Теоретичні Основи Психології Управління

Лекція 1 Теоретичні Основи Психології Управління

Лекція 2 ОСОБИСТІСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Лекція З ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ, її ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ

Лекція 4 СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЕРІВНИЦТВА

Розділ 5 ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ

Розділ 6 ФУНКЦІЯ ПЛАНУВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ ІПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Розділ 7 ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛЕГІАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Розділ 8 УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ І БІЗНЕС

Розділ 9 ЛІДЕРСТВО І КЕРІВНИЦТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

Розділ 10 ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА В ЗАХІДНІЙ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

Розділ 11 ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ ДО НОВОВВЕДЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Розділ 12 ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292