Історія педагогіки і загальної перагогіки

Тема 1: Педагогіка: становлення, сучасний стан

Тема2 : Зародження педагогічної думки. Педагогіка давнього світу.

Тема 3: Історія зарубіжної педагогіки в епоху середньовіччя,

Тема: Становлення і розвиток зарубіжної педагогічної думки

Тема: Становлення і розвиток вітчизняної педагогічної науки (ХУІІ – ХХ ст.)

Тема: Становлення і розвиток вітчизняної педагогічної науки (ХУІІ – ХХ ст.)

Тема: Становлення і розвиток вітчизняної педагогічної науки (ХУІІ – ХХ ст.)

Тема: Суть процесу виховання

Тема: Загальні методи виховання

Тема: Виховання особистості в колективі

Тема: Сутність процесу навчання.

Тема: Зміст освіти в національній школі.

Тема: Методи і засоби навчання

Тема: Форми організації навчання

Тема: Контроль навчальної діяльності

Тема: Виховання особистості в колективі

Зацікавило?

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292