роз’єднаних приватною власністю виробників, які заздалегідь, до обміну не знають чи будуть комусь потрібні продукти їх праці (що виробляти, скільки, як – це їх приватна справа).

Скрито суспільний характер труда означає, що його суспільний характер в процесі виробництва не проявляється, він виявляється лише в процесі обміну товарів.

Скрито суспільний характер труда товаровиробників пов’язаний з його включенням у суспільний розподіл праці, спеціалізацією на випуску окремих товарів. Товаровиробник намагається задовольнити суспільну потребу, а задоволення його потреб залежить від праці інших товаровиробників. В умовах товарного господарства прояв суспільного характеру праці окремого виробника, тобто визнання його суспільної значущості , визнання цього труда в якості частини сукупної суспільної праці відбувається в акті обміну одного товару на інший на ринку.

Обмін передбачає прирівнювання товарів, а отже вияв затрат робочої сили в фізіологічному сенсі, абстрактного труда, що був втілений у товарі. Абстрактний труд – специфічна форма суспільного труда в умовах товарного виробництва. Абстрактний труд і вартість є засобом встановлення зв’язку між відокремленими виробниками.

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292