Торговий капітал

1 питання.

Промисловий капітал в процесі кругообороту приймає форми грошового, продуктивного та товарного капіталу.

                    Р.с.

          Г – Т<     … П… Т' – Г'

                    З.в.

  Функція товарного капіталу – реалізація втіленої в товарі вартості в тому числі додаткової вартості. Коли цю функцію бере на себе особлива група капіталістів, особливий капітал, то має місце відокремлення частини промислового капіталу, перетворення товарного капіталу в торговий.

Торговий капітал – це відокремлена частина промислового капіталу, перетворена форма товарного капіталу, що обслуговує процес реалізації товарів, які були вироблені в капіталістичному суспільстві.

Від того, що реалізацією товарів займається особлива група капіталістів, виграють всі капіталісти. Це пояснюється такими обставинами:

1)                Спеціалізація на обігу сприяє прискоренню реалізації товарів, економії на витратах обігу (треба менше складів, контор, магазинів…).

2)                Прискорюється оборот промислового капіталу – для промисловця він завершується після продажу товарів торговцю, у цьому зв’язку збільшується дійсно використаний протягом року змінний капітал, тобто буде більша маса додаткової вартості. Таким чином, торговий капітал опосередковано сприяє зростанню додаткової вартості.

Кажучи про позитивну роль торгового капіталу, слід мати на увазі й те, що цей капітал може сприяти загостренню протиріч капіталістичного виробництва, зокрема протиріччя між виробництвом і споживанням, оскільки він опосередкує зв’язок між цими сферами. Добре, якщо виробники отримують від торгового капіталу  точну інформацію про зміни потреб, споживацького попиту, але він може створювати й фіктивний попит на товари, сприяючи виробництву продуктів труда, які неможливо реалізувати. Окрім того, може бути невиправдане підвищення роздрібних цін у зв’язку з надмірним зростанням витрат обігу, особливо на рекламу.

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292