Торговий капітал

Тема 7. Торговий капітал і торговий прибуток.

1.     Сутність і роль торгового капіталу в капіталістичному суспільстві.

2.     Сутність та механізм утворення торгового прибутку.

3.     Сучасні види торгівлі та маркетинг.

На попередній лекції ми розглянули промисловий капітал та промисловий прибуток. Однак  окрім промислового капіталу існують також торговий  і позичковий капітали, які виникають шляхом відокремлення функціональних форм промислового капіталу (товарного та грошового капіталів).  Ця тема тісно зв’язана з попередніми темами: зрозуміти сутність торгового і позичкового капіталу можливо тільки на базі наукового розуміння промислового капіталу, його кругообороту; науково пояснити торговий прибуток і позичковий процент можливо лише з’ясувавши де і як виробляється додаткова вартість, як вона проявляється на поверхні суспільства в обігу; як розподіляється між різними групами капіталістів. Отже, в темі синтезується і конкретизується все, що ми знаємо про капітал і додаткову вартість.Поняття, структура та джерела підприємницького права

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292